คำขวัญวันครู 16 ม.ค. 2561

คำขวัญวันครู 16 มกราคม 2561     โดย  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา            นายกรัฐมนตรี   "ศิษย์ดี  ก็ด้วยครูดี  มีศรัทธา"  

คำขวัญวันครู 16 มกราคม 2561    

โดย  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา

           นายกรัฐมนตรี

 

"ศิษย์ดี  ก็ด้วยครูดี  มีศรัทธา"

 

 

แหล่งที่มา : www.ksp.or.th

ไฟล์แนบ 30388.docx

โพสต์โดย : ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply