3 อันดับ IPhone ที่กําลังมาเเรง

3 อันดับ IPhone ที่กําลังมาเเรง 1. iPhone X cr. https://www.att.com/cellphones/iphone/apple-iphone-x.html#sku=sku8530286 It has a large all-screen display, except for a notch at the top that houses a new TrueDepth Camera that takes selfies to another level and can also map your face to an iPhone X-exclusive Animoji. If you don’t know what that is by now you probably…

ใจกลางดาวแคระขาวเป็นอย่างไร?

ใจกลางดาวแคระขาวเป็นอย่างไร?   Share ดาวฤกษ์ที่มีมวลไม่มาก ในช่วงสุดท้ายแก่นของมันจะยุบตัวกลายเป็นดาวแคระขาวซึ่งมีความหนาแน่นสูง ถ้ารอบๆดาวแคระขาวมีดาวฤกษ์หรือแก๊ส มันอาจดึงดูดแก๊สเหล่านั้นเข้ามาจนเกิดการระเบิดที่เรียกว่า ซูเปอร์โนวาชนิด IA ซึ่งเป็นเหมือนแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการหาระยะห่างของกาแล็กซีที่อยู่ไกลจากเรามากๆได้           งานวิจัยล่าสุดทำการศึกษาดาวแคระขาว KIC08626021 ที่อยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสง

ข่าวการศึกษา: โรงเรียนเอกชนปรับตัวสู้วิกฤตเด็กลด

โรงเรียนเอกชนปรับตัวสู้วิกฤตเด็กลด “พะโยม” แนะโรงเรียนเอกชนสายสามัญฯปรับตัวจับมือโรงเรียนนอกระบบสอนวิชาชีพควบคู่ สู้วิกฤตเด็กลดลง พร้อมเร่งลดน้ำหนักเด็กโภชนาการเกิน        วันที่ 23 ม.ค. ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปสกช.) จังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว รวมถึง

อ่านอะไรบ้างบนฉลากยา

อ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th/Content/40414-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html||http://www.thaihealth.or.th/Content/40414-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html แหล่งที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/40414-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html โพสต์โดย : ดารารัตน์ คำมาไว MCP กฤตภาคออนไลน์

“ความซน”คือธรรมชาติของเด็ก

อ้างอิง : http://www.thaihealth.or.th/Content/40401-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.html||http://www.thaihealth.or.th/Content/40401-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.html แหล่งที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/40401-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%99%E2%80%9D%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.html โพสต์โดย : ดารารัตน์ คำมาไว MCP กฤตภาคออนไลน์

เพิ่มประชากร หรือ พัฒนาคนให้สร้างหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนได้

อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์  ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์          เราต้องยอมรับกันก่อนว่าทุกวันนี้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานแสนสาหัส เราเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้วและกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

แผนภูมิชนิดต่างๆ

แผนภูมิ   แผนภูมิ  เป็นทัศน์วัสดุที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ   โดยอาศัยเส้น ของตัวอักษร และภาพลายเส้น หรือภาพโครงร่าง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในเรื่องราวและแผนภูมิแต่ละชนิดมีรูปแบบ และโครงสร้างที่แตกต่างกัน และมีประโยชน์ต่อการใช้สอยแตกต่างกัน   ประเภทของแผนภูมิ  มีดังนี้ 1. แผนภูมิคอลัมน์  แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ แผนภูมิคอลัมน์จะมีแผนภูมิย่อยชนิดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม     แผนภูมิชนิดนี้จะทำหน้าที่เปรียบเทียบค่าที่อยู่ในหมวดหมู่ต่าง

อาการแพ้อาหาร อันตรายถึงตาย ใช่แค่เรื่องเล่น ๆ

อาการแพ้อาหาร อันตรายถึงตาย ใช่แค่เรื่องเล่น ๆ             อาการแพ้อาหาร หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าความแพ้นี้อันตรายถึงตายได้ แล้วเราล่ะมีอาการแพ้อาหารชนิดไหนหรือไม่ มาเช็กกันเลย           อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ก็ใช่ว่าเราทุกคนจะกินอาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้ได้ เพราะบางคนอาจมีอาการแพ้อาหาร ก่อให้เกิดอาการลมพิษเฉียบพลันขึ้นตามผิวหนัง หรือหากแพ้อาหารค่อนข้างรุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทต่อสุขภาพและชีวิตของเรา ก็มาทำความรู้จักอาการแพ้อาหารให้มากขึ้นเลยดีกว่า   อาการแพ้อาหาร สาเหตุเกิดจากอะไร     

เร่งพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยให้ครบวงจร

สาธารณสุขทำแผนปฏิบัติการ แผนไทยเฟิร์ส ใช้กลไก 3 อาร์ ให้ประชาชน รู้จัก เชื่อมั่น ชอบและใช้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีและมอบแนวทางการดำเนินงานว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ให้ประชาชนไทยใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น

4 ท่าสร้างกล้ามเนื้อขา

4 ท่าสร้างกล้ามเนื้อขา ให้ฟิตแบบเปรี๊ยะๆ อยากมีกล้ามเนื้อขา สวยๆ เป๊ะๆ ให้เข้ากับหุ่นที่ฟิตมาเซี๊ยะๆ แล้วจะสร้างยังไงได้บ้าง วันนี้เรามีท่าออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อขาให้ฟิตเปรี๊ยะๆ บ้างนั้นมาดูกันเลย  อยากหุ่นดี กล้ามท้องแน่นๆ กล้ามขาเปรี๊ยะๆ จะออกกำลังกายแบบเดิมๆ ก็เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมล่ะคะ ยิ่งบางคนเริ่มมีข้ออ้าง อุ๊ย! ฉันไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเลย แต่ก็อยากหุ่นดีจะทำยังไงได้บ้างนะ วันนี้เราเลยมี

ทำไมชาวคาทอลิกจึงใช้น้ำเสก

ทั้งคริสตชนและผู้ที่มิใช่คริสตชนต่างก็ใช้น้ำเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา ชาวฮินดูเชื่อว่าน้ำของแม่น้ำคงคามีคุณค่าในการชำระบาป เราอ่านได้ในพระวรสารว่าท่านยอห์น บัปติสต์ ทำพิธีล้างชาวยิวและพระคริสตเจ้าในแม่น้ำจอร์แดน ชาวคาทอลิกก็ใช้น้ำเมืองลูร์ดโดยภาวนาวอนขอให้ช่วยรักษาโรคต่างๆ น้ำตามบ่อที่มีอยู่ ณ สักการะสถานนักบุญต่างๆ ก็ถูกนำมาใช้ในทำนองเดียวกัน เช่น บ่อน้ำนักบุญวินเฟรดก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแคว้นเวลส์  พระศาสนจักรคาทอลิกมีธรรมเนียมการอวยพรและใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อขอพระพรจากสวรรค์และขอความคุ้มครอง มีธรรมเนียมการเสกเทียนในวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร (วันที่ 2 กุมภาพันธ์) การโปรยเถ้าในพุธรับเถ้า เสกใบลานในวันอาทิตย์ใบลาน และเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

5 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์

คุณอาจไม่ทันคิดว่า เรากำลังอยู่ในโลกที่พ่อแม่พยายามทุกทางให้ลูกมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด และกำลังละเลยพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูก ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพัฒนาการด้านอื่นๆ เลย บทความนี้เราจะช่วยคุณสอนลูกจัดการกับอารมณ์ได้อย่างชาญฉลาด พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วย 5 วิธีต่อไปนี้ 5 วิธีเลี้ยงลูก พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 1. หาแรงจูงใจของลูกให้เจอ เด็กแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกัน คุณสามารถช่วยลูกหาแรงบันดาลใจได้โดยให้ลูกลองทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ลูกพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาผ่านการทำกิจกรรมเหล่านั้น โดยคุณต้องแน่ใจว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ให้ลูกทำนั้น

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based learning)

การใช้สมองเป็นฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ หากพ่อแม่หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจลำดับขั้นพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัยแล้ว ก็จะสามารถฝึกฝนวิธีการกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน พูดง่ายๆคือ อยากให้ลูกฉลาด ก็ทำได้ไม่ยาก เพราะเมื่อแรกเกิด เซลสมองของเด็กมีจำนวน 1 แสนล้านเซล เท่ากับจำนวนดวงดาวของทางช้างเผือกทีเดียว แต่สมองแตกต่างจากอวัยวะอื่นก็คือ สมองไม่ได้สมบูรณ์มาแต่เกิด การที่สมองจะทำงานได้ เซลสมองจะต้องเริ่มติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยการมีประสบการณ์ในชีวิตประจำวันทุกวัน ทีละเล็กละน้อย ยิ่งเซลสมองเชื่อมโยงกันมากเท่าไร สมองก็ยิ่งทำงานได้ดีมากเท่านั้น สมองของเด็กเจริญรวดเร็วมากเพียงอายุ 2

ความหมายของความน่าจะเป็น

ความหมายของความน่าจะเป็น     เกมปาเป้า ผู้เล่นเกมปาลูกดอกไปที่เป้าซึ่งเป็นแผ่นไม้กระดานวงกลม ก่อนเริ่มเกม เป้าถูกปั่นให้หมุน ทำให้ผู้เล่นมองไม่เห็นช่องต่าง ๆ บนเป้า ผู้เล่นจึงต้องปาสุ่มไปที่เป้า ถ้าลูกดอกปักในช่องที่มีรูปกล่องของขวัญ ผู้เล่นจะได้รางวัล      ได้รางวัล       ไม่ได้รางวัล

งานทัศนศิลป์ เครื่องปั้นดินเผา แตะยุคสมัย

เครื่องปั้นดินเผาโบาณของไทย         "เครื่องถ้วย" "ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "เซรามิค" (Ceramic) หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดทั้งที่เคลือบและไม่เคลือบ มีความหมายเดียวกับคำว่า"เครื่องปั้นดินเผา" (Pottery) ส่วนคำว่า "เซรามิค" ใช้ในความหมายที่ กว้างกว่าสามารถครอบคลุมถึงโลหะเคลือบ เช่น ช้อน สังกะสี อิฐ ตลอดจน แก้วทุกชนิด แต่คำว่า "เครื่องปั้นดินเผา"

สาเหตุที่ลูกดื้อและขี้วีน พร้อมวิธีแก้ไขพฤติกรรม

สาเหตุที่ลูกดื้อและขี้วีน พร้อมวิธีแก้ไขพฤติกรรม   บางครอบครัวเห็น ลูกน้อยขี้วีน หรือ ดื้อ ว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อเจอครอบครัวอื่นก็เห็นว่าลูกเขาดันไม่วีนซะงั้น แถมเป็นเด็กอ่อนน้อม เชื่อฟัง และรับฟังเหตุผลคุณพ่อคุณแม่มากเลย เห็นแบบนั้นก็อยากให้ลูกเราเป็นเหมือนเขา ไปพูดกับลูกว่าทีน้อง… ลูกของอา… เขาไม่เห็นวีนเหมือนหนูเลย เดี๋ยวพ่อ/แม่ไม่รักเลยนะ กลายเป็นชนวนเหตุให้บานปลายมากขึ้น การเปลี่ยนพฤติกรรมวีนและดื้อของเด็ก ๆ ไม่ยาก ขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่เลยล่ะ

10 ข้อควรรู้ก่อนไปจีน | สิ่งต้องห้ามเมื่อไปจีน | เที่ยวจีนด้วยตัวเอง

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=HY-1BdJn3fQ||https://www.youtube.com/watch?v=HY-1BdJn3fQ แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=HY-1BdJn3fQ โพสต์โดย : ประสิทธิ์ ฟองผล MCP กฤตภาคออนไลน์