ปลูกฝังทักษะออมเงินแต่เด็ก เพื่อเส้นทางสู่เศรษฐีในอนาคต

ปลูกฝังทักษะออมเงินแต่เด็ก เพื่อเส้นทางสู่เศรษฐีในอนาคต ปลูกฝังทักษะออมเงินแต่เด็ก เพื่อเส้นทางสู่เศรษฐีในอนาคต  โดย K-Expert “การสร้างทักษะทางการเงินให้กับลูก ต้องเน้นอบรมเรื่องการใช้เงินให้คุ้มค่า การสะสมเงินก่อนซื้อของ ตลอดจนวิธีการหาเงินโดยการช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น” – K-Expert Advice การออมเงินและการบริหารเงินออมเป็นทักษะที่ควรถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ เพราะจะช่วยให้มีวินัยการใช้เงินตอนโต ซึ่งสิ่งที่ลูกๆ ควรรู้เกี่ยวกับการเงินเบื้องต้นนั้น มีด้วยกัน

คำขวัญวันเด็ก 2561

คำขวัญวันเด็ก 2561  22 ธ.ค. 60 10.47 น.     พิมพ์หน้านี้ (+ให้คะแนนบทความ) 1 2 3 4 5 เปิดอ่าน 423,984  ความคิดเห็น 28   สนับสนุนเนื้อหา คำขวัญวันเด็ก 2561  

Pie Chart

แผนภูมิรูปวงกลม (Pie chart)                 คือ แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม โดยแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนๆ จากจุดศูนย์กลางของวงกลม เป็นการนำเสนอที่ต้องการเปรียบเทียบปริมาณของข้อมูล ซึ่งพื้นที่ในวงกลมแทนปริมาณของข้อมูลต่างๆ นิยมคิดข้อมูลให้อยู่ในรูปร้อยละ แผนภูมิรูปวงกลม นิยมใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบจำนวนย่อยๆกับจำนวนทั้งหมด