มายาคติในเรื่อง “ความโง่ของเด็กไทย”

มายาคติในเรื่อง "ความโง่ของเด็กไทย" วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 19:12 น. 6K Facebook Twitter Line 0 เด็กไทยไม่ได้โง่แต่รูปแบบการสอบ, การวัด, การประเมิน พยายามบอกว่าเด็กโง่ และทำให้เด็กไทยขาดอิสรภาพในการมี……. อ่านต่อได้ที่

มายาคติในเรื่อง "ความโง่ของเด็กไทย" วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 19:12 น. 6K Facebook Twitter Line 0 เด็กไทยไม่ได้โง่แต่รูปแบบการสอบ, การวัด, การประเมิน พยายามบอกว่าเด็กโง่ และทำให้เด็กไทยขาดอิสรภาพในการมี……. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/social/think/572813

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/think/572813?fbclid=IwAR0mdM52eToF60vm6F_BLVNQwk76ZI1dqoRQBDWQBN9lC6nBoowI7mw6DOM||https://www.posttoday.com/social/think/572813?fbclid=IwAR0mdM52eToF60vm6F_BLVNQwk76ZI1dqoRQBDWQBN9lC6nBoowI7mw6DOM

แหล่งที่มา : https://www.posttoday.com/social/think/572813?fbclid=IwAR0mdM52eToF60vm6F_BLVNQwk76ZI1dqoRQBDWQBN9lC6nBoowI7mw6DOM

โพสต์โดย : ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply