ลูกได้อะไร จากการแบ่งปัน

          การมอบความรักความอบอุ่นให้ลูก มีกิจกรรมในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ  (ความรักจะเป็นพื้นฐานก่อเกิดพฤติกรรมที่ดี)  สอนพฤติกรรมการแบ่งปันผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อการ์ตูน เรื่องเล่า  แสดงพฤติกรรมการแบ่งปันเป็นตัวอย่างให้กับลูก เกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อเด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะ‘แบ่งปัน’ 1. เรียนรู้ เข้าใจจิตใจ อารมณ์ของตัวเอง

          การมอบความรักความอบอุ่นให้ลูก มีกิจกรรมในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ  (ความรักจะเป็นพื้นฐานก่อเกิดพฤติกรรมที่ดี)  สอนพฤติกรรมการแบ่งปันผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อการ์ตูน เรื่องเล่า  แสดงพฤติกรรมการแบ่งปันเป็นตัวอย่างให้กับลูก

เกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อเด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะ‘แบ่งปัน’

1. เรียนรู้ เข้าใจจิตใจ อารมณ์ของตัวเอง

2. รู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

3. เรียนรู้ เข้าใจจิตใจ ความรู้สึกของผู้อื่น

4. มีน้ำใจ จิตใจอ่อนโยน ยุติธรรม

5. ภาคภูมิใจในตัวเอง

6. มีความสุข เห็นคุณค่าของการทำความดี

7. กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกด้านอื่น ๆสร้างกิจกรรมให้ลูกได้แบ่งปันหรือช่วยเหลือคนอื่น เช่น การ

   รวบรวมของไปบริจาค  การทำงานจิตอาสา ฯลฯ  ชวนลูก ๆ คุยสะท้อนถึงความรู้สึกจากการได้แบ่งปัน

    ช่วยเหลือคนอื่น  ชื่นชมลูก เมื่อลูกแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนอื่น ให้ลูกภาคภูมิใจ

 

อ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th||http://www.thaihealth.or.th/Content/41406-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99.html

แหล่งที่มา : http://www.thaihealth.or.th

โพสต์โดย : นิภา ฟองผล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply