การบวก ลบทศนิยม

เรื่องที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม การบวกทศนิยม                 นักเรียนเคยศึกษามาแล้วว่า การบวกทศนิยมที่เป็นบวกว่ามีเกณฑ์เช่นเดียวกับการบวก จำนวนนับคือ จะต้องจัดเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันให้ตรงกันเสมอ แล้วจังบวกกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าให้จัดทศนิยมที่เป็นตัวตั้งและทศนิยมที่เป็นตัวบวกให้จุดทศนิยมตรงกัน ถ้าเป็นทศนิยมที่มีตำแหน่งทศนิยมไม่ท่ากัน อาจใส่เลข 0 หลัวตัวเลขตัวสุดท้ายของทศนิยมนั้นๆ เพื่อให้มีตำแหน่งทศนิยมเท่ากันก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ สรุป       การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวกให้นำค่าสัมบูรณ์ของ

เรื่องที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม

การบวกทศนิยม

                นักเรียนเคยศึกษามาแล้วว่า การบวกทศนิยมที่เป็นบวกว่ามีเกณฑ์เช่นเดียวกับการบวก จำนวนนับคือ จะต้องจัดเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันให้ตรงกันเสมอ แล้วจังบวกกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าให้จัดทศนิยมที่เป็นตัวตั้งและทศนิยมที่เป็นตัวบวกให้จุดทศนิยมตรงกัน ถ้าเป็นทศนิยมที่มีตำแหน่งทศนิยมไม่ท่ากัน อาจใส่เลข 0 หลัวตัวเลขตัวสุดท้ายของทศนิยมนั้นๆ เพื่อให้มีตำแหน่งทศนิยมเท่ากันก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สรุป       การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวกให้นำค่าสัมบูรณ์ของ แต่ละจำนวนมาบวกกัน

สรุป        การบวกทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบให้นำค่าสัมบูรณ์ ของแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ

 

การลบทศนิยม

                นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่า ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากันจะอยู่คนละข้างกับ 0 และอยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะทางเท่ากัน เช่น -0.5 และ0.5

 

 
   

 

การหาผลลบของทศนิยมใดๆ ว่าใช้ข้อตกลงเดียวกัน การหาผลลบของจำนวนเต็ม ดังนี้

                ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ           

 

เมื่อ a และ b แทนทศนิยมใดๆ

                a – b = a + จำนวนตรงข้ามของ b

หรือ a – b = a + (-b)

เช่น                        3.76 – 2.55          =             3.76 + (-2.55)

                                (-7.92) – 4.07     =             (-7.92) + (-4.07)

                                (-12.43) – (-10.71)  =      (-12.43) + 10.71

                                88.75 – (-46.39) =            88.75 + 46.39

 

 

 

อ้างอิง : http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/from_news_pic_post.php?time_year=&url_link=3||http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/from_news_pic_post.php?time_year=&url_link=3

แหล่งที่มา : http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/from_news_pic_post.php?time_year=&url_link=3

โพสต์โดย : วิไลวรรณ เมฆโปธิ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply