เทคนิคคูณ 5 โดยไม่ต้องใช้กระดาษทด

https://www.youtube.com/watch?v=AFXbX8GdhPQ

https://www.youtube.com/watch?v=AFXbX8GdhPQ

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=AFXbX8GdhPQ||https://www.youtube.com/watch?v=AFXbX8GdhPQ

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=AFXbX8GdhPQ

โพสต์โดย : สุวิมล ชัยพรเจริญศรี

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply