พ่อแม่สปอยล์ลูก เลี้ยงลูกตามใจมากไป อาจทำลูกอนาคตพังไม่รู้ตัว

EF ลูกพัง !! เพราะแม่สปอยล์  คุณแม่คนไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นคุณแม่สำเร็จรูปแบบนี้คือ ไม่ยอมให้ลูกได้ทำอะไรเอง ทำแทนลูกไปหมดทุกอย่าง กลัวหรือกังวลว่าลูกจะเหนื่อยหรือทำไม่ได้ เวลามีปัญหาก็ไม่เคยปล่อยให้ลูกได้ลองแก้ไขจัดการด้วยตัวเอง เข้าไปช่วยจัดการให้ทุกครั้ง   ระวัง !! เพราะคุณแม่กำลังสร้างลูกให้เป็นเด็กที่ทำอะไรเองไม่เป็นค่ะ ต้องคอยพึ่งพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา เด็กประเภทนี้จะไม่มีประสบการณ์ที่สำคัญต่อการพัฒนากระบวนการคิดหรือเรียกสั้นๆ ง่าย ว่าใช้ชีวิตไม่เป็นนั้นแหละค่ะ   สิ่งที่คุณแม่ควรทำ 1.เชื่อในศักยภาพของลูก

สปอยล์ลูก, ตามใจลูก, ตามใจลูกมาไป, เลี้ยงแบบตามใจ, พ่อแม่ตามใจ, พ่อแม่เอาใจ, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้EF ลูกพัง !! เพราะแม่สปอยล์ 

คุณแม่คนไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นคุณแม่สำเร็จรูปแบบนี้คือ ไม่ยอมให้ลูกได้ทำอะไรเอง ทำแทนลูกไปหมดทุกอย่าง

กลัวหรือกังวลว่าลูกจะเหนื่อยหรือทำไม่ได้ เวลามีปัญหาก็ไม่เคยปล่อยให้ลูกได้ลองแก้ไขจัดการด้วยตัวเอง

เข้าไปช่วยจัดการให้ทุกครั้ง

 

ระวัง !!

เพราะคุณแม่กำลังสร้างลูกให้เป็นเด็กที่ทำอะไรเองไม่เป็นค่ะ ต้องคอยพึ่งพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา

เด็กประเภทนี้จะไม่มีประสบการณ์ที่สำคัญต่อการพัฒนากระบวนการคิดหรือเรียกสั้นๆ ง่าย ว่าใช้ชีวิตไม่เป็นนั้นแหละค่ะ

 

สิ่งที่คุณแม่ควรทำ

1.เชื่อในศักยภาพของลูก ให้โอกาสและปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง

2.มอบหมายหน้าที่ให้ลูกได้รับผิดชอบ เช่น พับผ้า ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ช่วยเก็บจาน ฝึกให้ลูกได้ทำกิจกรรม ต่างๆ ด้วยตัวเอง

3.ถ้าลูกทำผิดหรือยังทำไม่สำเร็จ ให้โอกาสลูกได้ทดลองเรียนรู้จนกว่าจะทำได้สำเร็จ โดยพ่อแม่ไม่ไปกดดัน หรือเร่งรัด 

4.คุณแม่ต้องวางตัวเป็นผู้ที่คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆ คอยช่วยเหลือในยามที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น

อ้างอิง : http://www.rakluke.com/brain/31/48/2767/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7||http://www.rakluke.com/brain/31/48/2767/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7

แหล่งที่มา : www.rakluke.com

โพสต์โดย : ชนัฐฉัตร สุขเกษม

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply