เล่นเกมแล้วโง่จริงหรือไม่

ผู็ใหญ้กลุ่มหน่ึงได้บอกว่าเด็กที่เล่นเกมนั้นไม่ได้เรื่องพัฒนาการช้าและทำให้โลกใบนี้ เสือม  พวกเขาโยนความผิดให้เกม และบอกว่าเกมคือบ่อเกิดให้แก่ความยั่วร่าย  หากคุณได้อ่านประวัติของคนที่ประสบความสำเรดในชีวิตก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็มีแรงบันดาลใจมาจากเกม แม้แต่ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ตัวเขาเองชอบเล่นเกม Civilization ซึ่งเป็นเกมที่ทำให้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาวิศวะคอมพิวเตอร์       มีเด็กไทยได้ฆ่าชิงทรัพย์เพราะเลียนแบบมาจากเกม gta 5 แต่มันจะมีสักกี่คนที่ทำแบบนั้น ถ้าผมถามว่าคนไม่เล่นเกมฆ่าชิงทรัพย์       ได้ไหมคุณก็จะตอบว่าได้  ได้มีผลวิจัยว่าเกมที่ดีกับเวลาที่พอเหมาะจะทำให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีกว่าเดิม อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=r3_JWKA-KAQ&pbjreload=10