ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์

การคิดทางคณิตศาสตร์      การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่สรุปข้อเท็จจริงได้อย่างเที่ยงตรง โดยอาศัยชุดของข้อมูลมาประกอบ ซึ่งต้องสร้างข้อคาดเดา (สมมติฐาน)  ค้นหาวิธีการ ศึกษาหาความรู้ การทดลอง เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อสรุปเป็นสมบัติหรือกฎเกณฑ์ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพื่อยืนยันการสรุป  ข้อสรุปเหล่านี้จะหลอมรวมกันเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งการให้เหตุผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตร์      สเตเฟ่น ครูลิก และเจสเส เอ รุดนิก

วิธีกินอาหารให้ย่อยง่าย กินอาหารตามลำดับ

วิธีกินอาหารให้ย่อยง่าย กินอาหารตามลำดับ วิธีกินอาหารให้ย่อยง่าย ประยุคจากทฤษฎีความเข้ากันของอาหาร และ วิธีกินอาหารตามลำดับ (Food combination and Sequential eating  )     ถึงแม้ว่าทั้ง2ทฤษฎียังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนมาสนับสนุน แต่ทฤษฎีนี้ถูกนำมาประยุคใช้โดยนักธรรมชาติบำบัดหลายท่านและได้ผลดี    จุดประสงค์ 1 . เพื่อให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีขึ้น 2. เพื่อลดพลังงานที่สูญเสียไปกับการย่อยอาหาร