เทคนิคการพิมพ์ยังไงให้เร็ว(Basic)

  (Picture credit https://www.dek-d.com/education/27036/

  1. การฝึกพิมพ์จะเริ่มต้นด้วยการวางนิ้วที่แป้น ฟ ห ก ด  ่ า ส ว
  2. ถ้าพิมพ์อักษรหรือสระทางด้านขวา  ให้ใช้นิ้วก้อยซ้ายกด Shift
  3. ถ้าพิมพ์อักษรหรือสระทางด้านซ้าย  ให้ใช้นิ้วก้อยขวากด Shift
  4. เมื่อพิมพ์อักษรที่ต้องการแล้ว  ให้ถอยนิ้วกลับมาวางไว้ที่แป้นเหมือนเดิม

หลักการพิมพ์  ฮ  ์  ฒ  ฉ  ข  ? 

หลักการพิมพ์  ()  ฬ  ซ  ญ  ฦ  ฐ

หลักการพิมพ์  โ  ฌ   ็   ๋  ฑ  ธ   ๊  ณ

หลักการพิมพ์อักษร ฎ  ฏ  ฆ   “ ”       

หลักการพิมพ์  บ          /  จ  ข   ซ

หลักการพิมพ์  ภ  ถ  ค  ต   ุ   ึ

หลักการพิมพ์  แ  อ    ิ  ท    ื  ม

หลักการพิมพ์  ไ             

หลักการพิมพ์อักษร  เ      ง 

หลักการพิมพ์อักษร   ำ          ี   ั  ร 

หลักการสืบนิ้วจากอักษร  โ  ไปยังอักษร  ฑ ธ   ู  ฌ  ฮ  

หลักการสืบนิ้วจาก  ๋  ไป       ็    ๊  ?

การสืบนิ้วจาก  ด  ไปอักษร พ ถ ะ  ุ  เ อ   ิ

 

 

 

Credit:http://buildingh.blogspot.com/

 

 

4 thoughts on “เทคนิคการพิมพ์ยังไงให้เร็ว(Basic)

  1. Pingback: Film 2020

  2. Pingback: Watch Movies Online

  3. Pingback: #1plus1

  4. Pingback: films year 2020

Leave a Reply