สรุปอีกครั้ง ! ตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สรุปอีกครั้ง ! ตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่        ก่อนจะยื่นภาษี 2561 ในช่วงต้นปี 2562 อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรภายในปี 2561 เพราะปีนี้มีสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลย ทั้งค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร รวมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับบุตรคนที่ 2

สรุปอีกครั้ง ! ตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

       ก่อนจะยื่นภาษี 2561 ในช่วงต้นปี 2562 อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรภายในปี 2561 เพราะปีนี้มีสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลย ทั้งค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร รวมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป เอาเป็นว่าเรามาไล่เรียงกันดีกว่า

    

สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรในปี 2561 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 รายการ คือ1. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร2. ค่าลดหย่อนบุตร


   – กรณีคลอดบุตรคนแรก หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท

   – กรณีคลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
          ทีนี้มาดูรายละเอียดและไขข้อสงสัยแต่ละคำถามให้เคลียร์กันชัด ๆ

ตั้งครรภ์ในปี 2561 จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

          หากฝ่ายหญิง หรือคู่สมรสของฝ่ายชายผู้เสียภาษีเงินได้ ตั้งครรภ์ในปี 2561 ตรงนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร มาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงเลย แต่ไม่เกิน 60,000 บาท โดยต้องเป็นการฝากครรภ์หรือคลอดบุตรในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำมาหักลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรได้ ?

          – ค่าตรวจครรภ์

          – ค่ารับฝากครรภ์

          – คำบำบัดทางการแพทย์

          – ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์

          – ค่าทำคลอด

          – ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล

หากคลอดแล้วเด็กเสียชีวิต สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

          ไม่ว่าเด็กจะมีชีวิตรอด หรือเสียชีวิตหลังจากคลอด คุณพ่อ คุณแม่ ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

ถ้าตั้งครรภ์ปี 2561 แต่คลอดปี 2562 จะใช้สิทธิยังไง ?

          ถ้าเป็นค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกันแบบนี้ จะได้รับสิทธิลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีที่ใช้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

          เช่น ในปี 2561 จ่ายค่าฝากครรภ์ไปจำนวน 10,000 บาท ก็จะสามารถหักลดหย่อนภาษีปี 2561 ได้ 10,000 บาท ส่วนอีก 50,000 บาท สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเมื่อคลอดบุตรในปี 2562 ได้

ถ้าตั้งครรภ์หลายครั้งในปีภาษีเดียวกัน จะลดหย่อนได้เท่าไร ?

          หากจ่ายค่าฝากครรภ์หรือคลอดบุตรหลายคราวในปีภาษีเดียวกัน สามารถลดหย่อนภาษีได้คราวละไม่เกิน 60,000 บาท

          เช่น จ่ายค่าคลอดบุตรคนแรกในเดือนมกราคม 2561 จะสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 60,000 บาท และถ้าหากในเดือนธันวาคม 2561 มีการตั้งครรภ์และฝากครรภ์บุตรคนที่ 2 อีก ก็จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

 

 

คลอดบุตรแฝด สามารถลดหย่อนได้เท่าไร ?

          ถ้าคุณแม่คลอดบุตรแฝด กรณีนี้ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์คราวเดียว ก็จะใช้สิทธิลดหย่อนได้เพียง 60,000 บาทเท่านั้น ไม่ใช่ 120,000 บาทนะคะ

คุณพ่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรได้ไหม

          สำหรับประเด็นนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ          – หากคุณแม่ไม่มีเงินได้ ไม่ได้ยื่นภาษี : กรณีนี้คุณพ่อสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการฝากครรภ์และคลอดบุตร มายื่นหักลดหย่อนภาษีได้เลย แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  

          – ถ้าคุณแม่มีเงินได้ แต่ยื่นเสียภาษีรวมกับคุณพ่อ : กรณีนี้ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท มายื่นหักลดหย่อนภาษีได้  

          – ถ้าคุณแม่มีเงินได้ แต่แยกยื่นภาษีกับคุณพ่อ : กรณีนี้คุณแม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท ได้เพียงฝ่ายเดียวค่ะ ส่วนคุณพ่อจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

 

 

มีสวัสดิการเบิกค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรอยู่แล้ว จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

          หากใครใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ / สิทธิประกันสังคม / สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากนายจ้างภาคเอกชนแล้ว จะสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้แค่ส่วนที่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเท่านั้น

ใช้เอกสารอะไรขอลดหย่อนภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ?

          สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นภาษี 2561 คือ

          – ใบรับรองแพทย์

          – ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรให้สถานพยาบาล

หากบุตรที่คลอดในปี 2561 เป็นบุตรคนแรก จะลดหย่อนภาษีได้อีกเท่าไร ?

          ปกติแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะได้รับค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี คนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าคุณแม่คลอดบุตรคนแรกในปีนี้ ก็สามารถลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบุตรได้ 30,000 บาท ตามอัตราเดิมที่เคยกำหนดไว้

หากบุตรที่คลอดในปี 2561 เป็นบุตรคนที่ 2 คนที่ 3 จะลดหย่อนภาษีได้อีกเท่าไร ?

          กรณีเป็นบุตรที่คลอดในปีนี้เป็นคนที่ 2 ขึ้นไป รัฐบาลไฟเขียวเพิ่มค่าลดหย่อนให้อีกคนละ 30,000 บาท เท่ากับว่า บุตรคนที่ 2 ขึ้นไปจะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 60,000 บาทเลยทีเดียว

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลดหย่อนบุตรคนที่ 2 มีอะไรบ้าง ?

          – ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

          – ต้องเป็นบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป และเกิดในปี 2561

          – นับลำดับของบุตรทุกคน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

 

 

          ทราบข้อมูลชัดเจนแล้ว ใครที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในปีนี้ ก็อย่าลืมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีทั้ง 2 รายการที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ โดยสามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 หรือยื่นทางออนไลน์ได้ถึงช่วงต้นเดือนเมษายนเลย

          ส่วนใครที่อยากทราบว่า นอกจากค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร และค่าเลี้ยงดูบุตรแล้ว เรายังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประเภทไหนได้อีก ตามมาอ่านสรุปค่าลดหย่อนภาษีทั้งหมด พร้อมวิธีคำนวณภาษี 2561 กันต่อเลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

กรมสรรพากรราชกิจจานุเบกษา  

 

อ้างอิง : https://kapook.com||https://money.kapook.com/view202267.html#cxrecs_s

โพสต์โดย : นัทธ์หทัย กันเสน

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply