คณิตศาสตร์

parallel line

Parallel lines are two parallel lines when the distance between these 2 lines is always equal. Use the symbol // to represent the meaning of parallel lines. Eg AB // CD means AB line parallel to CD line Or use the arrowhead pointing to the same direction Directed on lines such as

Means AB line parallel to the CD line

เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD

เส้นตรง EF ตัดเส้นตรง AB และ CD

เกิดมุมรอบจุดตัดบนเส้น AB จำนวน 4 มุม ได้แก่ มุม 1, มุม 2, มุม 3 และมุม 4

เกิดมุมรอบจุดตัดบนเส้น CD จำนวน 4 มุม ได้แก่ มุม 5, มุม 6, มุม 7 และมุม 8

มุมแย้ง

มุมแย้ง คือ เส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน

มุมด้านซ้ายของเส้นตัด และ มุมด้านขวาของเส้นตัด

เรียกเส้น EF ว่า ‘เส้นตัด’
เพราะเป็นเส้นที่ตัดเส้นขนาน 2 เส้น สามารถแบ่ง มุม 8 มุมบนเส้นขนานสองเส้น
เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เส้น EF

กลุ่มที่ 1 มุมด้านซ้ายของเส้นตัด 
หมายถึงมุมที่อยู่ด้านซ้ายของเส้น EF
ได้แก่ มุม 1, มุม 3, มุม 5 และ มุม 7

กลุ่มที่ 2 มุมด้านขวาของเส้นตัด 
หมายถึงมุมที่อยู่ด้านขวาของเส้น EF
ได้แก่ มุม 2, มุม 4, มุม 6 และ มุม 8

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเกี่ยวกับมุมบนเส้นขนาน

มุมแย้งเท่ากัน
มุม 3 = มุม 6
มุม 4 = มุม 5

มุมภายนอก = มุมภายใน
มุม 1 = มุม 5
มุม 3 = มุม 7
มุม 2 = มุม 6
มุม 4 = มุม 8

ผลบวกมุมภายใน = 180° 
มุม 3 + มุม 5 = 180°
มุม 4 + มุม 6 = 180°

One thought on “คณิตศาสตร์

Leave a Reply