จดโน๊ตขั้นเทพ แค่หกเทคนิค

6 เทคนิคทำ short note สรุปขั้นเทพ      ในหลาย ๆ ครั้งเนื้อหาของแต่ละบทเรียนที่เรียนก็มีปริมาณมากมายเหลือเกินจนทำให้ถ้าต้องอ่านชีททั้งหมดที่ใช้เรียนอาจจะอ่านไม่ทันได้ วิธีการแก้ไขทางหนึ่งคือการทำ short note สรุปเนื้อหาในรูปแบบของตัวเองเมื่อเรียนจบแต่ละเรื่องทันทีเพื่อที่จะได้มีสรุปของตัวเองไว้อ่านในช่วงใกล้สอบแต่การทำ short note สรุปที่ดีและมีคุณภาพนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นัก วันนี้ Top-A tutor

How different of 5 browser.⛅🌀

Hello everyone this blog is the how different of ∅5 browserΘ 1.Google Chrome   Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[12] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google…

ROBLOX Story Part 1 Ep.1

Someone registering. And his name is JasTer And he found a bacon hair with robuxs And he say “What is that?” Bacon hair say “IdK Wha1 iS th1s” and Jester walk away.    And Jester want to play a game but he is still there he said “Oh my god ness” this is So cool!”…

ROBLOX Story Part 2 Ep.1

At Part 1 “Jester is login to a game and found and black hat guy and he will to shut down this game”. Started.  ROBLOX Story Part 2 ep.1 Jester : :give hyperlaser ???? : No! You can’t  killing me! >:) Jester : “ *shoot all data games* ———— Data system error! ———— Game was…

พายุ(Strom)

พายุ(Strom) พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุจะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

ความเป็นหนึ่งเดียว

    ความเป็นหนึ่ง     หนึ่งในบรรดาสิ่งที่เหน็บแนมธรรมชาติมนุษย์มาก  คือ  แทนที่มนุษย์ควรเพิ่มพูนสัมพันธภาพกับพระเป็นเจ้าให้มากขึ้น  กลับไม่สนใจพระเจ้า  ผลที่ตามมา  คือเราแตกแยกกันมากที่สุดในครอบครัวมนุษย์  เพราะหลายช่วงเวลามีสงครามมากมาย  เกี่ยวกับหลักการศาสนามากกว่าสาเหตุอื่น  แม้ในวันนี้  สงคราม  การหลั่งเลือด  การต่อสู้ทางการเมือง  และตัวอย่างนับไม่ถ้วน  ที่ขาดมนุษยธรรมต่อกัน  เป็นเรื่องธรรมดาที่กลุ่มหนึ่งพยายามยืนหยัดระบบความเชื่อ  การเมือง 

Top 5 Web Browsers

  google chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

Top5 WebBrowsers

1. Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

top 5 wed browses

1 google chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

1.Google chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

Top 5 web Browsers

1.google chrome Google Chrome ( English : Google Chrome ) is a software. Web browser developed by Google first launched in 2008 by the operating system Microsoft Windows before leaving the program to Linux , Mac OS , iOS and Android. Later, Google Chrome is also a core component of Chrome OS,which serves as a home screen for web apps. Google Chrome is developed from the code of the Chrome Open Source software project , which uses the same…

5. Opera Opera is a web browser for Windows, macOS, and Linux operating systems developed by Norwegian company Opera Software AS. It uses the Blink layout engine. An earlier version using the Presto layout engine is still available and runs on FreeBSDsystems.

Top 5 Web Browsers

1.Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

Top 5 Web Browsers

1. Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

Top 5 Web Browsers

1.Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

Top 5 web Browser

1. Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

Top 5 web browsers

number 1. google This article is about the web browser. For the operating system, see Chrome OS.Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps.…

Top 5 Wed Browers

1.Google Chrome  Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps.Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is proprietary…

Top 5 Web Browsers

1. Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

Top 5 Web Browsers

1.google chrome Google Chrome ( English : Google Chrome ) is a software. Web browser developed by Google first launched in 2008 by the operating system Microsoft Windows before leaving the program to Linux , Mac OS , iOS and Android. Later, Google Chrome is also a core component of Chrome OS,which serves as a home screen for web apps. Google Chrome is developed from the code of the Chrome Open Source software project , which uses the same…

Top 5 Web Browsers

Top 5 Web Browsers   Internet is one of biggest necessity for all of us now a days but did you ever thought what will you do with internet if you don’t have a perfect browser ,because we all know that without browser no one is able to surf cyber world. But these days we…

Top 5 Web Browsers

-Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

Top 5 Web Browsers

1. Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

This is how to do plants by cutting

This is how to do a new lemon by cutting Equipment to do/use 1.กรรไกรตัดแต่งกิ่ง-Scissors 2.มีดขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์-Cutter knife or cutter 3.ภาชนะหรือกระบะชำ-Container 4.ดิน-soil 5.แกลบ-husk 6.กาบมะพร้าวสับ-Chopped coconut 7.ปุ๋ยคอก-manure 8.ฮอร์โมนเร่งราก-Root growth hormone  

top 5 web browsers

1.Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

Top 5 Web Browsers

google chrome Google Chrome was introduced fall of 2009. It offers thumbnail preview, synchronization, Open Source Development, and Seamless Download Manager. It is only compatible with Windows XP and Windows Vista. This browser offers no parental controls. firefox