ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น

ขยะพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นขยะที่ต้องได้รับการกำจัดในโรงงานที่มีเทคโนโลยีกำจัดขยะที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เพราะขยะเหล่านี้เต็มไปด้วยสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ปัญหาการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีกลับยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โรงงานกำจัดขยะพิษในไทยที่มีใบอนุญาตกำจัดขยะพิษมีอยู่น้อยราย จึงทำให้ราคาของการบริการกำจัดขยะพิษสูง เปิดช่องให้เกิดการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีที่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม TDRI Factsheet 49: ” ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น ” เสนอแนวทางการจัดการขยะพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะในระบบแบบครบวงจร

ขยะพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นขยะที่ต้องได้รับการกำจัดในโรงงานที่มีเทคโนโลยีกำจัดขยะที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เพราะขยะเหล่านี้เต็มไปด้วยสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ปัญหาการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีกลับยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

โรงงานกำจัดขยะพิษในไทยที่มีใบอนุญาตกำจัดขยะพิษมีอยู่น้อยราย จึงทำให้ราคาของการบริการกำจัดขยะพิษสูง เปิดช่องให้เกิดการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีที่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

TDRI Factsheet 49: ” ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น ” เสนอแนวทางการจัดการขยะพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะในระบบแบบครบวงจร

อ้างอิง : ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น||https://tdri.or.th/2018/08/tdri-factsheet-49-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88/

แหล่งที่มา : www.tdri.com

โพสต์โดย : ธิดาพร ทองคำ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply