The top 5 web bowsers

The top 5 web browser 1.Google Chrome From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to navigationJump to search This article is about the web browser. For the operating system, see Chrome OS.   Google Chrome on Windows 10 Developer(s) Google LLC Initial release September 2, 2008; 10 years ago Stable release(s) [±] Windows, macOS, Linux 69.0.3497.81 / September 4, 2018; 5…

Top 5 Web Browsers

1.Google Chrome This article is about the web browser. For the operating system, see Chrome OS. Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macos, IOS and Android. Google Chrome is also the main component of C hrome OS, where it serves as a platform for running web apps.…

Top5Web Browsers

  1.Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

Top 5 web Browsers

1.Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform…

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 1 2 3       ช่วงเวลา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (วันเข้าพรรษา) ความสำคัญ วันเข้าพรรษา ตามประเพณีทางศาสนาแต่เดิม ประชาชนนำเทียนที่หล่อและแกะสลักสวยงามถวายพระสงฆ์ เพื่อจุดบูชาระหว่างเข้าพรรษา ต่อมาจัดให้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาโดยแบ่งเป็น

งานประเพณีทิ้งกระจาด

งานประเพณีทิ้งกระจาด 1 2       ช่วงเวลา วันเพ็ญ เดือน ๗ ตามปฏิทินจีน ประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน ตามปฏิทินไทย สาระ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน งานทิ้งกระจาด เป็นประเพณีของพุทธศาสนาทางฝ่ายมหายาน เป็นการจำเริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว

ปัญหาน่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้ คือ เด็กเป็นสมาธิสั้นราวหนึ่งล้านคน

ปัญหาน่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้ คือ เด็กเป็นสมาธิสั้นราวหนึ่งล้านคน ปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดในวัยเด็ก จนทำให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ได้แก่ เด็กสมาธิสั้น จากการสำรวจพบว่าเป็นปัญหาน่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้ คือ เด็กเป็นสมาธิสั้นราวหนึ่งล้านคน   จากผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตล่าสุดในปี 2555 – พบเด็กวัยประถมศึกษาอายุ 6-12ปี มีอัตราป่วยโรคสมาธิสั้น8.1% (ประมาณ 1 ล้านคน) – พบในผู้ชาย 12 % สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่พบ 10 % และป่วยมากกว่าผู้หญิงในอัตรา3ต่อ1 – พบอัตราป่วยสูงสุดในภาคใต้ร้อยละ 11.7 – รองลงมา

Top 5 Web Browsers

1.Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[12] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOSand Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromiumopen-source project;[13][14] however, Chrome itself is…

marking a new rose plant by cutting

this is how to make a new plant by cutting. first we need rose plant pot rose stem water scissors   soil   steps 1 cut the stem of rose     steps 2 Prune the leaves from the stem steps 3 Dip the cut end in rooting hormone. steps 4 Water the newly planted cutting thoroughly…

Top 5 web

   1.Google Chrome Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

Top 5 Web browsers.

1.Google Chrome Google Chrome (commonly knhttps://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chromeown simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

Making a new basil by cutting

This is  how to make. a new basil by cutting here are the things that you need Scissors Soil bottle/cup water -basil Step-1       Scissors               -step2 Cut –Step 3 watering a tree water https://youtu.be/GVTXbqsW2kA -Step 4  complete   Basil  

เมืองนี้ไม่มีขยะ

ขยะกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญ บ้านเมืองไหนที่มีความเจริญมาก มีผู้คนอาศัยมาก บ้านนั้นเมืองนั้นมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับขยะ หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ก็มักจะประสบปัญหาขยะล้นเมือง วิธีจัดการกับขยะก็แล้วแต่ละเมืองจะจัดการ เผาบ้าง ฝังบ้าง คัดแยกเพื่อนำขยะกลับมาเป็นวัตถุดิบผลิตอย่างอื่นเป็นต้น แต่ยังมีบางเมืองที่มีวิธีจัดการกับขยะที่ได้ผล จนกลายเป็นเมืองที่ไม่มีขยะ เมืองนั้นอยู่ในหุบเขา มีชื่อเรียกขานว่า "ชิราคาวาโก"    ในช่วงชีวิตหนึ่งคงต้องมีสักครั้ง หรือหลายครั้งที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศบ้านเกิด บางคนอาจจะเคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยการท่องเที่ยว

นักวิทย์พบวิธีการตรวจเลือดแบบใหม่ ที่คาดการณ์มะเร็งได้ถูกต้องถึง 90 เปอร์เซ็นต์

นักวิทย์พบวิธีการตรวจเลือดแบบใหม่ ที่คาดการณ์มะเร็งได้ถูกต้องถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์อีกขั้นหนึ่ง หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา สามารถค้นพบวิธีการตรวจหาโรคมะเร็งจากการตรวจเลือดแบบง่ายๆ ได้ โดยวิธีการนี้ทำให้ทราบโอกาสการเกิดมะเร็งถึง 10 ชนิดจากผลตรวจเลือด หลักการทำงานของผลวิเคราะห์ครั้งนี้คือ การเก็บเนื้อเยื่อ DNA ของเซลล์มะเร็งที่กำลังเจริญเติบโตในกระแสเลือดนั่นเอง โดยจากผลการศึกษาในผู้คนมากกว่า 1,400 คน พบว่ามีความถูกต้องมากถึง 90

19 เกร็ดสาระแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ในเรื่องของสิ่งใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

ในโลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งสิ่งมีชีวิตอย่างคนหรือสัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิตอย่างต้นไม้ ภูเขา ทะเลอีกด้วย จึงมีความรู้เกี่ยวกับโลกนี้อยู่มากมายเสียจนใช้เวลาทั้งชีวิตก็คงจำไม่หมดเลย วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเพิ่มพูนเกร็ดความรู้ใหม่เอง พวกเราจะได้มีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กัน ถ้าเรียนรู้เรื่องใหม่ทุกวันเป็นประจำเราอาจจะเป็นอัจฉริยะในอนาคตก็ได้ใครจะไปรุู้   1. นกไม่ฉี่กันหรอก เพราะมันไม่มีท่อปัสสาวะนั่นเอง ดังนั้นใครที่เคยคิดว่านกฉี่ใส่ไม่มีจริงนะจ๊ะ   2. ในมะเขือม่วงก็มีสารนิโคตินเหมือนกัน