ทำไม…การหารจึงใช้เครื่องหมาย ÷

    ทำไม…การหารจึงใช้เครื่องหมาย  ÷         สัญลักษณ์ ÷ได้ถูกนำมาใช้โดย จอห์น  วอลลิส       ( John Wallis 1616 – 1703 )ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แต่ไม่แพร่หลายในทวีปยุโรป เพราะใช้เครื่องหมายโครอน( : )กันจนชินแล้ว

 

 

ทำไม…การหารจึงใช้เครื่องหมาย  ÷ 

       สัญลักษณ์ ÷ได้ถูกนำมาใช้โดย จอห์น  วอลลิส       ( John Wallis 1616 – 1703 )ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แต่ไม่แพร่หลายในทวีปยุโรป เพราะใช้เครื่องหมายโครอน( : )กันจนชินแล้ว

ในปี 1923 คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเครื่องหมายหาร    (÷)และเครื่องหมายโครอน( : ) ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตธุรกิจ  แต่ใช้ในวิชาพีชคณิตเท่านั้น  จึงได้มีการนำเครื่องหมายเศษส่วน( / )มาใช้แทนเครื่องหมายหาร   (÷)

           อ้างอิงจากรายงาน  National Committee on Mathematical Requirement ของ Mathematical Association ofAmerica,Inc( 1923,P 81 )

อ้างอิง : ทำไม…การหารจึงใช้เครื่องหมาย ÷||ripn-math.com/doc/bb_006.doc

แหล่งที่มา : internet

โพสต์โดย : สิริกาญจน์ พรหมวงศ์

MCP กฤตภาคออนไลน์

One thought on “ทำไม…การหารจึงใช้เครื่องหมาย ÷

  1. Pingback: https://www.concretefloorpolisher.co.uk

Leave a Reply