กินอาหารอย่างถูกวิธี

ที่มา : คู่มือ ก กินน้อย อ่อนหวาน มันน้อย ถอยเค็ม แฟ้มภาพ กินอาหารอย่างถูกวิธี  ตามแพทย์แผนตะวันตก คือปฏิบัติดังนี้  1.กินช้า เคี้ยวให้ละเอียด  กินอย่างมีสติ  รับรู้ว่ากำลังกินอะไร 2.ถูกเวลา หนักมื้อเช้า  เบามื้อเที่ยง  เลี่ยงมื้อเย็น

ที่มา : คู่มือ ก กินน้อย อ่อนหวาน มันน้อย ถอยเค็ม

กินอาหารอย่างถูกวิธี thaihealth

แฟ้มภาพ

กินอาหารอย่างถูกวิธี  ตามแพทย์แผนตะวันตก คือปฏิบัติดังนี้ 

1.กินช้า

 • เคี้ยวให้ละเอียด  กินอย่างมีสติ  รับรู้ว่ากำลังกินอะไร

2.ถูกเวลา

 • หนักมื้อเช้า  เบามื้อเที่ยง  เลี่ยงมื้อเย็น งดมื้อดึก

3.อย่ารับพิษ

 • กินอาหารที่สะอาด  และปราศจากการปนเปื้อน  ล้างผักผลไม้ก่อนกิน  สำหรับเนื้อสัตว์  ให้ปรุงจนสุกด้วยความร้อนก่อนกิน
 • เลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ  จากร้านที่ถูกสุขลักษณะ  และเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
 • ในกรณีอาหารพร้อมปรุง  ควรสังเกตจากฉลากเป็นสำคัญ  ต้องระบุชื่ออาหาร  ส่วนประกอบ สถานที่ผลิต  วันเวลาที่ผลิต  และวันหมดอายุที่ชัดเจน
 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนกินอาหาร  และหลังจากใช้ส้วม  กินอาหารที่ร้อน ใช้ช้อนกลาง

4.ขับพิษออกจากร่างกาย

 • ควรขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน

5.กินอาหารครบ 5 หมู่

 • ผัก 2 ส่วน : ข้าว 1 ส่วน : เนื้อ 1 ส่วน
 • ผลไม้ ¾ ส่วน
 • ไขมัน น้อยๆ
 • ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวัน

อ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th/Content/46112-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5.html||http://www.thaihealth.or.th/Content/46112-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5.html

แหล่งที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/46112-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5.html

โพสต์โดย : จุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply