ความรู้ที่ได้จาก the good dinosaur

ความรู้ที่ได้จาก the good dinosaur

 

1.ชนะความกลัว

2.กล้าหาญ

3.เราควรมีความพยายาม

4.เราควรมีความสามัคคี

5.เราควรเชื่อฟังพ่อเเม่

ตัวละครที่อยากเป็น

Arlo

เพราะเขามีความพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคและภัยธรรมชาติต่างๆมาได้

 

Cr.https://vignette.wikia.nocookie.net/disney/images/f/fb/Arlo.png/revision/latest?cb=20151204204016

Cr.http://dreamlovewallpapers.com/the-good-dinosaur-arlo-and-spot-wallpaper/

One thought on “ความรู้ที่ได้จาก the good dinosaur

Leave a Reply