เมื่อลูกของคุณรู้สึกเบื่อกับการไปโรงเรียน

เมื่อลูกของคุณรู้สึกเบื่อกับการไปโรงเรียน เพราะเหตุใดเด็ก ๆ ถึงรู้สึกเบื่อกับการไปโรงเรียน และคุณควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ?   เมื่อไรที่เด็ก ๆ กลับมาจากโรงเรียนแล้วเริ่มบ่นเรื่องความน่าเบื่อที่โรงเรียน ผู้ปกครองจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับปัญหาเหล่านั้น โดยที่ความเบื่อนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานอารมณ์ของเด็กแต่ละคน เด็กบางคนอาจเพียงแค่บ่นเฉย ๆ แต่สำหรับเด็กบางคน คุณอาจจะต้องเริ่มตื่นตัวและปรึกษากับครูประจำชั้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทำไมพวกเขาถึงเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้น ? สำหรับเด็ก ๆ

เมื่อลูกของคุณรู้สึกเบื่อกับการไปโรงเรียน

เพราะเหตุใดเด็ก ๆ ถึงรู้สึกเบื่อกับการไปโรงเรียน และคุณควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ?

School girl picture id619241638

เมื่อไรที่เด็ก ๆ กลับมาจากโรงเรียนแล้วเริ่มบ่นเรื่องความน่าเบื่อที่โรงเรียน ผู้ปกครองจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับปัญหาเหล่านั้น โดยที่ความเบื่อนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานอารมณ์ของเด็กแต่ละคน เด็กบางคนอาจเพียงแค่บ่นเฉย ๆ แต่สำหรับเด็กบางคน คุณอาจจะต้องเริ่มตื่นตัวและปรึกษากับครูประจำชั้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ทำไมพวกเขาถึงเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้น ?

สำหรับเด็ก ๆ การบ่นว่าเบื่อนั้นอาจมีความหมายหลายอย่าง ไม่ใช่ทุกครั้งที่การบ่นว่าเบื่อหมายถึง “ไม่มีเรื่องท้าทายใด ๆ เกิดขึ้น”  4 สาเหตุหลัก ๆ ที่เด็กบ่นถึงความน่าเบื่อของโรงเรียน ได้แก่ รู้สึกไม่ท้าทาย ไม่มีแรงจูงใจ ขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง หรือขาดทักษะ

การที่เด็กคนหนึ่งบ่นว่าเบื่อนั้น อาจมีความหมายได้หลายอย่าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น

  • ไม่ชอบสิ่งที่ทำที่โรงเรียน
  • ไม่อยากทำสิ่งที่คุณครูต้องการให้ทำ
  • ไม่เข้าใจว่าจะทำงานอย่างไร
  • งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำดูไม่สมเหตุสมผล
  • มีทักษะไม่เพียงพอที่จะตามเพื่อนในห้องทัน
  • ซึมเศร้าหรือมีความกังวล กระวนกระวายใจ
  • รู้สึกว่าครูไม่ชอบ ไม่เข้าใจ หรือไม่ฟังสิ่งที่ตนเองพูด

การมองหาสาเหตุที่แท้จริงของความรู้สึกเบื่อ อาจเริ่มได้ง่าย ๆ จากการถามพวกเขาว่าความรู้สึก ‘เบื่อ’ ของพวกเขานั้น แท้จริงแล้วหมายความว่าอย่างไร แต่หากวิธีนั้นยังไม่ได้ผล คุณอาจจะต้องค้นหาสาเหตุให้มากขึ้น อาจรวมไปถึงการพูดคุยกับคุณครู หรือประเมินว่าลูกของคุณแสดงออกถึงอาการบางอย่างที่บ่งบอกว่ามีปัญหาที่โรงเรียน หรือมีปัญหากับเพื่อนหรือไม่

ความรู้สึกเบื่อที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่แย่เสมอไปหรือไม่ ?

จากการศึกษาความรู้สึกเบื่อจากบทความทางด้านการศึกษาของ Teresa Belton และ Esther Priyadharshini ที่ได้ตีพิมพ์กับวารสารของ Cambridge กล่าวถึงความรู้สึกเบื่อที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนซึ่งโดยทั่วไปถูกมองในด้านลบ ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคิดสร้างสรรค์ได้

Dr. Alvin Rosenfeld ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “เด็กที่มีตารางแน่นมากเกินไป และการหลีกเลี่ยงกับดักของผู้ปกครอง”  กล่าวว่า ความรู้สึกเบื่อนี้สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ฟังเสียงจากภายในตนเอง ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่แปลกใหม่หรือผลงานทางศิลปะออกมาได้

แต่ลูกของพวกเราไม่ได้รับความท้าทาย

เด็กบางคนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความรู้สึกเบื่อหน่ายนั้น พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ แต่พวกเขาก็ยังรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่ดี  ในกรณีนี้ อาจเป็นไปได้ว่าลูกของคุณไม่ได้รู้สึกถึงความท้าทายเพียงพอจากงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียน

อาจถึงเวลาที่ต้องคุยกับครูประจำชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียนที่เข้มข้นกว่านี้ เพื่อให้ลูกของคุณแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยที่ต้องระลึกอยู่เสมอว่าการเพิ่มงาน เช่น การบ้าน ไม่ได้ช่วยลดปัญหานี้ได้ แต่เด็ก ๆ อาจจะมองว่าถูกลงโทษได้ด้วย

ลูกของพวกเราก็เบื่อเหมือนกัน

แม้ว่าลูกของคุณจะไม่ได้เป็นเด็กหัวกะทิของห้อง แต่พวกเขาก็อาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการเรียนได้ ครูบางคนก็ไม่สามารถดึงความสนใจของเด็ก ๆ ไว้ได้

เมื่อใดที่วิธีการเรียนรู้ของลูกคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเรียนในห้องเรียน อาจถึงเวลาที่คุณต้องเริ่มคุยกับครูประจำชั้นถึงความต้องการของเด็ก และความยืดหยุ่นที่จะปรับได้ในแต่ละห้องเรียน เมื่อตกลงกันได้แล้ว คุณอาจจะได้รับฟังการบ่นถึงเรื่องที่โรงเรียนน้อยลงได้

บางครั้งการไปโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อจริง ๆ

บางครั้งความรู้สึกเบื่อหน่ายเวลาไปโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องการโอกาสในการมีความคิดสร้างสรรค์ หรือต้องการทดสอบว่าพวกเขามีความสามารถพิเศษ หรือมีปัญหาด้านการเรียน  ในความเป็นจริง บางครั้งโรงเรียนก็น่าเบื่อเกินไปจริง ๆ

หลายครั้งที่เด็กต้องการการกระตุ้นหรือมีสิ่งจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และตั้งใจเรียนในสิ่งที่อาจจะน่าเบื่อตอนเริ่มต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาอาจอยากมีส่วนร่วมและสนใจงานที่ทำอยู่มากขึ้น และรับรู้ได้ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และบางครั้งการไม่รู้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านกระบวนการเรียนรู้ไปได้ การปล่อยให้พวกเขาค้นหาหนทางใหม่ ๆ ที่จะไปให้ถึงจุดนั้นอาจทำให้การเรียนน่าเบื่อน้อยลง

 

แหล่งที่มา : https://www.honestdocs.co/is-your-kid-bored-at-school

โพสต์โดย : จุฑามาศ ค่วยเทศ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply