การคูณเลขโดยใช้เส้นตรง

สรุปวิธีการคูณเลขโดยใช้เส้นตรง เทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับเลขที่ทุกหลักมีจำนวนน้อยๆ เช่น 1, 2, 3 ถ้าใช้กับเลขที่มีค่าของหลักมาก จะลำบาก(และอาจสับสน) เวลานับจุดตัด, ทดเลข, และรวมเลขภายหลัง ถึงแม้จะมีจำนวนหลักมาก แต่ถ้าแต่ละหลักมีค่าน้อย ก็ยังนับว่าสะดวกอยู่พอสมควร ถ้ามีเลขศูนย์อยู่ด้วย ต้องใช้เส้นประ หรือเส้นสีอื่นๆ เพื่อไม่ให้สับสนเรื่องหลัก

สรุปวิธีการคูณเลขโดยใช้เส้นตรง

  1. เทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับเลขที่ทุกหลักมีจำนวนน้อยๆ เช่น 1, 2, 3 ถ้าใช้กับเลขที่มีค่าของหลักมาก จะลำบาก(และอาจสับสน) เวลานับจุดตัด, ทดเลข, และรวมเลขภายหลัง
  2. ถึงแม้จะมีจำนวนหลักมาก แต่ถ้าแต่ละหลักมีค่าน้อย ก็ยังนับว่าสะดวกอยู่พอสมควร
  3. ถ้ามีเลขศูนย์อยู่ด้วย ต้องใช้เส้นประ หรือเส้นสีอื่นๆ เพื่อไม่ให้สับสนเรื่องหลัก

อ้างอิง : การคูณแบบง่ายโดยใช้เส้นตรง ||http://sci4fun.com/linemultiply/linemultiply.html

แหล่งที่มา : http://sci4fun.com/linemultiply/linemultiply.html

โพสต์โดย : วิกานดา จักรอิศราพงศ์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply