200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1)

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=4jWtYv75J_A||https://www.youtube.com/watch?v=4jWtYv75J_A

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4jWtYv75J_A

โพสต์โดย : ประสิทธิ์ ฟองผล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply