ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก

จากการศึกษาของทีดีอาร์ไอพบว่า ปัจจุบันจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเล็กก็มีกว่า 1 ล้านคน ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กก็มีอยู่มิใช่น้อยทั้ง การที่มีครูไม่ครบชั้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย และนักเรียนมีผลการเรียนในระดับต่ำ แล้วเราจะมีแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเล็กได้อย่างไร ? ติดตามได้ใน TDRI Factsheet 28: ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก

จากการศึกษาของทีดีอาร์ไอพบว่า ปัจจุบันจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเล็กก็มีกว่า 1 ล้านคน

ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กก็มีอยู่มิใช่น้อยทั้ง การที่มีครูไม่ครบชั้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย และนักเรียนมีผลการเรียนในระดับต่ำ

แล้วเราจะมีแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเล็กได้อย่างไร ? ติดตามได้ใน TDRI Factsheet 28: ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก

factsheet 28 school

อ้างอิง : ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก||https://tdri.or.th/2014/09/tdri-factsheet-28/

แหล่งที่มา : www.tdri.com

โพสต์โดย : ธิดาพร ทองคำ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply