สำนวนง่ายๆ

สำนวนง่ายๆ Figure out – คิดออก คิดให้ออก คิดได้ Finish up – ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ Focus on – เพ่งเล็งไปที่ มีสมาธิจดจ่อกับ มุ่งเป้าไปที่ พุ่งความสนใจไปที่

สำนวนง่ายๆ

Figure out – คิดออก คิดให้ออก คิดได้

Finish up – ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ

Focus on – เพ่งเล็งไปที่ มีสมาธิจดจ่อกับ มุ่งเป้าไปที่ พุ่งความสนใจไปที่

แหล่งที่มา : google

โพสต์โดย : กรรณิกา ชวชาติ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply