ประวัติ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Hall of Fame)

ประวัติไต่สวน

อัลเบิร์ตไอน์ส ไตน์  ( Albert Einstein  เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในห้างหุ้นส่วนจำกัดคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นคุณผู้เสนอทฤษฎี มพัทธสัภาพ และมีส่วนร่วมในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ และจักรวาลวิทยาตำแหน่งที่ เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ศ. 2464 หัวเรื่อง: การอธิบายจากเนชั่ปรา ฏการณ์กโฟโตคุณอิเพิ่มข้อมูลที่ทริก และจากเนชั่ “การทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี”

ที่ไอหลังจากน์ชไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปการ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปี พ.ศ. 2458 เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในปีต่อไปได้รับการขยายออกไปนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ไอน์นิช  ได้กลายมาเป็น ของแบบอย่างความสามารถฉลาดหรืออัจฉริยะความสามารถในห้างหุ้นส่วนจำกัดนิยมคุณตัวของเขาทำให้มีหัวเรื่อง: การใช้ชื่อไอน์ชไตน์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การโฆษณาหรือแม้แต่หัวเรื่อง: การจดทะเบียนชื่อ “อัลแบร์ทไอน์ชไต น์ ” ให้เ หนังสือน็เครื่องหมายการค้า 

ตัวตนของคุณเองมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองมีต่อสิ่งที่ได้จากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เขาได้รับจากปูชนียสถานความคิดทางปัญญา มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์มากที่สุดในยุคปัจจุบันทุกการสร้างสรรค์ของเขายังคงเป็นที่เคารพนับถือทั้งในความเชื่อมั่นในความงามความคิดเห็นและความรู้ รวาล (คือแหล่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่) เป็นความรู้สึกชาญฉลาดของเขาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของจักรวาลเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านผลงานและหลักปรัชญาของเขา สวัสดีทุกคนในวงการวิทยาศาสตร์และนอกวงการ

Einstein1921 โดย F Schmutzer 2.jpg

ขอขอบคุณ

https://th.wikipedia.org/wiki/      

Leave a Reply