แพทย์ เตือนช่วงฤดูหนาวให้ปอดบวม

สสจ.ปากน้ำ เตือนในช่วงฤดูหนาวให้ระวังผู้สูงอายุและเด็กป่วยเป็นโรคปอดบวม นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว เตือนให้ระวังใน กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ป่วยเป็นโรคปอดบวมเนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จำนวน 267,741 ราย เสียชีวิต จำนวน

แพทย์ เตือนช่วงฤดูหนาวให้ปอดบวม thaihealth

สสจ.ปากน้ำ เตือนในช่วงฤดูหนาวให้ระวังผู้สูงอายุและเด็กป่วยเป็นโรคปอดบวม

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว เตือนให้ระวังใน กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ป่วยเป็นโรคปอดบวมเนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จำนวน 267,741 ราย เสียชีวิต จำนวน 266 ราย ในส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จำนวน 4,204 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ซึ่งโรคปอดบวมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำเช่นผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็ง และไตวาย เป็นต้น อาการของโรคปอดบวมจะมีไข้สูง ไอมีเสมหะ น้ำมูกเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวข้น เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย อาการอาจไม่ครบทุกอย่างจึงต้องสังเกตอย่างใกล้ชิดในผู้สูงอายุอาจจะมีไข้ และอาการซึมลง

ส่วนในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จะมี ไข้สูง ซึม ไม่ดื่มน้ำหรือนม หายใจหอบเร็วหรือหายใจมีเสียงดังหวีดหรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม ขอให้รีบไปพบแพทย์ เนื่องจากกรณีติดเชื้อรุนแรงหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้

วิธีป้องกันโรคได้แก่การรักษาร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ล้างมือบ่อย ๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่คลุกคลีหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงอยู่ในที่ชุมชนแออัด การดูแลเมื่อเจ็บป่วยนอนพักมากๆ ดื่มน้ำบ่อยๆ รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เวลาไอ จาม ใช้ผ้าปิดจมูกปาก และ ถ้าไข้สูงมากรับประทานยาลดไข้ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็คตัว ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด หากอาการไม่ดีขึ้น ไข้สูงเกิน 2 วัน ไอมาก น้ำมูกเปลี่ยนสีเขียวข้น หายใจหอบ ให้รีบพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ้างอิง : แพทย์ เตือนช่วงฤดูหนาวให้ปอดบวม||http://www.thaihealth.or.th/Content/46309-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1.html

แหล่งที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/46309-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1.html

โพสต์โดย : รินลษา เจริญสุข

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply