การปักชำใบโหระพา

การปักชำใบโหระพา video วิธีทำ     อุปกรณ์ 1.กรรไกร 2.กระถาง 3.ดิน 4.โหระพา   วิธีทำ (How to do) 1.ตัดยอดของต้นโหระพา 2.นำยอดที่่ตัดไปเเช่น้ำเพื่อให้เกิดราก 3.เตรียมดินพร้อมปลูกเเล้วราดน้ำให้ชุ่ม 4.นำยอดที่่เเช่น้ำเเล้วไปปักลงดินที่่ราดน้ำจนชุ่ม 5.สังเกตุการเติบโต    

็็็How to cut peppermint

  Materials   -Mint plant -Secateurs -Glass  -Compost Step 1 Take cuttings from the top growth of your mint plant, about 8cm in length. Remove the lower leaves and cut the stem just below the leaf node (the point on the stem where leaves emerge). Step 2 Place the stems in a glass of water. Leave…

การปักชำ

The cuttings are the parts of the plant, including the branches of the roots to grow in the right conditions. The pieces are rooted and broken up, but the most popular and common is the branches or cuttings to cut. It is a simple way and a lot of new. At the same time  …

How to planting Rose without seed

Material 1.Rose 2.Dirt 3.Water 4.Bottle         5.Scissors   1.Making the Cuts Determine if your species of plant can grow from a cutting. Not all plants can grow from cuttings. Popular plants to grow from cuttings include rosemary, mint, basil, tomatoes, roses, English ivy, Chinese evergreen, and red and yellow dogwood plants. Check online or…

การปักชำ

การปักชำ อุปกรณ์ 1.กรรไกร   2.ต้นไม้ที่เราต้องการมาปักชำ เช่น สาระแหน่                                                                                3.กระถางต้นไม้ 4.ดินพร้อมปลูก 5.น้ำ  ขั้นตอนในการปักชำ 1.ตัดต้นไม้ให้มีขนาด 45 องศา 2. เทดินลงในกระถางที่เราเตรียมไว้…

Make a new ROSE plant by cutting

This is how to make a new  plant by cutting Fist,prepare the device Scissors     Rose plant           water         Soil   pot       Step2:Select the appropiate rose Step3:Cut branches to 45 degrees     The final stage of beijing prepard in the laminaire.  …

Making a new Papaya plant by cutting

This is how to make a new plant by cutting First, we need following: equipment: 1.papaya tree 2.scissors 3.water 4.pot 5.soil How to do it?! step 1:preparing the things of how to grow papaya form cutting v step 2:cut the stem of the papaya plants  step 3:take the soil in the pot step 4:watering everyday

แรงและความดัน

    ตอนที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้   แรงลัพธ์           การดันกล่องมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุ แรงทั้งหมดจะรวมกันเหมือนเป็นแรง ๆ เดียว เราเรียกว่า แรงลัพธ์ ซึ่งจะกล่าวได้ว่า

Making a new paper mint by cutting

This how to make a new plant by cutting first,we need the following 1.paper mint 2.soil 3. bottle 4.water 5.Scissons step#1 Cut the stem of the paper mint step#2 Put soil in a bucket step#3 take the papermint into soil CR.https://www.123rf.com/photo_26823963_paper-mint.html

Making a new papermint plant cutting

This is how to make a new plant  Material 1 papermint   2.water   3.bottle   4.soil First, Find the tree you want for a species. Second,Cut branches Pepper Mint   Third,Put into the pot     Four,Watering your tree And wait a few weeks.     And do not forget to water every day with it.…

Making a new rose plant by cutting

This is how to make a new plant by cutting.     To prepare 1.Scissors 2.Soil 3.fertilizer 4.roses 5.watering               First,WePlan to take Rose of Sharon cuttings in summertime. The best time to try rooting Rose of Sharon cuttings Always take more cuttings than you need. Be aware that not all…

Making a new rose plant by cutting

This is how to make new plant by cutting   Roses can be grown successfully from cuttings and will grow on to make good flowering plants. Choose healthy stems of the current season’s growth and follow our step-by-step advice to be sure of success. Materials: Rose plant Scissor Rooting hormone (liquid or powder) Pots Gritty…

How to make new plant by CUTTING

How to make new plant by CUTTING Cactus First we need the following: 1.Cactus2.Cutter or scissors3.Box of soil 4.Shower step 1:cut the cactus from the cactus tree step 2:ready to soil in the glow of cactus step 3:put cactus in the soil step 4:watering it everyday   https://www.youtube.com/watch?v=jHc1e3hEWE0

Making a new rose plant by cutting

 Arana   Threeinthong   P.5/2   No.31 Making a new rose plant by cutting This is how to make a new plant by cutting. First,we need the following: Scissors Rose plant Water Soil Pot Step1# Cut the stem of the plants. Step2# Propagate your Rose cuttings in compost.   Step3# Then planted into the soil.   Step4# Watering every…

Making a new lemon plant by cutting

This is how to make a new lemon plant by cutting. equipment pot soil     Scissors water   Lemon  plants   method make a new lemon plant by cutting. step #1  Cut stem lemon plants. step#2 The branch should be cut into the scabbard.   step#3 Bring lemon laced into the soil.            …

Making a new peppermint plant by cutting

This is how to make a new peppermint plant by cutting.   This is the thing we use to making a new peppermint plant by cutting.   1.scissors 2.peppermint 3.bottle 4.water 5.soil Step #1 Take cuttings from the top growth of your mint plant, about 8cm in length. Remove the lower leaves and cut the stem just…

Making a new rose plant by cutting

This is how to make a new plant by cutting.   First, we need to prepare agriculture equipment and materials.   1.  Roses 2. Loamy soil 3.  Water 4.  Flowering pot 5.  scissor Steps of growing roses from cutting.  Select a strong stem fro the cutting about 6 inches long. Cut off a section of stem…

ทิศทั้งแปดแบบไทยและภาษาอังกฤษ

  ทิศทั้ง 8 แบบไทย         วันนี้เรามาเสนอทิศทั้ง 8 เช่น เหนือ ใต้  ตะวันออก ตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเราใช้กันและดูว่าจะเป็นทิศหลักๆที่เรียกกัน ดูด่านล่างเลยว่าชื่ออะไรกันบ้าง 8

วิธีการปักชำต้นสะระแหน่

วิธีการปักชำสะระแหน่ ของที่ต้องเตรียม 1.กรรไกร 2.ดิน 3.กระถางต้นไม้ 4.น้ำ 1.การเตรียมดิน ถ้าจะปลูกสะระแหน่ในภาชนะเช่น กระถางลังไม้ หรือจะปลูกเป็นสวน หย่อมประดับบ้าน ปลูกในแปลงประดับสวนเล็ก ๆ ที่ใช้เนื้อที่ปลูกไม่มากนักควรใช้ดินผสมที่มีส่วนผสมของ ดิน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และปูนขาวเล็กน้อย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้ปลูกได้ 2. การปลูก เลือกกิ่งสะระแหน่ที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ปักจิ้มลงไปในแปลงเพาะชำ หรือแปลงปลูก ปักให้กิ่งเอนทาบกับดิน รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้ถึงกับแฉะแล้วโรยแกลบทับกลบดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดิน และเมื่อแกลบผุก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไป ประมาณ 4-5 วันก็จะแตกใบ แตกยอดเลื้อยคลุมดิน 3. การดูแลรักษา เมื่อสะระแหน่เจริญเติบโตจนเก็บยอดไปได้แล้ว ควรเติมปุ๋ยคอกหรือ ปุ๋ยหมักให้บ้าง ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี เพราะถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ต้นสะระแหน่เหี่ยวตาย การพรวนดินให้ต้นสะระแหน่ควรทำด้วยความระมัดระวังเพราะสะระแหน่เป็นพืชที่มีระบบรากตื้นที่แผ่กระจายอยู่ตามหน้าดิน http://sopprap.lampang.doae.go.th/?p=346