ยศทหารสหภาพโซเวียต

 

กองทัพบกโซเวียต กองทัพอากาศโซเวียต กองทัพเรือโซเวียต
CCCP army Rank generalissimus CCCP infobox.svg
จอมพลสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต 

Rank insignia of маршал Советского Союза.svg
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต 

RAF N F10AdmFleetSU 1955-1991.svg
จอมพลเรือแห่งสหภาพโซเวียต 

RAF A F9GenArmy since 1974h.svg
พลเอกแห่งกองทัพ
CCCP army Rank general armii1 infobox.svg
พลเอกแห่งกองทัพ
(ก่อนปี 1974)
SA AF F9ChiefMars 1974 h.svg
จอมพลการบินแห่งสหภาพโซเวียต
SA A-artil F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลปืนใหญ่แห่งสหภาพโซเวียต
SA A-armour F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลกองกำลังติดอาวุธของสหภาพโซเวียต
SA A-engin F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลแห่งกองทัพวิศวกรรมเเห่งสหภาพโซเวียต
SA A-sign F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลกองกำลังสื่อสารแห่งสหภาพโซเวียต
RAF N F9AdmirFleet 1962-94h.svg
พลเรือแห่งกองทัพเรือ
(ปี 1962–1994)
RAF N F9AdmirFleet 1943-1955h-par.svg
พลเรือแห่งกองทัพเรือ
(ปี 1943-1955)
SA AF F9Mars 1974 h.svg
จอมพลการบิน
SA A-artil F9Mars 1974.svg
จอมพลปืนใหญ่
SA A-armour F9Mars 1974.svg
จอมพลกองกำลังติดอาวุธ
SA A-engin F9Mars 1974.svg
จอมพลทหารวิศวกรรม
SA A-sign F9Mars 1974.svg

จอมพลทัพสื่อสาร

 

 

RAF A F8ColGen since 2010par.svg
พลเอก 
RAF AF F8ColGen since 2010par.svg
พลอากาศเอก 

 

RAF N F8Adm since 2010par.svg
พลเรือเอก 

RAF A F7LtGen since 2010par.svg
พลโท 

RAF AF F7LtGen since 2010par.svg
พลอากาศโท 

RAF N F7VicAdm since 2010par.svg
พลเรือโท 

RAF A F6MajGen since 2010par.svg
พลตรี 

RAF AF F6MajGen since 2010parade.svg
พลอากาศตรี 

RAF N F6RearAdm since 2010par.svg
พลเรือตรี 

RAF A F5Col since 2010par.svg
พันเอก 
RAF AF F5Col since 2010par.svg
นาวาอากาศเอก 
 

RAF N F5CaptNavy since 2010par.svg
นาวาเอก
RAF A F4LtCol since 2010par.svg
พันโท 
RAF AF F4LtCol since 2010par.svg
นาวาอากาศโท 
 

RAF N F4Com since 2010par.svg
นาวาโท 

RAF A F3Major since 2010par.svg
พันตรี 

Rank insignia of майор of the Soviet Air Force.svg
นาวาอากาศตรี 

 

RAF N F3LtCom since 2010par.svg
นาวาตรี 

RAF A F2Capt since 2010par.svg
ร้อยเอก 

RAF AF F2Capt since 2010par.svg
เรืออากาศเอก 

 

RAF N F2CaptLt since 2010par.svg
เรือเอก 

RAF A F1FstLt since 2010par.svg
ร้อยโท 

RAF AF F1FstLt since 2010par.svg
เรืออากาศโท 

 

RAF N F1FstLt since 2010par.svg
เรือโท 

RAF A F1-2Lt since 2010par.svg
ร้อยตรี 

RAF AF F1-2Lt since 2010par.svg
เรืออากาศตรี 

 

RAF N F1-2Lt since 2010par.svg
เรือตรี 

RAF A F1-3SubLt since 2010par.svg
ร้อยจัตวา
Rank insignia of младший лейтенант of the Soviet Air Force.svg
เรืออากาศจัตวา
 

RAF N F1-3SubLt since 2010par.svg
เรือจัตวา 

Rank insignia of старший прапорщик of the Soviet Army.svg
จ่าสิบเอก(พิเศษ) 
Rank insignia of старший прапорщик of the Soviet Air Force.svg
พันจ่าอากาศเอก(พิเศษ) 

Rank insignia of старший мичман of the Soviet Navy.svg
พันจ่าเอก(พิเศษ) 

Rank insignia of прапорщик of the Soviet Army.svg
จ่าสิบเอก 

Rank insignia of прапорщик of the Soviet Air Force.svg
พันจ่าอากาศเอก 

Rank insignia of мичман of the Soviet Navy.svg
พันจ่าเอก 

Rank insignia of старшина 2 of the Soviet Army.svg
จ่าสิบโท 
SA A-inf R8FirstSg 1963v.svg
จ่าสิบโท
(ก่อนปี1963)
SA AF R8FirstSg 1963v.svg
พันจ่าอากาศโท
Rank insignia of главный корабельный старшина of the Soviet Navy.svg
จ่าสิบโท
(ก่อนปี1963)
Rank insignia of главный корабельный старшина 2 of the Soviet Navy.svg
พันจ่าโท

Rank insignia of главный корабельный старшина of the Soviet Navy.svg
พันจ่าโท
(ก่อนปี1952)
Rank insignia of старший сержант of the Soviet Army.svg
จ่าสิบตรี 

Rank insignia of старший сержант of the Soviet Air Force.svg
พันจ่าอากาศตรี 

Rank insignia of главный старшина of the Soviet Navy.svg
พันจ่าตรี 

Rank insignia of сержант of the Soviet Army.svg
สิบเอก 

Rank insignia of сержант of the Soviet Air Force.svg
จ่าอากาศเอก 

Rank insignia of старшина 1-й статьи of the Soviet Navy.svg
จ่าเอก
Rank insignia of младший сержант of the Soviet Army.svg
สิบโท 

Rank insignia of младший сержант of the Soviet Air Force.svg
จ่าอากาศโท 

Rank insignia of старшина 2-й статьи of the Soviet Navy.svg
จ่าโท 

Rank insignia of ефрейтор of the Soviet Army.svg
สิบตรี 

Rank insignia of ефрейтор of the Soviet Air Force.svg
จ่าอากาศตรี 

Rank insignia of старший матрос of the Soviet Navy.svg
จ่าตรี 

Rank insignia of рядовой of the Soviet Army.svg
พลทหาร 

Rank insignia of рядовой of the Soviet Air Force.svg
พลทหารอากาศ 

Rank insignia of матрос of the Soviet Navy.svg
พลทหารเรือ 

credit:https://th.wikipedia.org/wiki/ยศทหารสหภาพโซเวียต