อยากออกกำลังกายต้องวิ่งให้เป็น ด้วยวิธีวิ่งอย่างไรไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

เมื่อนึกถึงการออกกำลังกาย เชื่อว่า “การวิ่ง” เป็นวิธีออกกำลังกายอันดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมาย แต่การจะวิ่งให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากตั้งเป้าหมายในการวิ่งให้ชัดเจนแล้ว ยังมีข้อควรระวังที่นักวิ่งควรรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนี้ 1. วอร์มร่างกายก่อนการวิ่งทุกครั้ง จะสตาร์ทได้ดี ต้องเตรียมตัวให้พร้อม​ โดยเฉพาะก่อนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ที่จำเป็นต้องใช้แรงจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

การเตรียมตัวพูดต่อหน้าประชุมชน

              การเตรียมตัวพูดเป็นอย่างดี  จะช่วยให้ผู้พูดมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  ลดความประหม่าเก้อเขินได้ หลักกว้าง ๆ ในการเตรียมตัวผู้พูดต่อหน้าประชุมชนมีดังนี้ ๑.  กำหนดจุดมุ่งหมายของการพูด  ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง ๒.  วิเคราะห์ผู้ฟัง  ควรวิเคราะห์ผู้ฟังในด้าน 

รู้จักกับ Fiber Optic สายใยแก้วนำแสง เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว

รู้จักกับ Fiber Optic สายใยแก้วนำแสง เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ในยุคดิจิทัลอะไรๆก็ติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากแต่ก่อนที่เราต้องต่อสายสัญญาณมากมาย เดี๋ยวนี้เราจะใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละทีก็เปิดรับสัญญาณ Wifi แต่แม้เราจะเชื่อมต่อแบบไร้สาย แต่ทราบหรือไม่ว่า เบื้องหลังสัญญาณอินเตอร์เน็ตแรงๆ เชื่อมต่อได้ทันใจ ก็ยังต้องอาศัยสายสัญญาณอยู่ ในปัจจุบันเวลาเราจะติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน หรือออฟฟิศผู้ติดตั้งจะแนะนำสาย Fiber Optic หรือสายใยแก้วนำแสง แล้วสาย Fiber Optic คืออะไร