100 เรื่องพระราชินีของฉัน

  100 เรื่องพระราชินีของฉัน เขียนโดย  วิทย์  บัณฑิตกุล หมวด  900  ประวิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง         หนังสือ 100 เรื่องพระราชินีของฉัน เป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนบันทึกเล่มหนึ่งที่รวบรวมพระราชประวัติในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

 

100 เรื่องพระราชินีของฉัน

เขียนโดย  วิทย์  บัณฑิตกุล

หมวด  900  ประวิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

        หนังสือ 100 เรื่องพระราชินีของฉัน เป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนบันทึกเล่มหนึ่งที่รวบรวมพระราชประวัติในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เป็นธิดาท่านทูต ทรงพบรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรส จนถึงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในการทรงงานของพระองค์ซึ่งกว่าจะประสบผลสำเร็จนั้น ล้วนมีเบื้องหลังการทำงานที่ต้องทรงใช้พระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมาก ในบางโอกาสเราได้เห็นภาพพระองค์ทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางป่าเขาบ้าง ท้องไร่ท้องนาบ้าง หรือในหมู่บ้านที่ห่างไกล เพื่อทรงบรรเทาปัญหาราษฎรให้สิ้นไป จึงเป็นภาพประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์มาตลอดระยะเวลา 60 ปี
 

โพสต์โดย : อินท์ธิรา ต๊ะเสาร์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply