สำนวนภาษาอังกฤษและความหมาย

สำนวนอังกฤษและความหมาย Fool oneself – หลอกตัวเอง For the sake of – เพื่อ เพื่อเห็นแก่ เพื่อเป็นเกียรติกับ From now on – จากนี้ไป จากนี้เป็นต้นไป ต่อแต่นี้ไป นับจากนี้ไป From time

สำนวนอังกฤษและความหมาย

Fool oneself – หลอกตัวเอง

For the sake of – เพื่อ เพื่อเห็นแก่ เพื่อเป็นเกียรติกับ

From now on – จากนี้ไป จากนี้เป็นต้นไป ต่อแต่นี้ไป นับจากนี้ไป

From time to time – บางครั้ง

แหล่งที่มา : Google

โพสต์โดย : กรรณิกา ชวชาติ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply