India

Name siwakorn khuntong No.38 Class 5/3

ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย

ชนกลุ่มสำคัญที่สร้างสรรค์อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ-คงคา (Indus-Ganges Civilization) หรือ อารยธรรมอินเดีย แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ

  

1) พวกดราวิเดียน (Dravidian) หรือ ทราวิฑ คือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำสินธุราว 4,000 ปีมาแล้ว พวกนี้มีรูปร่างเตี้ย ผิวคล้ำและจมูกแบน คล้ายกับคนทางตอนใต้ในอินเดียบางพวกปัจจุบัน

2) พวกอารยัน (Aryan) หรือ อินโด-อารยัน(Indo-Aryan) เป็นพวกที่อพยพเคลื่อนย้ายจากดินแดนเอเชียกลาง (ทางตะวันตกของเอเชียใต้)ลงมายังตอนใต้กระจายไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆซึ่งอุดมสมบูรณ์และมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่า พวกอารยันส่วนหนึ่งได้เคลื่อนย้าย   เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำสินธุและขับไล่พวกดราวิเดียนให้ถอยร่นไปทางตอนใต้หรือจับตัวเป็นทาส พวกอารยันมีรูปร่างสูงใหญ่       ผิวขาว จมูกโด่ง (ชาวอินเดียที่อยู่ทางตอนเหนือปัจจุบันนี้) พวกอารยันเหล่านี้รับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของชาวดารวิเดียน แล้วนำมาผสมผสานเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสร้างอารยธรรมของตนมาในยุคต่อมา

อินเดียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของศาสนา  และปรัชญา  อินเดียไม่มีศาสนาประจำชาติ   แต่อินเดียเป็นเมืองกำเนิดศาสนาสำคัญของโลก    4  ศาสนา  คือ ฮินดู  อิสลาม  พุทธ  และเชน  ปัจจุบันศาสนาเหล่านี้ยังคงมีชาวอินเดียนับถือศรัทธาอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ชาวอินเดียส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาฮินดู  ซึ่งมีจำนวนมากถึง  82.41%   นับถือศาสนาอิสลาม  11.67%   นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น ๆ โดยผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีอยู่ประมาณ  0.77%

ศาสนาซิกข์เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียในศตวรรษที่ 15 ขณะนี้มีชาวอินเดียนับถือซิกข์ประมาณ  2 %  ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของชนกลุ่มน้อยในอินเดียมีอยู่ประมาณ 2% นอกจากนี้  มีชาวยิวประมาณ  2-3 พันคน

  

ชนในชาติอินเดียทีมีอยู่หลายกลุ่ม  มีความหลากหลายทางประเพณี  ภาษา  และวัฒนธรรม ทำให้เป็นประเทศที่มีภาษาถิ่นหลายสิบภาษา  ภาษาราชการของอินเดีย คือ ภาษาฮินดี ที่มีตัวเขียนเป็นตัวอักษรเทวนาครี  ซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่โบราณของโลก  ปัจจุบันคนอินเดีย  30% พูดภาษาฮินดี

  • อาหารการกิน

อาหารอินเดียมีชื่อเสียงในการใช้เครื่องเทศเป็นหลักในการปรุงอาหาร  อินเดียมีวัฒนธรรมรุ่งเรืองมานานนับพันปี  อาหารการกินของอินเดียจึงมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมการกินที่ต่างไปจากอีกซีกโลกอื่น  คนอินเดียกินข้าวด้วยมือ อาหารเสิร์ฟมาในถาดทองเหลือง       ใบใหญ่ กินข้าวรวมกันทั้งครอบครัว  ระหว่างรับประทานอาหารคนอินเดียไม่ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มใด ๆ  พร้อมอาหาร  จะดื่มหลังจาก       กินอาหารเสร็จแล้วเท่านั้น แกงของอินเดียใช้เครื่องเทศแห้ง  เช่น  มัสซาล่า – Masala (เครื่องเทศผสมมี หอม กระเทียม  ลูกผักชี       ขิง  พริกไทยเม็ด  อบเชย  ใบกระวาน  กานพลู และลูกจันทน์เทศ  ทุกอย่างป่นเป็นผงแล้วผสมเข้าด้วยกัน)  ไม่ใช้เครื่องแกงสด

ชนในชาติอินเดียทีมีอยู่หลายกลุ่ม  มีความหลากหลายทางประเพณี  ภาษา  และวัฒนธรรม ทำให้เป็นประเทศที่มีภาษาถิ่นหลายสิบภาษา  ภาษาราชการของอินเดีย คือ ภาษาฮินดี ที่มีตัวเขียนเป็นตัวอักษรเทวนาครี  ซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่โบราณของโลก  ปัจจุบันคนอินเดีย  30% พูดภาษาฮินดี

  • อาหารการกิน

อาหารอินเดียมีชื่อเสียงในการใช้เครื่องเทศเป็นหลักในการปรุงอาหาร  อินเดียมีวัฒนธรรมรุ่งเรืองมานานนับพันปี  อาหารการกินของอินเดียจึงมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมการกินที่ต่างไปจากอีกซีกโลกอื่น  คนอินเดียกินข้าวด้วยมือ อาหารเสิร์ฟมาในถาดทองเหลือง       ใบใหญ่ กินข้าวรวมกันทั้งครอบครัว  ระหว่างรับประทานอาหารคนอินเดียไม่ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มใด ๆ  พร้อมอาหาร  จะดื่มหลังจาก       กินอาหารเสร็จแล้วเท่านั้น แกงของอินเดียใช้เครื่องเทศแห้ง  เช่น  มัสซาล่า – Masala (เครื่องเทศผสมมี หอม กระเทียม  ลูกผักชี       ขิง  พริกไทยเม็ด  อบเชย  ใบกระวาน  กานพลู และลูกจันทน์เทศ  ทุกอย่างป่นเป็นผงแล้วผสมเข้าด้วยกัน)  ไม่ใช้เครื่องแกงสด

Leave a Reply