วันสำคัญต่าง ๆ ในเดือนมกราคม

วันที่ ๑  วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๕  วันนกแห่งชาติ วันที่ ๘  วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีนัตน์ วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน    วันเด็กแห่งชาติ วันที่  ๑๓  วันการบินแห่งชาติ วันที่  ๑๔  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่  ๑๖ 

วันที่ ๑  วันขึ้นปีใหม่

วันที่ ๕  วันนกแห่งชาติ

วันที่ ๘  วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีนัตน์

วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน    วันเด็กแห่งชาติ

วันที่  ๑๓  วันการบินแห่งชาติ

วันที่  ๑๔  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันที่  ๑๖  วันครู

วันที่  ๑๗  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ

วันที่  ๑๘  วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก

********************************************

 

แหล่งที่มา : ปฏิทินล้านนา

ไฟล์แนบ 33123.docx

โพสต์โดย : ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply