การวาดภาพคนเหมือน

    ชนิดของเส้นที่ใช้เขียนภาพ   เส้นที่ใช้เขียนภาพส่วนมากนำนำมาใช้ในส่วนของการแรเงาภาพซึ่งมีวิธีดังนี้ – เกลี่ยเรียบด้วยดินสอ แล้วใช้มือถูช่วยในบางส่วน จะเกิดภาพที่มีความนุ่มนวลหวานซึ้ง – เกลี่ยเรียบด้วยเส้นทางเดียวกัน จะเกิดภาพที่มองดูแล้ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย – เส้นตรงตัดกัน จะเกิดภาพที่มีความหนักแน่น แข็งแรง – เส้นโค้งและเส้นโค้งตัดกัน จะเกิดภาพที่มีลีลาการใช้เส้นแปลกออกไปจะมีความรู้สึกเคลื่อนไหวในตนเอง

   

นิส้ที่ช้ขี
 
เส้นที่ใช้เขียนภาพส่วนมากนำนำมาใช้ในส่วนของการแรเงาภาพซึ่งมีวิธีดังนี้
– เกลี่ยเรียบด้วยดินสอ แล้วใช้มือถูช่วยในบางส่วน จะเกิดภาพที่มีความนุ่มนวลหวานซึ้ง
– เกลี่ยเรียบด้วยเส้นทางเดียวกัน จะเกิดภาพที่มองดูแล้ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
– เส้นตรงตัดกัน จะเกิดภาพที่มีความหนักแน่น แข็งแรง
– เส้นโค้งและเส้นโค้งตัดกัน จะเกิดภาพที่มีลีลาการใช้เส้นแปลกออกไปจะมีความรู้สึกเคลื่อนไหวในตนเอง
– เส้นวนไปวนมา จะเกิดภาพที่มีความแปลกตาผู้เขียนจะต้องมีความอุตสาหะและมีความละเอียดพอสมควร
– เส้นผสม จะเกิดภาพที่มีความงามแปลกออกไป เพิ่มความน่าดูยิ่งขึ้น

ลัส้
 
1. องค์ประกอบ (COMPOSITION) หมายถึง การจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมของภาพที่จะวางลงบนกระดาษ โดยภาพนั้นจะต้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ถ้าภาพนั้นใหญ่จนเกินไปจะทำให้ดูแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สวยงาม หรือจัดวางภาพที่มีขนาดเล็กจนเกินไป จะทำให้มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของกระดาษจะดูโล่งและไม่ได้สัดส่วนกับพื้นที่กระดาษ หรือการจัดวางรูปภาพที่สูงจนเกินไป ต่ำเกินไปเอียงไปด้านไหนด้านหนึ่ง การจัดภาพลักษณะนี้ถือว่าเป็นการทำลายความงามของภาพตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว
2. ภาพร่าง (SKETCH) หมายถึง การวาดโครงสร้างสิ่งต่างๆลงบนกระดาษโดยการพิจารณาโครงสร้างโดยรวมของรูปภาพทั้งหมด โดยการตัดทอนรายละเอียดออกเสียก่อน ภาพร่างประกอบไปด้วยรูปทรงและเส้นแกนในร่าง หรือการแบ่งส่วนของวัตถุนั้นให้มีขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้อง บางคนเข้าใจว่าภาพร่างจะต้องมีลายเส้นที่น้อย สะอาดและชัดเจนในความเป็นจริงแล้วภาพร่างก็คือภาพสเก็ตช์ จะมีกี่สิบเส้นไม่สำคัญขึ้นอยู่กับการร่างที่ได้สัดส่วนถูกต้อง
3. เส้นรอบนอก (OUT LINE) หมายถึง เส้นที่ใช้วาดรอบนอกวัตถุต่างๆใช้ในการเน้นเพื่อให้วัตถุนั้นดูคมชัดขึ้น และเน้นในส่วนที่เป็นเงาหรือในส่วนที่เข้ม
4. รายละเอียด (DETAIL) หมายถึง ความละเอียดของรูปภาพทั้งหมดที่เรามองเห็นได้ถ้าอยู่ในระดับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่เริ่มหัดวาด รายละเอียดก็นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด การฝึกมอง ฝึกสังเกต ฝึกวาดบ่อยๆ จะเป็นการพัฒนาฝีมือในขั้นสูงต่อไป
5. แสงและเงา (LIGHT AND SHADOW) การวาดภาพที่มีการแสดงน้ำหนักแสงเงาที่ชัดเจนนั้น จะถ่ายทอดตามสายตาที่มองเห็น เช่น ความลึก ตื้น หนา บาง นูน เรียบ โค้ง เว้า ได้ชัดเจนมากกว่าภาพที่แสดงด้วยเส้นเพียงเส้นเดียวการวาดภาพเบื้องต้นต้องฝึกหัดใช้สีเพียงสีเดียวสังเกตลักษณะของแสงเงาในวัตถุนั้นให้ได้

น้ที่ส้ ส้มีน้ที่ที่จำกัด้ดันี้
 
1.ใช้เป็นสำหรับการแบ่งพื้นที่ หรือที่ว่างให้แยกออกจากกัน
2.ใช้เป็นส่วนจำกัดพื้นที่ของรูปทรง
3.ใช้สร้างลักษณะต่างๆ ที่ศิลปินต้องการสร้างขึ้นมา เช่น สร้างเส้นตรง เส้นโค้งคด เส้นหยักฟันปลาหรือ
เส้นวงเป็นก้นหอย
4.ใช้สร้างความเป็น 2 มิติ และ 3 มิติให้แก่รูปทรง ให้เป็นรูประยะตื้น ลึก หนา บาง
5.ใช้แสดงแกนของสิ่งทั้งหลาย
6.ใช้สร้างให้เกิดทิศทางและการเคลื่อนไหว
7.ใช้สร้างให้เกิดแสงและเงา ด้วยการประสานเส้นโดยเส้นที่ถี่ และเส้นที่ห่าง
8.ใช้พัฒนาเทคนิคในการใช้เส้นของตัวเองที่ถ่ายทอดเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอด
ออกมาให้ได้ตรงที่สุด
 

 
การวาดภาพแสงเงาสามารถแยกได้ 3 ประเภทใหญ่ดังนี้
1. ภาพแสงเงา 2 ระยะ หมายถึง ภาพที่แสดงเพียง 2 ระยะส่วนใหญ่จะเห็นเงาเป็นเพียงแผ่นบางๆเน้นส่วนรายละเอียด (DETAIL) น้อง
2. ภาพแสงเงา 3 ระยะ หมายถึง ภาพที่แสดงน้ำหนักแสงเงาค่อนข้างชัดเจนมากกว่าภาพ 2 ระยะ เห็นรายละเอียดได้มากกว่า แสดงส่วนที่เป็นแสงสว่างและเงามืดได้ชัดเจนกว่า
3. ภาพแสงเงากลมกลืน หมายถึง ภาพที่แสดงแสงเงาใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดรายละเอียดชัดเจนจะเป็นภาพวาดที่มีลักษณะเหมือนจริงมาก

 

วัถุ

      เงาของวัตถุมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแสงสว่างที่มากระทบวัตถุนั้นแสงสว่างน้อยเงาที่เกิดขึ้นกับวัตถุก็จะน้อย ถ้าแสงสว่างจัดมากเงาของวัตถุที่ปรากฏก็จะเข้มชัดมากขึ้นด้วย ลักษณะของเงาตกทอดนั้นสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เงาตกทอด หมายถึง แสงสว่างที่มากระทบวัตถุแล้วเกิดเป็นเงาตกทอดไปยังพื้นที่ที่วัตถุนั้นวางอยู่
2. เงาคาบเกี่ยว หมายถึง แสงสว่างที่มากระทบวัตถุแล้วเกิดเป็นเงาตกทอดไปยังพื้นและมีวัตถุใกล้เคียงวางอยู่หรือวางอยู่ใกล้ผนังเงาที่ใกล้ผนังเงาที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจากพื้นและทอดไปยังวัตถุใกล้เคียง

แสงและเงาช่วยให้การวาดเส้นแรเงาดูเป็นสามมิติหรือเหมือนจริงมากที่สุด ดังนั้นผู้ที่ฝึกวาดรูปจึงควรต้องศึกษาเรื่องของแสงเงาก่อน
1. แสงสว่างจัด (HIGH LIGHT) คือ บริเวณของวัตถุที่ถูกแสงสว่างโดยตรงและมากที่สุด การวาดถ้าเป็นวัตถุแข็งหรือเป็นเงามัน ควรทิ้งส่วนที่แสงสว่างที่สุดให้เป็นกระดาษขาวได้เลยแต่ถ้าเป็นวัตถุที่ไม่เป็นเงามัน หรือวัตถุที่นุ่มนวลควรแรเงาด้วยดินสอเบาๆ ให้ซ๊อฟไปกับตำแหน่งแสงสว่างจะทำให้ภาพนั้นดูนุ่มและไม่เกิดความรู้สึกที่แข็ง
2. แสงสว่าง (LIGHT) คือ บริเวณที่ไม่ถูกแสงกระทบโดยตรงจะเป็นแสงเรื่อๆอมเทาการวาดให้แรเงาแบบเกลี่ยเรียบจากน้ำหนักเงามาจนถึงแสงสว่าง
3. เงา (SHADOW) คือ บริเวณที่ถูกแสงน้อยที่สุด การวาดควรเน้นส่วนที่เป็นเงาให้เข้ม และเน้นเส้นรอบนอก (OUT LINE) ดังนั้นการประกอบกันระหว่างแสงสว่างจัด แสงสว่าง และเงาจะเกิดเป็นภาพสามมิติหรือภาพวาดที่มีชีวิต
4. แสงสะท้อน (REFLECT LIGHT) คือ บริเวณที่มีแสงของวัตถุโดยรอบสะท้อนเข้ามาในวัตถุนั้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของแสงหรือเงาจะได้รับอิทธิพลของแสงสะท้อนนี้ได้เหมือนกัน
5. เงาตกกระทบหรือเงาของวัตถุ (CASTSHADOW) จะอยู่ด้านเงามืดของวัตถุเสมอเป็นเงาของวัตถุที่ตกกระทบพื้น เงาของวัตถุจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับรูปทรงของวัตถุและมุมของแสงที่มากระทบ
 
มื (Portrait) หุ่ปู
 
การวาดภาพคนเหมือนนั้นคือการวาดตั้งแต่บริเวณส่วนศีรษะจนถึงเอวเป็นการที่ผู้เริ่มต้นควรฝึกวาดให้เกิดความชำนาญเพราะใบหน้าเป็นส่วนที่มีรายละเอียด
ค่อนข้างเยอะ เช่น ตา หู จมูก ปาก ดังนั้นผู้เริ่มต้นควรฝึกฝนให้เข้าใจการวาดภาพคนเหมือนนั้นแบ่งสัดส่วนออกเป็นทั้งหมด 3ส่วนครึ่ง
ส่วนที่ 1 จากปลายคางถึงปลายจมูก
ส่วนที่ 2 จากปลายจมูกถึงคิ้ว
ส่วนที่ 3 จากคิ้วถึงโคนผม
ส่วนที่ 3 1/2จากโคนผมจนถึงส่วนบนของศีรษะ
ก่อนจะฝึกวาดภาพคนเหมือนนั้นควรฝึกวาดหุ่นปูนเสียก่อนซึ่งสามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการวาดภาพคนเหมือน เช่น หุ่นเหลี่ยม หุ่นวีนัส หุ่นเดวิดฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในการวาดภาพคนเหมือนได้ง่ายยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาไปสู่การวาดภาพคนเหมือนเต็มตัว( Figure )
 
การวาดภาพคนเหมือนควรแบ่งสัดส่วนให้ถูกต้องชัดเจนเพราะสัดส่วนบนใบหน้าของคนนั้น หากเราเขียนด้วยความไม่เข้าใจถึงจะวาดออกมาสวยแต่ สัดส่วน ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ภาพนั้นดูผิดเพี้ยนไป ดังนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องสัดส่วนเป็นสำคัญแต่ถ้าฝึกฝนจนชำนาญผู้วาดไม่ต้องกำหนดสัดส่วนตามกฏเกณฑ์ก็ได้อาจจะ กำหนดสัดส่วนขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องลากเส้นแบ่งสัดส่วนแต่ใช้การกะหาระยะด้วยสายตาเอา ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและความชำนาญของแต่ละคน

หุ่ลี่
 
หุ่นเหลี่ยมมีความสำคัญมากนะจร้าในการวาดภาพเหมือนเพราะหากเราศึกษาและหัดวาดหุ่นเหลี่ยมจนเข้าใจและชำนาญก็จะทำให้ง่ายต่อการวาดภาพส่วนต่างๆบนใบหน้าและง่ายต่อการลงแสงเงาด้วย

 

แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/professerartstudio/kar-wad-pha

โพสต์โดย : ศากุล ตานะเศรษฐ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply