Part of arduino uno

Name:Thanchira siribunyavech No.8 class 5/9 Part of arduino uno 1.USB port 2.Power barrel jack 3,4,5.Power pins 6.Analog in pins 7,8.Digital pins 10.Reset button 11.Power LED 12.TX RX LED 13.IC Components of Arduino UNO 1. The LED (Light Emitting Diode) 2. Bread board 3. Resistor 4. USB Cable 5. Jumper Wire 6. Buzzer

อารยธรรมกรีก

เมื่อตอนที่พวกเอเชียนเข้ามาอยู่ในกรีกราว2000 ปีก่อนค.ศ. นั้น พวกเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับทะเลเลย แต่ได้เรียนรู้ในภายหลังเมื่อ สมัยเข้าไปตั้งราชวงศ์อยู่ที่ครีตแล้ว และก็ได้มีเส้นทางเดินเรือเปิดความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับไมซีเนีย (Mycenae) บนเกาะเปโลโปนิซุส (Peloponnesus) เมื่อคนอสโซสถูกทำลายลงราว 1400 ปีก่อนค.ศ. ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของอารยธรรมมิโนส งานศิลปะ เสื่อมลงทีละน้อย ชาวครีตอพยพไปอยู่เกาะไซปรัสและทางเอเชียตะวันออก บางพวกไปอยู่อียิปต์ เมื่อพวกเอเชียนเข้ามาแทนที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากบนเกาะครีต เพราะเอเชียนซึ่งมีเชื้อสายนักรบ มักชอบอะไรที่แข็งแรงเพื่อให้เป็นเครื่องหมายของความเป็นใหญ่ จึงสร้างป้อมปราการใหม่ให้ดูใหญ่โตน่าเกรงขาม ผนังห้องมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพ ผู้หญิงแต่งตัวด้วยเครื่องประดับมากมาย ภาพการล่าสัตว์และภาพการออกรบ เหล่านี้เข้ามาแทนที่ภาพทิวทัศน์ที่เน้นดอกไม้ ความอ่อนโยนในศิลปะแบบครีตหายไป ความแข็งของลายเข้ามาแทนที่ลวดลายบนแจกัน จะนิยมลายเรขาคณิต เกิดลายสัตว์ 4 เท้า นก รูปนักรบไว้เครา แต่เส้นลายก็ยังแข็งเป็นลักษณะเฉพาะของสมัยนี้ (1200-1100 ก่อนค.ศ.) ส่วนศิลปะในการสลักหินอ่อน การทำเครื่องเงินเครื่องทอง กลับทำอย่างประณีตบรรจง ยังคงเป็นงานที่ใช้เน้นเงินเน้นทองลงบนเหล็กตามวิธีของครีตที่มีมา อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วศิลปะไมเซเนียนก็เป็นศิลปะที่แพร่หลายอยู่ทั่วไป ค่อนข้างเป็นอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ โรงผลิตงานศิลปะมีอยู่หลายแห่งในเมืองต่างๆ และรอบพระราชวัง เส้นทางคมนาคมมีทั่วกรีก การติดต่อทางทะเลมีมากขึ้น มีการผลิตและ ส่งแบบจำนวนมาก เพราะมีลูกค้าต้องการมาก คุณภาพทางศิลปะจึงลดลง อีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นลักษณะของนักรบ และการปกครองแบบเพศชายเป็นผู้นำของอารยธรรมพวกเอเชียน คือ ผู้หญิงจะไม่ออกจากฮาเร็มเลย เทพเจ้าเป็นเพศชายและมักเป็นนักเดินเรือ เจ้าแม่ลดความสำคัญลงไป เรื่องเล่าเกี่ยวกับวีรบุรุษที่ชนะสงครามตามที่ต่างๆ ขณะเดียวกับที่ด้านการศาสนาดั้งเดิมของเกาะครีตยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นกันในสมัยต่อมา ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาที่เกี่ยวกับสตรี และเรื่องเร้นลับของชาวครีต…

The Empire Of China

China (Chinese: 中国; pinyin: Zhōngguó; literally: ‘Central State’ or ‘Middle Kingdom’), officially the People’s Republic of China (PRC), is a country in East Asia and the world’s most populous country, with a population of around 1.428 billion in 2017.[12][13] Covering approximately 9,600,000 square kilometers (3,700,000 sq mi), it is the third or fourth largest country by total area.[j][19] Governed by the Communist Party of China, the state exercises jurisdiction over 22 provinces, five autonomous regions,…

Parts of Arduino UNO and Basic components

Name Atinut thianrungruangchai No. 6    Class 5/1 Parts of Arduino UNO 1.Power pin 2.Analog in pin 3.Digital pin 4.Power LED 5.Power USB port 6.TX RX LED 7.Reset Button 8.Power Barrel jack 9.I.C. Basic components 1. LED (Light Emitting Diode) 2. Resistors   3. Capacitors 4. Inductors 5. Diodes 6. Transistors 7. Integrated Circuits  

Parts of Arduino UNO and Basic components

Name _Wipapun__Sangsrich_______ No.__35___ Class 5/_8__ Parts of Arduino UN https://www.google.com/search?q=arduino&rlz=1C1NHXL_enTH807TH871&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG7O6XoNflAhWJvI8KHVf5DyQQ_AUIEygC&biw=1440&bih=789#imgdii=0AX0yCZI7Xzu-M:&imgrc=K2WvV0EjWo6enM: 1.Pomer Pins 2.Analog In Pins 3.I.c. 4.Power LED 5.TXRX LED 6.Digital Pins 7.raset button 8.usb port 9.power barrel jack Basic components Led https://www.google.com/search?q=led&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwid8OvT8_jlAhWKwI8KHae2BSQQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1920&bih=969#imgrc=xjbN0EYeHTNRyM: Breadboard http://oogle.com/search?q=Breadboard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3sau29PjlAhWtzTgGHdsGAe8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=920#imgdii=zmaPmPg6MwSLwM:&imgrc=sNv8OfIreUbGjM: Resistor https://www.google.com/search?q=Resistor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia47D99PjlAhXZzzgGHTbaBrsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=920#imgrc=AWUVhG_F6uOQxM: Jumprr wires https://www.google.com/search?q=Jumper+wires&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiew_ev9fjlAhUdyjgGHbYqBbAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=920#imgrc=1x0Z97FQK-1VVM: Usb cable https://th.element14.com/productimages/large/en_GB/130887806-40.jpghttps://th.element14.com/productimages/large/en_GB/130887806-40.jpg Buzzer https://www.google.com/search?q=Buzzer&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjdlq6q9vjlAhVhxDgGHSedAxwQ_AUICygC&biw=1920&bih=920&dpr=1#imgrc=de28EDI27EkWgM:  

88 ปี มงฟอร์ต

ด.ญ.ณภัทรา   นันทวงศ์   ป.5/7  เลขที่ 5 ชื่อเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญพระนครโน้มได้น้าวเด็กนักเรียนจากเชียงใหม่ไปศึกษาที่กรุงเทพตั้งแต่ พ.ศ. 2453 จนเมื่อนักเรียนเหล่านั้นได้จบการศึกษาและกลายเป็นศิษย์เก่าแล้ว จึงเชิญภราดาไมเคิล และภราดาฟ. ฮีแลร์ ไปเปิดโรงเรียนที่มณฑลพายัพ ประกอบกับ ผู้แทนพระสันตะปาปา เรอเน แปโร ประมุขเขตมิสซังสยามในขณะนั้น และบาทหลวงยอร์ช มีราแบล ดำริว่าการเผยแผ่คริสต์ศาสนาจะดีขึ้นหากมีโรงเรียนคาทอลิกช่วยอีกแรง ดังนั้นแล้วจึงเชิญคณะอุร์สุลิน และคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ไปเปิดโรงเรียนชาย และหญิง ที่มณฑลพายัพ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เมื่อโรงเรียนอัสสัมชัญหยุดกลางภาค ภราดาไมเคิล และ ภราดาฟ.ฮีแลร์ พร้อมด้วยอัสสัมชนิกฝ่ายเหนือ โดยสารรถไฟด่วนขึ้นยัง ลำปาง, เชียงใหม่ ตลอดจน เชียงรายและเชียงแสน เพื่อหาดูทำเลที่เหมาะสมแก่การตั้งโรงเรียน ในที่สุดคณะอุร์สุลินได้ตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขึ้น ส่วนคณะภราดาเซนต์คาเบรียลได้ตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2475 โดยใช้ที่ดินที่บาทหลวงยอร์ช มีราแบล ซื้อไว้นานแล้วจากหลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) บริเวณถนนเจริญประเทศ แปลงหนึ่งขนาด 12 ไร่ติดแม่น้ำปิงมอบให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แต่การสร้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเสร็จล่าช้ากว่าโรงเรียนพระหฤทัยและเรยีนา ราวครึ่งปี โรงเรียนมงฟอร์ตทำการเปิดสอนครั้งแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475…

ยุคไทย

ยุคทองของไทย Tonnam / 14 hours ago ด.ช.ชัยภัทร ไชยจักร  ป.5/5  เลขที่23 ยุคทองของประเทศไทยอยู่ช่วงยุคไทย อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วง พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือราชธานี ทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติ จนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติเช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส สเปน เนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) อังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราชถึงรัฐชานของพม่า อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และคาบสมุทรมลายูในปัจจุบัน   Royal Cusinie: ยุคทองของขนมไทย ในมือ “ท้าวทองกีบม้า”   กะหรี่ปั๊บ, ขนมหม้อแกง, ทองม้วน, ทองหยอด, ทองหยิบ, ฝอยทอง, สังขยา, ขนมผิง ล้วนเป็นขนมไทยโบราณที่คนไทยเรารู้จักกันดี แต่คราใดก็ตามที่ลิ้มรสขนมอร่อยๆเหล่านี้ โปรดทราบว่าความอร่อยนี้มีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดา…โดยมาจากการสร้างสรรค์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว และที่สำคัญเธอไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซนต์เสียด้วย เธอชื่อมารี กีมาร์ ลูกครึ่งโปรตุเกส เบงกอล และญี่ปุ่น บิดามารดาของเธอได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้มีพระราโชบายในการคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ ครอบครัวของมารี กีมาร์จึงพำนักอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาอย่างสุขสงบ ต่อมามารี กีมาร์ หญิงสาวผู้ได้ชื่อว่ามีรูปโฉมงดงามคนนี้ได้สมรสกับคอนสแตนติน ฟอลคอน หรือเจ้าพระยาวิชเยนทร์ ขุนนางชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คนในยุคนั้นเรียกเธอว่า “ดอญ่า มารี” เมื่อแต่งงานแล้ว…

The Empire Of GREECE

Ancient Greece (Greek: Ἑλλάς, romanized: Hellás) was a civilization belonging to a period of Greek history from the Greek Dark Ages of the 12th–9th centuries BC to the end of antiquity (c. AD 600). Immediately following this period was the beginning of the Early Middle Ages and the Byzantine era.[1] Roughly three centuries after the Late Bronze Age collapse of Mycenaean Greece, Greek urban poleis began to form in the 8th century BC, ushering in the Archaic period and colonization of…

Parts of Aduino

Parts of Aduino   Punyapat  kantakong 1.Power USB 2.Power (Barrel Jack) 3.Voltage Regulator 4.Crystal Oscillator 5.Reset  button 6.TX and RX LEDs 7.Pins 8.Analog pins 9.ICSP pin Basic components      . LED (Light Emitting Diode) Resistors. Capacitors. Inductors. Diodes. Transistors. Integrated Circuits. USB  CABLE    

อารยธรรมอียิปต์โบราณ

Name Pattaraporn Kimyong Number 31 class 5/3     • อารยธรรมอียิปต์โบราณ • อียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนล์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์ • อารยธรรมอียิปต์โบราณ เริ่มขึ้นประมาณ 3150 ปีก่อนคริตศักราช โดยการรวมอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือและตอนใต้ และมีการพัฒนาอารยธรรมเรื่อยมากว่า 3,000 ปี มีการแบ่งยุคสมัยของอียิปต์โบราณเป็นราชอาณาจักร ส่วนมากแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมาปกครอง จนกระทั่งราชอาณาจักรสุดท้ายหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าราชอาณาจักรใหม่ อารยธรรมอียิปต์อยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาที่น้อยมาก ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่อียิปต์พ่ายแพ้ต่อการทำสงครามจากอำนาจของชาติอื่น จนกระทั่งเมื่อ 31 ปีก่อนคริตศักราชก็เป็นการสิ้นสุดอารยธรรมอียิปต์โบราณลง เมื่อจักรวรรดิโรมันสามารถเอาชนะอียิปต์และจัดอียิปต์เป็นเพียงจังหวัดหนึ่งในจักรวรรดิโรมัน • อารยธรรมอียิปต์โบราณ พัฒนาการมาจากสภาพของลุ่มแม่น้ำไนล์ รวมทั้งพัฒนาอารยธรรมทางสังคมและวัฒนธรรม พื้นที่ของอียิปต์นั้นล้อมรอบด้วยทะเลทรายเสมือนปราการป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก • อียิปต์ ยังเป็นชนชาติแรกๆที่มีการพัฒนาการด้วยการเขียน ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ การบริหารอียิปต์เน้นไปทางสิ่งปลูกสร้างและการเกษตรกรรม พร้อมกันนั้นก็มีการพัฒนาการทางทหารที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ราชอาณาจักร รวมทั้งการบริหารราชการบ้านเมืองและการควบคุมอำนาจนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาอารยธรรมกว่า 3,000 ปี ทั้งในด้านคณิตศาสตร์, เทคนิคการสร้างพีระมิด, วัด, โอเบลิสก์, ตัวอักษร และเทคนิคโลยีด้านกระจก…

The empire of Greek

Name Vanvanat vorasetthakorn P.5/3 No.16 The empire of Greek Ancient Greece is a term used to refer to the area where Greek was spoken in the ancient world. Which not only refers to the peninsula area of ​​modern Greece But also includes the ancient Greek civilization, which was settled by the ancient Greeks, including Cyprus,…