ไมโครซอฟท์ยืดระยะซัพพอร์ต Windows 7 สำหรับองค์กร ซื้อเพิ่มต่ออายุได้อีก 3 ปี

Windows 7 จะหมดระยะซัพพอร์ตแบบระยะสุดท้าย (extended support) ในวันที่ 14 มกราคม 2020 แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้ Windows 7 ที่ยังเยอะอยู่มาก โดยเฉพาะในตลาดองค์กร ส่งผลให้ไมโครซอฟท์ตัดสินใจต่ออายุซัพพอร์ตแบบเสียเงินให้อีก 3 ปี ซัพพอร์ตแบบใหม่มีชื่อเรียกว่า Windows 7 Extended

The top 5 web browsers 5/4

Google Chrome: Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself is…

การปักชำส้ม

https://www.youtube.com/watch?v=kTD6ZozVmEwการ ปักชำส้ม   CRhttp://oknation.nationtv.tv/blog/horti-asia/2013/01/22/entry-4 1.กรรไกร       http://www.pssun.com/product-detail.php?id=Ng==   2.ดิน     https://sites.google.com/site/0mycactus0/din-thi-chi-ni-kar-pluk     วิธีทำ                                                                            …

Making a new lemon plant by cutting

วัสดุอุปกรณ์ในการปักชำกิ่งมะนาว  1.กรรไกร 2. กิ่งมะนาวพันธุ์ดี 3.ภาชนะที่จะใช้ในการเพาะ เช่นกระถาง ถุงเพาะชำ เป็นต้น 4.ทรายหยาบ   5.น้ำยาเร่งราก   6.ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ หรือ แผ่นกระจกสำหรับปิดภาชนะให้มิดชิด วิธีการปักชำกิ่งพันธุ์มะนาว 1.นำกิ่งพันธุ์มะนาวขนาดไม่อ่อน ไม่แก่เกินไป มาตัดใบ และหนามออก โดยตัดให้ใบเหลืออยู่ประมาณครึ่งใบ ตัดทางด้านโคนเป็นปากฉลาม ใต้ตาดอกประมาณ 1 เซ็นติเมตร ใช้คัตเตอร์กรีดตรงปากฉลามให้เป็นรอย สี่ห้าแฉก 2.นำทรายไปล้างในน้ำโดยการคนแล้วเทน้ำสีขุ่นออก จากนั้นนำทรายไปใส่ในภาชนะเพาะชำที่เราเตรียมไว้ 3.นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปแช่ในน้ำยาเร่งรากที่ผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้ว ประมาณ 15-20 นาที โดยแช่เฉพาะด้านโคน 4.นำกิ่งพันธุ์ไปปักชำในกระบะ หรือภาชนะเพาะชำที่เตรียมไว้  5.พรมด้วยน้ำให้ทั่ว 6. ปิดกระบะเพาะชำด้วยแผ่นกระจก หรือจะใช้ถุงพลาสติกใหญ่ห่อ แล้วมัดไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน รากก็เริ่มงอก

การปักชำของใบสาระแหน่

การปักชำของใบสาระแหน่ อุปกรณ์ในการทำใบสาระแหน่ วิธใบสาระแหน่ กรรไกร     ดิน วิธีการทำ สะระแหน่ (Kitchen Mint, Marsh Mint) เป็นพืชที่มักนิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารที่มีรสจัดจ้าน ประเภท พล่า ต้มยำ ลาบ ยำ โดยจะใส่สะระแหน่ลงไปให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน นอกจากคุณสมบัติด้านการปรุงกลิ่นให้อาหารแล้ว สะระแหน่ยังสามารถนำมาทำยาสมุนไพร และสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ด้วย สะระแหน่ (Kitchen Mint, Marsh Mint) เป็นพืชที่มักนิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารที่มีรสจัดจ้าน ประเภท พล่า ต้มยำ ลาบ ยำ โดยจะใส่สะระแหน่ลงไปให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน นอกจากคุณสมบัติด้านการปรุงกลิ่นให้อาหารแล้ว สะระแหน่ยังสามารถนำมาทำยาสมุนไพร และสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ด้วย ต้นสะระแหน่ชอบดินร่วนซุยที่ระบายนํ้าได้ดีและต้องการแสงสว่าง แต่ ไม่ต้องการแดดที่ร้อนจัดจนเกินไป จะปลูกในที่ร่มรำไรหรือในที่แดดก็ได้ – การดูแลรักษา เมื่อต้นสะระแหน่โตขึ้นจนเก็บยอดได้แล้ว ควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นบ้าง โดยให้ใส่ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี , การพรวนดินบริเวณโคนต้นจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะเป็นพืชที่มีรากไม่ลึก

การปักชำต้นสะระแหน่

วิธีการปักชำต้นสะระแห่ สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังใช้ทำยา และ สกัดนํ้ามันหอมระเหยที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ตามประวัติศาสตร์เล่าขานกันมาว่า ผู้ที่นำสะระแหน่เข้ามาปลูกในประเทศไทยนั้นเป็นชาวอิตาลี่ นำเข้ามาในสมัยรัชกาลของพระนั่งเกล้าฯ ต่อมาสะระแหน่ ก็เป็นที่นิยมบริโภคในหมู่คนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ สะระแหน่เป็นพืชประเภทไม้เลื้อยคลุมดินใบมีลักษณะป้อม ๆ สีเขียว ขอบใบย่น ชอบดินร่วนซุย ปลูกง่าย งอกงามได้รวดเร็ว ยิ่งถ้าผู้ปลูกดูแลรักษาดี ๆ ก็จะยิ่งงามและเก็บใบได้เร็วขึ้น การปลูกสะระแหน่นั้นจะใช้วิธีปักชำลงไปในแปลงปลูกเลย หรือจะชำ ในแปลงเพาะก่อนแล้วจึงย้ายมาปลูกก็ได้เช่นกัน แต่ข้อสำคัญคือต้องเตรีอมดินให้ร่วนซุยดีเสียก่อน เพราะสะระแหน่ชอบดินประเภทนี้ การเตรียมดิน ถ้าจะปลูกสะระแหน่ในภาชนะเช่น กระถางลังไม้ หรือจะปลูกเป็นสวน หย่อมประดับบ้าน ปลูกในแปลงประดับสวนเล็ก ๆ ที่ใช้เนื้อที่ปลูกไม่มากนักควรใช้ดินผสมที่มีส่วนผสมของ ดิน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และปูนขาวเล็กน้อย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้ปลูกได้ แต่ถ้ามีเนื้อที่พอสมควรที่จะปลูกเป็นแปลง ๆ ไว้ข้างบ้านได้ก็ควรเตรียม ดินโดยขุดดินขึ้นมาตากแดดไว้ประมาณ 7 วัน จนดินร่วนแตก…

การปักชำต้นสะระแหน่

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังใช้ทำยา และ สกัดนํ้ามันหอมระเหยที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ตามประวัติศาสตร์เล่าขานกันมาว่า ผู้ที่นำสะระแหน่เข้ามาปลูกในประเทศไทยนั้นเป็นชาวอิตาลี่ นำเข้ามาในสมัยรัชกาลของพระนั่งเกล้าฯ ต่อมาสะระแหน่ ก็เป็นที่นิยมบริโภคในหมู่คนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ สะระแหน่เป็นพืชประเภทไม้เลื้อยคลุมดินใบมีลักษณะป้อม ๆ สีเขียว ขอบใบย่น ชอบดินร่วนซุย ปลูกง่าย งอกงามได้รวดเร็ว ยิ่งถ้าผู้ปลูกดูแลรักษาดี ๆ ก็จะยิ่งงามและเก็บใบได้เร็วขึ้น การปลูกสะระแหน่นั้นจะใช้วิธีปักชำลงไปในแปลงปลูกเลย หรือจะชำ ในแปลงเพาะก่อนแล้วจึงย้ายมาปลูกก็ได้เช่นกัน แต่ข้อสำคัญคือต้องเตรีอมดินให้ร่วนซุยดีเสียก่อน เพราะสะระแหน่ชอบดินประเภทนี้ การเตรียมดิน ถ้าจะปลูกสะระแหน่ในภาชนะเช่น กระถางลังไม้ หรือจะปลูกเป็นสวน หย่อมประดับบ้าน ปลูกในแปลงประดับสวนเล็ก ๆ ที่ใช้เนื้อที่ปลูกไม่มากนักควรใช้ดินผสมที่มีส่วนผสมของ ดิน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และปูนขาวเล็กน้อย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้ปลูกได้ แต่ถ้ามีเนื้อที่พอสมควรที่จะปลูกเป็นแปลง ๆ ไว้ข้างบ้านได้ก็ควรเตรียม ดินโดยขุดดินขึ้นมาตากแดดไว้ประมาณ 7 วัน…

เริ่มออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพ ?

ป็นที่รู้กันดีว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนหันมาดูแลตนเองและเริ่มออกกำลังกายกันมากขึ้น แต่ผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยอาจเกิดความสงสัยว่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี ? เพราะการออกกำลังกายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีวินัยเป็นอย่างมาก ซึ่งการศึกษาแนวทางสำหรับมือใหม่ด้านการออกกำลังกายนี้ จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย และช่วยส่งเสริมสุขภาพจากการออกกำลังอย่างถูกวิธีได้ การออกกำลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร ? มีงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำส่งผลดีต่อสุขภาพและช่วยในการลดน้ำหนัก โดยจะช่วยควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รักษามวลกล้ามเนื้อและระดับพลังงานในร่างกายให้คงที่ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานค้นคว้าที่พบว่าการออกกำลังกายอาจช่วยทำให้สภาพอารมณ์และสุขภาพจิตดี

CPA รูปแบบการศึกษา…ที่จะทำให้คณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องง่าย

เราอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญ และพัฒนาด้านการศึกษาเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กในประเทศนี้มีคะแนนสอบ PISA วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในอันดับต้นๆ อย่างน่าทึ่ง หลายประเทศฝั่งตะวันตก เริ่มหันมามองวิธีการสอนคณิตศาสตร์ในบ้านเค้า และได้นำหลักการ การเรียนที่เรียกว่า Singapore Maths ไปปรับใช้กันมาก Singapore Maths มาจากไหน? รัฐบาลสิงคโปร์

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ UCEP รักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล

อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหากเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไร รู้ไหมคะว่าเราสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลฟรีได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเลย โดยสิทธินั้นมีชื่อว่า UCEP ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง กระปุกดอทคอมจะพามารู้จักสิทธิ UCEP ว่าคืออะไร เจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีไหนที่เข้าเกณฑ์ UCEP บ้าง ตามมาอ่านกันเลย สิทธิ UCEP คืออะไร           UCEP คือ นโยบายหนึ่งของรัฐบาล

ฝึกลงทุนอย่างไร ? ให้สุขภาพการเงินแข็งแรง

ฝึกลงทุนอย่างไร ? ให้สุขภาพการเงินแข็งแรง           1. เริ่มจากการสำรวจสุขภาพการเงินของตนเอง เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดต้องแก้ไข และต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การอ่านหนังสือ การเข้าคอร์สสัมมนา หรือการพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงิน           2. ก่อนการลงทุน ควรมีการออมเงินเพื่อสำรองฉุกเฉินให้ได้ 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน           3. ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ลงทุนได้ตรงกับระดับความเสี่ยง โดยในวัยหนุ่มสาว ยังมีระยะเวลาและแรงในการทำงานหาเงิน

การเลือกซื้อเนื้อสัตว์

แหล่งแหล่งที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน แฟ้มภาพ คุณแม่บ้านและคุณพ่อบ้านคงจะไม่ปฏิเสธว่า ในการทำอาหารแต่ละมื้อมักมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบร่วมอยู่ด้วย สำหรับท่านที่ทำอาหารอยู่เป็นประจำก็คงเลือกซื้อเนื้อสัตว์เป็นอย่างแน่นอน แต่สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นแม่บ้านพ่อบ้านมือใหม่ คงยังเลือกซื้อไม่ถูกต้องเท่าไร จึงขอนำเคล็ดลับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์มาฝากกัน เนื้อหมู เนื้อควรมีสีชมพูอ่อน นุ่ม มันมีสีขาว ไม่มีเม็ดสาคู (ไข่พยาธิ) เนื้อวัว เนื้อสีแดงสด ไม่เขียวคล้ำ มันมีสีเหลือง ไม่มีเม็ดสาคู ไก่ เลือกตัวอ้วน

เรียนรู้เรื่อง…การกำหนดทิศ

  เมื่อเราอยู่กลางแจ้งและมองไปรอบๆ ตัว เราจะเห็นพื้นโลกทอดไกลออกไปจรดขอบฟ้าเป็นรูปครึ่ง วงกลม เราเรียกเส้นตัดระหว่างพื้นโลกกับขอบฟ้าว่า เส้นขอบฟ้า (Horizon) เส้นขอบฟ้าเป็นเส้นวงกลม ล้อมรอบตัวในแนวราบ เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้า จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมา จากขอบฟ้าด้านหนึ่ง เรียกว่า ทิศตะวันออก และดวงอาทิตย์ จะเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาประมาณเที่ยง วัน จากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนต่ำลงกระทั่งตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเรียกว่า ทิศตะวันตก การขึ้น – ตก ของดวงอาทิตย์ เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกตามแกนเหนือ –

ข่าวการศึกษา: เสริมดิจิทัลคัดกรองเด็กอัจฉริยะพัฒนาทั้งระบบ

เสริมดิจิทัลคัดกรองเด็กอัจฉริยะพัฒนาทั้งระบบ ศธ.เดินหน้าส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ กำหนด 3 กิจกรรมสำคัญ ค้นหา – พัฒนา – เชื่อมโยงสู่อาชีพ เผยเสริมทัพด้วยการใช้ดิจิทัลคัดกรองเด็กอัจฉริยะทั่วไทย      วันนี้ (10 ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

การปักชำ ใบสะระแหน่

วิธีปักชำ สะระแหน่ อุปกรณ์ 1 .กรรไกร          2.ดิน        3.ต้นสะระแหน่    ขั้นตอนที่1    นำกระถางที่จะใช้ปลูกมารองก้นด้วยกาบมะพร้าวสับ แล้วใส่ดินลงไปค่อนกระถาง ตามด้วยปุ๋ยละลายช้าแล้วเอาต้นไม้ลงปลูกได้เลย แต่ถ้าจะใช้ปักชำ ให้กลบหน้ากระถางด้วยขุยมะพร้าวที่คลุกทรายหยาบ รดน้ำให้ชุ่ม ขั้นตอนที่2 ตัดยอดต้นที่จะชำเอามา ตัดใบออกครึ่งหนึ่ง ขั้นตอนที่3 ใช้ไม้แหลมจิ้มนำร่องแล้วปักยอกสาระแหน่ลงไป ขั้นตอนที่4  เสร็จแล้วเก็บไว้ในที่ร่ม หมั่นพรมน้ำบ่อยๆ อย่าให้ยอดแห้ง

การปักชำ

การปักชำ หมายถึง การนำส่วนต่างๆของพืชด้วยการตัดมาปักชำในดินหรือวัสดุเพาะเพื่อให้ได้ต้นใหม่ โดยการเกิดรากแขนงบริเวณโคนกิ่งที่ปักชำ การปักชำแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 1. การปักชำกิ่ง • การปักชำกิ่งแก่ เป็นวิธีที่ใช้กับไม้พลัดใบมากที่สุด โดยใช้กิ่งแก่ที่ไม่มีใบหรือตาที่กำลังแตกใหม่ กิ่งมีลักษณะสมบูรณ์ ไม่เหี่ยวแห้ง ตัดกิ่งยาวประมาณ 15-20 ซม. เป็นรูปปากฉลามเฉียงประมาณ 45-60 องศา ทั้งด้านบน และด้านล่าง ด้านบนตัดให้ห่างจากข้อหรือตากิ่งสุดท้ายยาวประมาณ 1-1.5 ซม. • การปักชำกิ่งปานกลางหรือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน เป็นวิธีที่ใช้กับไม้เนื้อแข็งที่ไม่พลัดใบหรือไม้ผลัดใบ ด้วยการตัดกิ่งที่ไม่แก่เต็มที่ กิ่งมีลักษณะอวบ สีกิ่งมีสีไม่เข้มมาก กิ่งมีความสมบูรณ์ ไม่เหี่ยว ไม่เป็นโรค กิ่งอาจมีใบติด 2-3 ใบ สำหรับพืชบางชนิดหรือใช้กิ่งที่ไม่มีใบติด ส่วนการตัดจะตัดในลักษณะเดียวกันกับการปักชำโดยใช้กิ่งแก่ • การปักชำกิ่งอ่อน เป็นวิธีที่นิยมใช้สำหรับการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการตัดกิ่งอ่อน กิ่งมีลักษณะสมบูรณ์ อาจมียอด และใบติดหรือไม่มีก็ได้ ยอดที่ติดควรเจริญเติบโตดี ไม่เป็นโรค ตัดกิ่งหรือปลายยอดยาว 5-10 ซม. ตัดในลักษณะที่กล่าวข้างต้น ส่วนพืชบางชนิดที่ต้องการปักชำโดยมีใบ และยอดติดให้ตัดที่โคนกิ่งเพียงข้างเดียว •…

Top5browser

Google Chrome   Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[13] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also the main component of Chrome OS, where it serves as a platform for running web apps. Google releases the majority of Chrome’s source code as the Chromium open-source project;[14][15] however, Chrome itself…

การปักชำ

การนำส่วนต่างๆของพืชด้วยการตัดมาปักชำในดินหรือวัสดุเพาะเพื่อให้ได้ต้นใหม่ โดยการเกิดรากแขนงบริเวณโคนกิ่งที่ปักชำ การปักชำแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 1. การปักชำกิ่ง • การปักชำกิ่งแก่ เป็นวิธีที่ใช้กับไม้พลัดใบมากที่สุด โดยใช้กิ่งแก่ที่ไม่มีใบหรือตาที่กำลังแตกใหม่ กิ่งมีลักษณะสมบูรณ์ ไม่เหี่ยวแห้ง ตัดกิ่งยาวประมาณ 15-20 ซม. เป็นรูปปากฉลามเฉียงประมาณ 45-60 องศา ทั้งด้านบน และด้านล่าง ด้านบนตัดให้ห่างจากข้อหรือตากิ่งสุดท้ายยาวประมาณ 1-1.5 ซม. • การปักชำกิ่งปานกลางหรือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน เป็นวิธีที่ใช้กับไม้เนื้อแข็งที่ไม่พลัดใบหรือไม้ผลัดใบ ด้วยการตัดกิ่งที่ไม่แก่เต็มที่ กิ่งมีลักษณะอวบ สีกิ่งมีสีไม่เข้มมาก กิ่งมีความสมบูรณ์ ไม่เหี่ยว ไม่เป็นโรค กิ่งอาจมีใบติด 2-3 ใบ สำหรับพืชบางชนิดหรือใช้กิ่งที่ไม่มีใบติด ส่วนการตัดจะตัดในลักษณะเดียวกันกับการปักชำโดยใช้กิ่งแก่ • การปักชำกิ่งอ่อน เป็นวิธีที่นิยมใช้สำหรับการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการตัดกิ่งอ่อน กิ่งมีลักษณะสมบูรณ์ อาจมียอด และใบติดหรือไม่มีก็ได้ ยอดที่ติดควรเจริญเติบโตดี ไม่เป็นโรค ตัดกิ่งหรือปลายยอดยาว 5-10 ซม. ตัดในลักษณะที่กล่าวข้างต้น ส่วนพืชบางชนิดที่ต้องการปักชำโดยมีใบ และยอดติดให้ตัดที่โคนกิ่งเพียงข้างเดียว • การปักชำกิ่งไม้เนื้ออ่อน…

การปักชำ

    การปักชำ คือ การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ใบ กิ่ง ลำต้น ราก ออกจากต้นเดิม ไปเก็บไว้ในที่ที่มี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้ส่วนต่างๆดังกล่าวของพืชงอกรากและแตกยอด เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้ อุปกรณ์ 1.กรรไกร 2.พืชที่จะนำมาปักชำ 3.น้ำ 4.ดินพร้อมปลูก ขั้นตอนการปักชำ 1. ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ  3 – 6 นิ้ว โดยตัดใต้ข้อ เพราะบริเวณนั้นจะมีอาหารสะสมและมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้แตกตาใหม่ ตัดเฉียงประมาณ 45 องศา(เพื่อเพิ่มพื้นที่การแตกรากได้มากขึ้น) 2. ควรตัดให้มีใบติดอยู่ ถ้าใบมีขนาดใหญ่หรือจำนวนมากเกินไป ลิดใบออกให้เหลือครึ่งหนึ่ง หรือเหลือใบที่ปลายยอดสัก 3 – 4 ใบ จากนั้นตัดใบออก  หรือ  ของใบ และลิดใบล่างออกให้หมด เพื่อลดการคายน้ำ 3. โดยปกติรากของกิ่งชำจะออกตามบาดแผล แต่หากต้นไม้ที่ต้องการปักชำเป็นไม้ที่เนื้อค่อนข้างแข็ง(สังเกตว่าสามารถลอกเปลือกได้)ให้กรีดเป็นรอยแผลตรงๆ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 3 – 4 รอย…

การขยายพันธ์ุพืชโดยการปักชำ

วิธีการปักชำต้นไม้  สามารถทำได้กับต้นไม้หลายชนิด เราเลือกวิธีปักชำเพราะเป็นวิธีที่ง่ายในการขยายพันธุ์ต้นไม้           การปักชำ คือ การนำส่วนต่างๆของพืช ได้แก่ กิ่ง ใบ ราก ในสภาพที่สมบูรณ์เหมาะสม เพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นเกิดรากและแตกต้นใหม่ชึ้น 1.ควรเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน ลักษณะสังเกตว่ามีเปลือกสีน้ำตาลปนเขียว ตัดกิ่งให้มีความยาว 3-6 นิ้ว โดยตัดใต้ข้อ ตัดเฉียง 45 องศา (เพื่อเพิ่มพื้นที่แตกรากให้มากขึ้น 2.ควรตัดให้มีใบติดอยู่ปลายยอดสัก 3-4 ใบ ใบข้างล่างลิคใบออกให้หมดเพื่อลดการคายน้ำ 3.โดยปกติรากของกิ่งปักชำจะออกตามบากแผลที่กรีด ปักชำลงในวัสดุลึกประมาณ ของความยาวกิ่ง 4. วัสดุปักชำที่นิยมใช้ได้แก่ ขี้เถา  แกลบ  ดินร่วนผสมขุยมะพร้าว และทรายหยาบ อัตรา 1:1:1 หลังจากปักชำเสร็จควรลดน้ำทันที 5.แหล่งที่มา CR:https://www.vichakasey.com CR:https://www.suakunphon.wordpress.com  

การปักชำ

การปักชำ อุปกรณ์ 1.กรรไกรตัดกิ่ง 2.ภาชนะหรือกระบะชำ 3.ดิน วิธีทำ 1.ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ3-6นิ้วโดยตัดใต้ข้อ เพราะบริเวณนั้นจะมีอาหารสะสมและมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้แตกตาใหม่ ตัดเฉียงประมาณ 45 องศา(เพื่อเพิ่มพื้นที่การแตกรากได้มากขึ้น)   2. ควรตัดให้มีใบติดอยู่ ถ้าใบมีขนาดใหญ่หรือจำนวนมากเกินไป ลิดใบออกให้เหลือครึ่งหนึ่ง หรือเหลือใบที่ปลายยอดสัก 3 – 4 ใบ จากนั้นตัดใบออก  หรือ  ของใบ และลิดใบล่างออกให้หมด เพื่อลดการคายน้ำ 3. โดยปกติรากของกิ่งชำจะออกตามบาดแผล แต่หากต้นไม้ที่ต้องการปักชำเป็นไม้ที่เนื้อค่อนข้างแข็ง(สังเกตว่าสามารถลอกเปลือกได้)ให้กรีดเป็นรอยแผลตรงๆ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 3 – 4 รอย เพื่อเพิ่มพื้นที่การแตกรากให้มากขึ้น หรือหากพืชชนิดนั้นออกรากยาก ควรนำไปจุ่มฮอร์โมนเร่งราก(โดยใช้ในอัตราตามที่ระบุในฉลาก)หรือใช้สารป้องกันเชื้อราร่วมด้วย 4. ปักชำลงในวัสดุลึกประมาณ  ของความยาวกิ่งวัสดุปักชำที่นิยมใช้ ได้แก่ ขี้เถ้า แกลบ (ควรแช่น้ำก่อนประมาณ 3 วัน เพื่อลดความเป็นด่างยกเว้นขี้เถ้าแกลบที่เก่าแล้ว) ข้อดีคือมีความร่วนซุยสูง พืชจึงแตกรากได้ดีทั้งยังไม่เกาะตัวกับรากต้นไม้ จึงทำให้ย้ายปลูกง่ายโดยที่รากไม่ขาด หากไม่มีอาจใช้ดินร่วนทั่วไปผสมกับขุยมะพร้าว และทรายหยาบ อัตราส่วน 1…

การปักชำ ดอกกุหลาบ( cutting)

     การปักชำ หมายถึง การนำส่วนต่างๆของพืชด้วยการตัดมาปักชำในดินหรือวัสดุเพาะเพื่อให้ได้ต้นใหม่ โดยการเกิดรากแขนงบริเวณโคนกิ่งที่ปักชำ   อุปกรณ์การปักชำ กรรไกร ดอกกุหลาบ(rose)   ดิน(soil)   กระถัง

การปักชำ

การปักชำสะระแหน่ การปักชำแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 1. การปักชำกิ่ง • การปักชำกิ่งแก่ เป็นวิธีที่ใช้กับไม้พลัดใบมากที่สุด โดยใช้กิ่งแก่ที่ไม่มีใบหรือตาที่กำลังแตกใหม่ กิ่งมีลักษณะสมบูรณ์ ไม่เหี่ยวแห้ง ตัดกิ่งยาวประมาณ 15-20 ซม. เป็นรูปปากฉลามเฉียงประมาณ 45-60 องศา ทั้งด้านบน และด้านล่าง ด้านบนตัดให้ห่างจากข้อหรือตากิ่งสุดท้ายยาวประมาณ 1-1.5 ซม. • การปักชำกิ่งปานกลางหรือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน เป็นวิธีที่ใช้กับไม้เนื้อแข็งที่ไม่พลัดใบหรือไม้ผลัดใบ ด้วยการตัดกิ่งที่ไม่แก่เต็มที่ กิ่งมีลักษณะอวบ สีกิ่งมีสีไม่เข้มมาก กิ่งมีความสมบูรณ์ ไม่เหี่ยว ไม่เป็นโรค กิ่งอาจมีใบติด 2-3 ใบ สำหรับพืชบางชนิดหรือใช้กิ่งที่ไม่มีใบติด ส่วนการตัดจะตัดในลักษณะเดียวกันกับการปักชำโดยใช้กิ่งแก่ • การปักชำกิ่งอ่อน เป็นวิธีที่นิยมใช้สำหรับการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการตัดกิ่งอ่อน กิ่งมีลักษณะสมบูรณ์ อาจมียอด และใบติดหรือไม่มีก็ได้ ยอดที่ติดควรเจริญเติบโตดี ไม่เป็นโรค ตัดกิ่งหรือปลายยอดยาว 5-10 ซม. ตัดในลักษณะที่กล่าวข้างต้น ส่วนพืชบางชนิดที่ต้องการปักชำโดยมีใบ และยอดติดให้ตัดที่โคนกิ่งเพียงข้างเดียว • การปักชำกิ่งไม้เนื้ออ่อน เป็นวิธีที่ใช้สำหรับพืชบางชนิด…

Google Chrome อัปเดทครบรอบ 10 ปี ปรับดีไซน์ยกเครื่องทั้งเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟน!!

Google Chrome อัปเดทครบรอบ 10 ปี ปรับดีไซน์ยกเครื่องทั้งเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟน!! ครบรอบ 10 ปีกับ Chrome ล่าสุด Google ได้ปล่อยอัปเดทรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ยกเครื่องทั้งบนเดสก์ท็อปซึ่งรวมถึง Chrome สำหรับ Windows และ Mac และสมาร์ทโฟนเลยครับ สำหรับบนเดสก์ท็อปนั้นจะมีการปรับเรื่องความโค้งมนที่จุดต่างๆ