กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ

กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ   กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ Gastroenteritis   กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ คือการอักเสบของกระเพาะอาหารหรือลำไส้เนื่องจากการติดเชื้อ ซึ่งนำไปสู่อาการ เช่น ท้องเสีย รู้สึกป่วย อาเจียน และปวดในช่องท้อง   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรค เมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบโดยทั่วไปก็จะหายไปเองโดยไม่ต้องรับการรักษาทางการแพทย์ แต่ถ้าหากเกิดกับทารกหรือเด็กเล็กก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะล่อแหลมต่อภาวะขาดน้ำ กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเป็นการติดเชื้อของลำไส้ ซึ่งมาจากการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ ปนเปื้อนด้วย

กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 

กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ

Gastroenteritis

 

กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ คือการอักเสบของกระเพาะอาหารหรือลำไส้เนื่องจากการติดเชื้อ ซึ่งนำไปสู่อาการ เช่น ท้องเสีย รู้สึกป่วย อาเจียน และปวดในช่องท้อง

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบโดยทั่วไปก็จะหายไปเองโดยไม่ต้องรับการรักษาทางการแพทย์ แต่ถ้าหากเกิดกับทารกหรือเด็กเล็กก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะล่อแหลมต่อภาวะขาดน้ำ กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเป็นการติดเชื้อของลำไส้ ซึ่งมาจากการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ ปนเปื้อนด้วย เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ ปรสิต หรือจาก คน ที่มีการติดเชื้ออาการของโรคถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาจมีเลือดและเมือก หรือเป็นมันหรือเป็นฟอง อาเจียนปวดท้อง ท้องอืด ปวดมวนท้อง ไม่อยากอาหาร และ เป็นไข้ภาวะแทรกซ้อนของโรคมักเกิดกับเด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 65 ปี ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือ ภาวะขาดน้ำ ขาดสารอาหาร และ อาการลำไส้แปรปรวนสาเหตุของการเกิดโรคสาเหตุหลักของกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ได้แก่ การติดเชื้อ ด้วย ไวรัส แบคทีเรีย หรือ ปรสิตการวินิจฉัยโรค แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจเลือด และ อุจจาระเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการติดเชื้อการรักษาการดูแลตัวเองหากมีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ควรพักเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น ดื่มน้ำ หรือเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ การใช้ยาแพทย์จะให้ยาตามอาการ เช่น ถ้ามีอาการปวดท้องจะให้ยาแก้ปวด ถ้ามีถ่ายอุจจาระบ่อยจะให้ยาหยุดถ่าย ถ้ามีอาเจียนจะให้ยาป้องกันอาเจียน การให้ยาปฏิชีวนะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่ตรวจพบ หากมีการสูญเสียน้ำมากอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ สารละลายทางหลอดเลือดดำการป้องกันล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลังจากเข้าห้องน้ำ ก่อนและหลัง การเตรียม หรือการรับประทานอาหาร  

แหล่งที่มา : https://www.aetna.co.th

โพสต์โดย : ศศิภรณ์ เถระ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply