50 เรื่องที่พ่อแม่ต้องสอน หากอยากให้ลูก “ ดูแลตัวเอง ” ได้

50 เรื่องที่พ่อแม่ต้องสอน หากอยากให้ลูก “ ดูแลตัวเอง ” ได้ หน้าที่ของพ่อแม่ นอกจากจะเลี้ยงดูอุ้มชูลูกๆ ของเราแล้ว ภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการสอนให้เขารู้จัก ดูแลตัวเอง ได้ในวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรือในวันที่ไม่มีเราแล้วก็ตาม และนี่คือ 50 เรื่องที่พ่อแม่ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ก่อนจะสายเกินไป ลองทำเช็คลิสต์ดูกันค่ะ 1.รู้จักพูดขอโทษ ขอบคุณเสมอ

Q:: กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี กลางภาคเรียนที่ 1/2561

A:: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี กลางภาคเรียนที่ 1/2561 ของแต่ละระดับชั้น ดังนี้วันที่ 16 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2561   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นป.1  ชั้นป.3  และชั้นป.5 วันที่ 17 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2561   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นป.2  ชั้นป.4  และชั้นป.6 หมายเหตุ 1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ

การผสมเทียม

                การผสมเทียม (Artificial insemination) เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ด้วยหลักการที่ให้ตัวอสุจิกับไข่ได้ผสมกันโดยไม่ต้องมีการร่วมเพศกันตามธรรมชาติ วิธีนี้ทำได้โดยให้มนุษย์เป็นผู้ฉีดเชื้ออสุจิของสัตว์เพศผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียในระยะที่กำลังเป็นสัด เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิเป็นผลให้เกิดการตั้งท้องในสัตว์เพศเมียได้       ข้อดีของการผสมเทียมสัตว์  มีดังนี้    1. ได้สัตว์พันธุ์ดีตามความต้องการ    2. ประหยัดน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ เพราะสามารถใช้น้ายาละลายน้ำเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณได้    3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ หรือการสั่งซื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศ และการขนส่งพ่อพันธุ์ไปผสมพันธุ์เป็นระยะทางไกลๆ    4. เป็นการแก้ปัญหาการติดลูกยากและตกลูกผิดฤดูกาล        การผสมเทียมในประเทศไทย  เริ่มทำการผสมเทียมโดยกรมปศุสัตว์

เทคนิควิธีการพัตกอล์ฟ

  เทคนิควิธีการพัตกอล์ฟ                  ขั้นตอนที่  1  ท่าการยืนและการจับกริป            ท่าการยืนในการพัตกอล์ฟ ไม่มีการกำหนดรูปแบบไว้ตายตัว

วิธีการพัตกอล์ฟ

วิธีการพัตกอล์ฟ                  ขั้นตอนที่  1  ท่าการยืนและการจับกริป            ท่าการยืนในการพัตกอล์ฟ ไม่มีการกำหนดรูปแบบไว้ตายตัว สามารถที่จะยืนแบบไหนก็ได้

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2561 เพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2561 อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" และ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 4

Translate Slides แปลสไลด์ PowerPoint ทุกหน้าเป็นภาษาอะไรก็ได้ ในคลิกเดียว

  Translate Slides แปลสไลด์ PowerPoint ทุกหน้าเป็นภาษาอะไรก็ได้ ในคลิกเดียว PowerPoint 365 หรือ PowerPoint บน Office 2016 มีฟีเจอร์เด็ดที่แตกต่างจาก PowerPoint เวอร์ชั่นอื่นๆ นั่นคือ การแปลภาษาทุกสไลด์ PowerPoint

การหารทศนิยม

การหารทศนิยม   การหารทศนิยม              การหารทศนิยม เมื่อตัวหาร เป็นจำนวนเต็ม เราสามารถนำไปหารได้ทันที ในกรณี ตัวหารเป็นทศนิยม เราต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อน ทำได้  2 วิธี คือ