Mark 1 จุดกำเนิดรถถัง

Mark 1เป็นรถถังคันแรกที่มีการติดตั้งอาวุธติดอาวุธเพื่อเข้าสู่สงคราม ชื่อ “แทงค์นํ้า” เป็นชื่อรหัสเพื่อรักษาความลับและปกปิดจุดประสงค์ที่แท้จริงไว้  ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในปีพ. ศ. 2458 เพื่อทำลายจุดยืนของสงครามร่อง มันสามารถรอดชีวิตปืนกลและอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดเล็กใน “No Man’s Land” การเดินทางข้ามภูมิประเทศที่ยากลำบากบดขยี้ลวดหนามและข้ามร่องเพื่อโจมตีตำแหน่งข้าศึกที่ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อันทรงพลัง รถถังยังบรรทุกเสบียงและกองกำลัง

credit:https://en.wikipedia.org/wiki/British_heavy_tanks_of_World_War_I

 

One thought on “Mark 1 จุดกำเนิดรถถัง

Leave a Reply