อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

     ในประเทศไทยมีสุนัขเป็นตัวนำโรคหลักร้อยละ 95 ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากสุนัข รองลงมาเป็นแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นโรคนี้ได้ สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะขับเชื้อออกมากับน้ำลายก่อนที่สุนัขจะมีอาการของโรค 1-7 วัน และขณะมีอาการจนกระทั่งสุนัขตาย ระยะเวลาตั้งแต่ไวรัสถูกขับออกมากับน้ำลายจนถึงสุนัขตายรวมแล้วจะไม่เกิน 10 วัน อาการของโรคในสุนัขและแมวมี 2 แบบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

     ในประเทศไทยมีสุนัขเป็นตัวนำโรคหลักร้อยละ 95 ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากสุนัข รองลงมาเป็นแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นโรคนี้ได้ สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะขับเชื้อออกมากับน้ำลายก่อนที่สุนัขจะมีอาการของโรค 1-7 วัน และขณะมีอาการจนกระทั่งสุนัขตาย ระยะเวลาตั้งแต่ไวรัสถูกขับออกมากับน้ำลายจนถึงสุนัขตายรวมแล้วจะไม่เกิน 10 วัน

อาการของโรคในสุนัขและแมวมี 2 แบบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

1. ระยะแรกสุนัข/แมว จะมีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

2.ระยะที่ 2 เป็นระยะตื่นเต้น จะมีอาการกระวนกระวาย ตื่นเต้น ดุร้าย ไล่กัดคนและสัตว์อื่นที่ขวางหน้า แม้กระทั่งกรงหรือโซ่

   ที่ล่ามไว้ กลืนอาหารและน้ำผิดไป ลักษณะการเคี้ยวอาหารผิดปกติ

3. ระยะอัมพาต จะมีน้ำลายไหล ขากรรไกรห้อย บางตัวทำท่าเหมือนมีอะไรติดคอ เสียงเห่าหอนผิดไป เป็นอัมพาต ล้มลงและ

    ตายในที่สุด

     ระยะเวลาแสดงอาการไม่เกิน 10 วัน สุนัขบ้าแบบดุร้ายจะแสดงอาการระยะที่ 2 ยาวนาน สุนัขบ้าแบบซึมจะแสดงอาการระยะที่ 2 สั้นทำให้สังเกตยาก ต้องระวังและนึกถึงโรคนี้ในกรณีสุนัขที่แสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้าแบบซึมไว้ด้วย

 

อ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th||http://www.thaihealth.or.th/Content/41193-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C.html

แหล่งที่มา : http://www.thaihealth.or.th

โพสต์โดย : นิภา ฟองผล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply