วิธีสร้าง copy ของภาพหรือวีดีโอ บนอุปกรณ์ iOS

  วิธีสร้าง copy ของภาพหรือวีดีโอ บนอุปกรณ์ iOS     การท่ี่ดูไฟล์ภาพซ้ำหรือวีดีโอซ้ำกัน เป็นสิ่งที่ไม่ดีและเปลืองพื้นที่ภายในเครื่อง แต่บางคครั้งไฟล์ซ้ำอาจช่วยคุณได้ในกรณีเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาพหรือวีดีโอ หรือหากพบการแก้ไขที่ผิดพลาดก็ยังมีภาพสำรองมาใช้ได้ และสิ่งที่นำมาเสนอในบทความครั้งนี้ เพราะ iPhone หรืออุปกรณื iOS สามารถสร้าง Copy ของภาพและวีดีโอ