ทำความรู้จัก Data Center

ทำความรู้จัก Data Center โดย : ณัฐดนัย เนียมทอง เมื่อ : วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561 HITS 193                 เชื่อว่าหลาย

ทำความรู้จัก Data Center

โดย :

ณัฐดนัย เนียมทอง

เมื่อ :

วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561

HITS

193

          เชื่อว่าหลาย ๆ คน เติบโตมาพร้อมกับคำว่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งรู้หรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่พวกคุณเข้าไปเพื่อเข้าชมนั้น มีต้นทางของข้อมูลนั้นอยู่ที่ใด บทความนี้จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหัวใจของข้อมูลอินเทอร์เน็ต เพราะที่แห่งนี้คือศูนย์กลางที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บระบบประมวลผลกลาง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเราเรียกมันว่า  Data Center บทความนี้จะแนะนำให้รู้จัก Data Center ซึ่งเป็นรูปแบบเทคโนโลยีหนึ่ง ที่จะช่วยในการจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมายมหาศาลได้อย่างมีเสถียรภาพ

8506 1

ภาพตัวอย่างศูยน์ข้อมูล หรือที่เรียกว่า Data Center
ที่มา https://pixabay.com, Akela999

Data Center คืออะไร

          Data Center มีความหมายเรียกตามภาษาไทยว่า ศูนย์ข้อมูล ซึ่งหมายถึงศูนย์กลางของพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีระบบเครือข่ายสามารถส่งออกและรับข้อมูลจำนวนมากได้  Data Center ไม่ใช่เรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ทันตามยุคสมัยของข้อมูลในแต่ละช่วง และให้ตอบรับรูปแบบของข้อมูลชนิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ ศูนย์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง และขึ้นชื่อว่าข้อมูลก็คงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่ข้อมูลที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญขนาดใหญ่  รู้หรือไหมว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการฐานข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันที่คนทีมีข้อมูลนั้นควรศึกษาและทำความเข้าใจ 

ข้อมูลเพื่ออนาอนาคต

          ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนในอนาคต และเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย ขอยกตัวอย่างหนึ่งที่อาจทำให้เข้าใจได้ง่าย เกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลที่อาจมีผลต่อการวางแผนในอนาคต โดยยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุข

          แน่นอนว่าทุกวันนี้ในด้านการสาธารณสุขเอง ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยที่มีเก็บเป็นข้อมูลเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีต ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถนำไปวิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณเพื่อใช้วางแผนงบประมาณเพื่อการดูแลและการรักษาได้ในอนาคต      

          ทั้งนี้ Data Center เองก็เป็นหน่วยหนึ่งในการจัดการบนระบบ Big Data ที่เคยนำเสนอไปในบทความที่เคยนำเสนอไปบ้างแล้วเกี่ยวกับ Big Data  การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ก็ถูกนำมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมฐานข้อมูลทั้ง 3 ด้าน เพื่อใช้ประโยชน์ ดังนี้

          1. การใช้ข้อมูลมาอธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ (Descriptive Analytics)

          2. พยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น (Predictive Analytics)

          3. วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงผลลัพธ์เรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Prescriptive Analytics) เพื่อปรับตัวสร้างวิธีการรับมือได้ทันการ 

          ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยทำให้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ผลทั้งหมดนั้น เกิดประโยชย์อย่างยิ่งในทุก ๆ ด้านที่ต้องใช้ข้อมูล และเกี่ยวข้องกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ อย่างเช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

         เห็นหรือไม่ว่า ข้อมูลและการจัดการข้อมูลมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมวลมนุย์ชาติเสียจริง ๆ 

แหล่งที่มา

ปณชัย อารีเพิ่มพร. กระทรวงดิจิทัลฯ ลุยสร้างศูนย์ Big Data เชื่อมข้อมูลข้ามกระทรวง อีก 2 เดือนพร้อมใช้งาน. สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561. จาก https://thestandard.co/big-data-center/

คลังข้อมูลสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561. จาก https://gnews.apps.go.th/news?news=13765

         

 

อ้างอิง : http://www.scimath.org/article-technology/item/8506-data-center||http://www.scimath.org/article-technology/item/8506-data-center

แหล่งที่มา : http://www.scimath.org/article-technology/item/8506-data-center

โพสต์โดย : ศิริลักษณ์ ตันหล้า

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply