3 อันดับ IPhone ที่กําลังมาเเรง

3 อันดับ IPhone ที่กําลังมาเเรง 1. iPhone X cr. https://www.att.com/cellphones/iphone/apple-iphone-x.html#sku=sku8530286 It has a large all-screen display, except for a notch at the top that houses a new TrueDepth Camera that takes selfies to another level and can also map your face to an iPhone X-exclusive Animoji. If you don’t know what that is by now you probably…

ใจกลางดาวแคระขาวเป็นอย่างไร?

ใจกลางดาวแคระขาวเป็นอย่างไร?   Share ดาวฤกษ์ที่มีมวลไม่มาก ในช่วงสุดท้ายแก่นของมันจะยุบตัวกลายเป็นดาวแคระขาวซึ่งมีความหนาแน่นสูง ถ้ารอบๆดาวแคระขาวมีดาวฤกษ์หรือแก๊ส มันอาจดึงดูดแก๊สเหล่านั้นเข้ามาจนเกิดการระเบิดที่เรียกว่า ซูเปอร์โนวาชนิด IA ซึ่งเป็นเหมือนแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการหาระยะห่างของกาแล็กซีที่อยู่ไกลจากเรามากๆได้           งานวิจัยล่าสุดทำการศึกษาดาวแคระขาว KIC08626021 ที่อยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสง

ข่าวการศึกษา: โรงเรียนเอกชนปรับตัวสู้วิกฤตเด็กลด

โรงเรียนเอกชนปรับตัวสู้วิกฤตเด็กลด “พะโยม” แนะโรงเรียนเอกชนสายสามัญฯปรับตัวจับมือโรงเรียนนอกระบบสอนวิชาชีพควบคู่ สู้วิกฤตเด็กลดลง พร้อมเร่งลดน้ำหนักเด็กโภชนาการเกิน        วันที่ 23 ม.ค. ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปสกช.) จังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว รวมถึง

อ่านอะไรบ้างบนฉลากยา

อ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th/Content/40414-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html||http://www.thaihealth.or.th/Content/40414-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html โดย : ดารารัตน์ คำมาไว MCP กฤตภาคออนไลน์

“ความซน”คือธรรมชาติของเด็ก

อ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th/Content/40401-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.html||http://www.thaihealth.or.th/Content/40401-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.html โดย : ดารารัตน์ คำมาไว MCP กฤตภาคออนไลน์

เพิ่มประชากร หรือ พัฒนาคนให้สร้างหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนได้

อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์  ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์          เราต้องยอมรับกันก่อนว่าทุกวันนี้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานแสนสาหัส เราเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้วและกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

แผนภูมิชนิดต่างๆ

แผนภูมิ   แผนภูมิ  เป็นทัศน์วัสดุที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ   โดยอาศัยเส้น ของตัวอักษร และภาพลายเส้น หรือภาพโครงร่าง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในเรื่องราวและแผนภูมิแต่ละชนิดมีรูปแบบ และโครงสร้างที่แตกต่างกัน และมีประโยชน์ต่อการใช้สอยแตกต่างกัน   ประเภทของแผนภูมิ  มีดังนี้ 1. แผนภูมิคอลัมน์  แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิคอลัมน์จะมีแผนภูมิย่อยชนิดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม     แผนภูมิชนิดนี้จะทำหน้าที่เปรียบเทียบค่าที่อยู่ในหมวดหมู่ต่าง

อาการแพ้อาหาร อันตรายถึงตาย ใช่แค่เรื่องเล่น ๆ

อาการแพ้อาหาร อันตรายถึงตาย ใช่แค่เรื่องเล่น ๆ             อาการแพ้อาหาร หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าความแพ้นี้อันตรายถึงตายได้ แล้วเราล่ะมีอาการแพ้อาหารชนิดไหนหรือไม่ มาเช็กกันเลย           อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ก็ใช่ว่าเราทุกคนจะกินอาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้ได้ เพราะบางคนอาจมีอาการแพ้อาหาร ก่อให้เกิดอาการลมพิษเฉียบพลันขึ้นตามผิวหนัง หรือหากแพ้อาหารค่อนข้างรุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทต่อสุขภาพและชีวิตของเรา ก็มาทำความรู้จักอาการแพ้อาหารให้มากขึ้นเลยดีกว่า   อาการแพ้อาหาร สาเหตุเกิดจากอะไร     

เร่งพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยให้ครบวงจร

สาธารณสุขทำแผนปฏิบัติการ แผนไทยเฟิร์ส ใช้กลไก 3 อาร์ ให้ประชาชน รู้จัก เชื่อมั่น ชอบและใช้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีและมอบแนวทางการดำเนินงานว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ให้ประชาชนไทยใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น

4 ท่าสร้างกล้ามเนื้อขา

4 ท่าสร้างกล้ามเนื้อขา ให้ฟิตแบบเปรี๊ยะๆ อยากมีกล้ามเนื้อขา สวยๆ เป๊ะๆ ให้เข้ากับหุ่นที่ฟิตมาเซี๊ยะๆ แล้วจะสร้างยังไงได้บ้าง วันนี้เรามีท่าออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อขาให้ฟิตเปรี๊ยะๆ บ้างนั้นมาดูกันเลย  อยากหุ่นดี กล้ามท้องแน่นๆ กล้ามขาเปรี๊ยะๆ จะออกกำลังกายแบบเดิมๆ ก็เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมล่ะคะ ยิ่งบางคนเริ่มมีข้ออ้าง อุ๊ย! ฉันไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเลย แต่ก็อยากหุ่นดีจะทำยังไงได้บ้างนะ วันนี้เราเลยมี