พระสันตะปาปาพร้อมกับผู้สูงวัยและเยาวชน : ต้อนรับผู้ลี้ภัยเป็นอาณัติจากพระคัมภีร์

• เสียงปรบมือกึกก้องทั้งจากผู้สูงวัยและบรรดาเยาวชนแด่พระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างการพบปะพิเศษ • พระสันตะปาปาทรงปรารถนาจะรับฟังทั้งผู้สูงวัยและเยาวชน  อย่างไรก็ดีในการพบปะกันนี้ พระองค์ทรงต้องการให้เขาได้รับฟังซึ่งกันและกันด้วย • แรกสุดคนหนุ่มสาวอยากรู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในสังคมที่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหลอกลวง  พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำให้พวกเขากล้าเสี่ยงในชีวิต และติดตามหนทางการรับใช้ผู้อื่น • จากนั้นปู่ย่าสองท่านนี้ ถามถึงคำแนะนำเพื่อจะส่งผ่านความเชื่ออย่างมีประสิทธิผลให้กับคนรุ่นใหม่ พระสันตะปาปาฟรังซิส “แรกสุด จงอย่ากลัว อย่าสูญเสียสันติในจิตใจ จงมีความสันติที่จะพูดคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอ

• เสียงปรบมือกึกก้องทั้งจากผู้สูงวัยและบรรดาเยาวชนแด่พระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างการพบปะพิเศษ

• พระสันตะปาปาทรงปรารถนาจะรับฟังทั้งผู้สูงวัยและเยาวชน 

อย่างไรก็ดีในการพบปะกันนี้ พระองค์ทรงต้องการให้เขาได้รับฟังซึ่งกันและกันด้วย

• แรกสุดคนหนุ่มสาวอยากรู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในสังคมที่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหลอกลวง 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำให้พวกเขากล้าเสี่ยงในชีวิต และติดตามหนทางการรับใช้ผู้อื่น

• จากนั้นปู่ย่าสองท่านนี้ ถามถึงคำแนะนำเพื่อจะส่งผ่านความเชื่ออย่างมีประสิทธิผลให้กับคนรุ่นใหม่

พระสันตะปาปาฟรังซิส
“แรกสุด จงอย่ากลัว อย่าสูญเสียสันติในจิตใจ จงมีความสันติที่จะพูดคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอ : 

‘เราส่งผ่านความเชื่อ และบัดนี้จงสงบ อย่าพยายยามที่จะไปหว่านล้อม เพราะความเชื่อจะไม่เติบโต พระศาสนจักรจะไม่เติบโต 

ความเชื่อไม่เติบโตด้วยการเป็นเพียงแค่คนถูกชี้นำให้เกรงกลัวพระเจ้า (proselytism) แต่เติบโตจากผู้ที่หันเข้ามาสนใจ 
นี่เป็นพระดำรัสของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 
เราอาจพูดได้ว่าความเชื่อเติบโตขึ้นด้วยการเป็นประจักษ์พยาน”

• ฟิออเรลลา วัย 83 ปี เป็นครูสอนหนังสือแก่ผู้อพยพ ทูลพระสันตะปาปาว่าเธอต้องเกี่ยวข้องรับรู้กับความโหดร้ายที่ประชาชนเหล่านี้ได้รับ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพระองค์เองก็เป็นลูกชายของผู้อพยพ และทรงเสนอการไตร่ตรองอันลึกซึ้งในสถานการณ์นี้

พระสันตะปาปาฟรังซิส
“การต้อนรับผู้ลี้ภัยเป็นคำสั่ง ปรากฎในพระคัมภีร์ ‘เพราะท่านก็เป็นผู้ลี้ภัยในประเทศอียิปต์’ 

บรรดาเยาวชนจงรับรู้ไว้ว่ามวลประชานิยม (populism) เกิดขึ้นได้อย่างไร มีความบีบคั้นรุนแรงเกิดขึ้น แต่คำที่แท้จริงคือ ‘มีการหว่านความเกลียดชัง’ 

เราไม่อาจดำเนินชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางการหว่านโปรยความเกลียดชัง 

พ่อทำอะไรเมื่อเห็นทะเลเมดิเตอเรเนียนกลายป็นดั่งสุสาน? 

พ่อขอบอกความจริงแก่ลูก : พ่อทุกข์ใจ พ่อสวดภาวนา และพ่อก็เริ่มพูด เราไม่สามารถรับความทุกข์แบบนี้ได้ เราไม่อาจกล่าวว่า ‘ความทุกข์ของใครก็มีอยู่ทั่วไปแหละ’ และดำเนินชีวิตของเราต่อไป เราทำอย่างนี้ไม่ได้“

• คนสุดท้ายที่ลุกขึ้นถาม เป็นคนมีชื่อเสียงรู้จักกันดีในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ นายมาร์ติน สกอร์เสสิส 

ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการรู้ว่าจะรับมือกับปัญหาความชั่วในโลกได้อย่างไร 

พระสันตะปาปาทรงให้สูตรนี้แก่เขา

พระสันตะปาปาฟรังซิส
“ความใกล้ชิดสนิทสนม 

ความสนิทสนมก่อเกิดปาฏิหาริย์ เช่น ความสุภาพถ่อมตน ความอ่อนโยน… 

คุณธรรมในชีวิตเช่นนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่สามารถเปลี่ยนแปลงความยากลำบากที่สุดและความขัดแย้งอันน่าหวาดกลัวได้”

• การพบปะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมซีโนดเพื่อเยาวชน จัดขึ้นเพื่อนำเสนอหนังสือชื่อ “แบ่งปันปรีชาญาณแห่งกาลเวลา” ซึ่งพระสันตะปาปาทรงมีส่วนร่วมแบ่งปันพร้อมกับเรื่องราวที่ถือเป็นปรีชาญาณของผู้สูงวัยจากทั่วโลก กว่า 30 ประเทศ

อ้างอิง : ข่าวสาร||http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/9440-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C

แหล่งที่มา : http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/9440-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C

โพสต์โดย : ณธภัท ภูษิมงคลกุล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply