ทำไมสตรีจึงไม่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในพระศาสนจักรคาทอลิก

เราเรียนรู้จากหนังสือพระวรสารว่ามีสตรีจำนวนมากได้ติดตามองค์พระเยซูเจ้าเหมือนกับบรรดาอัครสาวก มีบางคนได้ติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์เสด็จไปเทศนาสั่งสอนในสถานที่ต่างๆ “หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ทรงเทศน์สอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า อัครสาวกสิบสองคนอยู่กับพระองค์ รวมทั้งสตรีบางคน” (ลก 8:1-2)      มีบอกไว้ว่า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขนนั้น บรรดาสตรีผู้ติดตามพระเยซูเจ้าเฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆ ยังมีบอกไว้อีกว่าในบรรดาสตรีที่ว่านี้มีบางคนคอยเอาใจใส่ดูแลพระองค์ขณะออกเทศน์สอนประชาชน “สตรีบางคนมองดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆ ในจำนวนนี้มีมารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบคนเล็ก และของโยเสทและสะโลเม สตรีเหล่านี้เคยติดตามรับใช้พระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในแคว้นกาลิลี สตรีอื่นๆ อีกหลายคนซึ่งขึ้นมาที่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ก็อยู่ที่นั่นด้วย”(มก

อีคิว (EQ: Emotional Quotient)

Emotional Quotient (E.Q.) คือ การวัดความฉลาดทางอารมณ์ เชาวน์อารมณ์ หรือ Emotional Intelligence ซึ่งเป็นความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีแรงจูงใจในตนเอง และจัดการอารมณ์ต่างๆ ได้ อันจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และชีวิตทำงานของเด็กในอนาคต อีกทั้ง เรายังสามารถเพิ่มพูนอีคิวให้กับเด็กได้ด้วยการฝึกฝน

การคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์หรืออัตราร้อยละเป็นสิ่งที่เราต่างเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “อัตราดอกเบี้ยรายปี 3.4%” หรือ “ลดล้างสต็อก 80%” ดังนั้นการที่เรารู้ว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไร หมายความว่าอย่างไร และมีวิธีคำนวณอย่างไรจึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราไม่น้อย การเรียนรู้เรื่องเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ไม่เชื่อก็ลองดูวิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ด้านล่างดูสิ วิธีการ 1 การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของปริมาณทั้งหมด 1. เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไร. การคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือวิธีการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปริมาณจำนวนหนึ่งกับปริมาณทั้งหมด ทั้งนี้ เวลาเราคำนวณ ปริมาณทั้งหมดนั้นจะเท่ากับ 100%

สถิติความน่าจะเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล

  1.9 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ในทางปฏิบัติอาจทำได้หลายวิธี คือ 1. วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face interview) เป็นวิธีการที่ส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปสัมภาษณ์ผู้ให้คำตอบ และบันทึกคำตอบลงในแบบข้อถาม วิธีนี้นิยมใช้กันมากในการทำสำมะโนและสำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพการณ์ของประเทศไทย เป็นวิธีการที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด พนักงานสัมภาษณ์สามารถชี้แจงหรืออธิบายให้

Cyberbullying ภัยบนโลกออนไลน์ ทำร้ายวัยรุ่นได้ง่ายกว่าที่คิด !

Cyberbullying ภัยบนโลกออนไลน์ ทำร้ายวัยรุ่นได้ง่ายกว่าที่คิด ! ภัยร้ายใกล้ตัวอย่าง Cyberbullying อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อยากให้ผู้ปกครองใส่ใจบุตรหลานให้มากขึ้น ก่อนเป็นเหยื่อที่ถูกรังแกผ่านโลกโซเชียล                โลกออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะ โดยเฉพาะเมื่อมีโซเชียลมีเดียซึ่งใคร ๆ ก็เข้าถึงได้แม้ไม่มีคอมพิวเตอร์ แค่เพียงสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์เพื่อกดเปิดแอปพลิเคชันก็สามารถย่อทุกความไกลห่างให้เชื่อมต่อกันได้ภายในเสี้ยววินาที แต่เทคโนโลยีแบบนี้ก็เหมือนดาบสองคม ที่มีช่องโหว่ให้เกิด Cyberbullying หรือการรังแกในโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจทำผู้ที่ถูกรังแกเสียสุขภาพจิตและอาจยกระดับเป็นโรคซึมเศร้าได้                 ฉะนั้นคงดีกว่าหากเราจะมาทำความเข้าใจว่า Cyberbullying

การคาดคะเนของเหตุการณ์

การคาดคะเนของเหตุการณ์ การคาดคะเน หมายถึงการประมาณค่าที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นการคาดคะเน ระยะทาง ขนาด จำนวนและส่วนสูง โดยมีค่าผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ10 พจนาณุกรมฉบับบราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่า เหตุการณ์ หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้น การคาดคะเนเหตุการณ์ หมายถึง ความสามารถในการคิดคาดเหตุการณ์ เวลา ทิศทาง และผลที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากการอ่านสนันสนุนได้อย่างสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการคาดคะเนเหตุการณ์ มีดังนี้ 1. สามารถประมาณสิ่งต่างๆได้โดยใกล้เคียง

คำขวัญวันเด็ก 2561 และประวัติวันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็ก 2561 และประวัติวันเด็กแห่งชาติ  คําขวัญวันเด็ก 2561 พร้อมประวัติ และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2499-2560            เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2561 ตรงกับวันเสาร์

เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพ

เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพ ล้ามเนื้อ คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยออกแรงและเคลื่อนไหว โดยมีหน้าที่พยุงและปรับเปลี่ยนท่าทาง การเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น หัวใจบีบตัว หรืออาหารเคลื่อนตัวในระบบย่อยอาหาร โดยทั่วไปแล้ว ร่างกายมีกล้ามเนื้อ 600 มัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของน้ำหนักตัว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

แนะ เมนูเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ ลดเสี่ยงท้องร่วง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ท่องเที่ยวปีใหม่ เพิ่มความมั่นใจในการบริโภคอาหาร เลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ ให้เลือกซื้ออาหารจากร้านที่มีป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) พร้อมย้ำ ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ            นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

อาการสั่นแบบไหนที่เรียกว่า “สั่นพาร์กินสัน”

 เมื่อพูดถึงอาการสั่นในผู้สูงวัย คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงโรคพาร์กินสัน และก็จะนึกต่อถึงอาการที่ผู้ป่วยสั่นมากๆ มีการเดินที่ลำบาก และหกล้ม ต่อไปก็มักจะนึกถึงรถเข็น และนอนติดเตียง ความจริงแล้วอาการสั่นในผู้สูงวัยนั้นมีสาเหตุได้หลายอย่าง และสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็ไม่ใช่โรคพาร์กินสัน นอกจากนั้นโรคพาร์กินสัน ถ้ารักษาเร็วและต่อเนื่องก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งรถเข็นหรือนอนติดเตียงเสมอไป           ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายถึงอาการสั่นแบบไหนที่เรียกว่า "สั่นพาร์กินสัน" ว่า ถึงแม้ว่าการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันต้องทำโดยแพทย์ ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยา

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

เราจะลองพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามลำดับขั้นวิวัฒนาการ เริ่มจากพวกที่มีวิวัฒนาการน้อยกว่า จนถึงพวกที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงสุด คือ ตั้งแต่สัตว์พวกเซลล์เดียวขึ้นมาถึงสัตว์ชั้นสูง หิ่งห้อย สิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียวสามารถเปล่งแสงสีได้ สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นอาจเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม เช่น นอคติลูคา (noctiluca) ชนิดต่างๆ ตามปกติจะเปล่งแสงสีแดง จนทำให้ผิวทะเลที่มีสิ่งมีชีวิตนี้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นสีแดงเต็มไปหมด แต่ในเวลากลางคืน ถ้ามีคลื่นมารบกวนมาก นอคติลูคาจะเปล่งแสงเป็นสีน้ำเงินแทนสีแดง สิ่งที่มีชีวิตพวกเซลล์เดียวอีกชนิดหนึ่ง คือ

องค์การอนามัยโลก เตรียมบรรจุ ‘ภาวะติดเกม’ ลงในบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศในปีหน้า เเต่ยังไม่เผยถึงชื่ออย่างเป็นทางการ เเละหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘ภาวะติดเกม’ กำลังจะกลายอาการป่วย เมื่อองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เตรียมบรรจุลงในบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (International Classification of Diseases)

แนะของเล่นแสนวิเศษดีที่สุดของลูก

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะ 10 วิธี เลี้ยงดูลูกสมัยใหม่ให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พบว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคือพ่อแม่ ช่วยสร้างพัฒนาการและความอบอุ่น พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อในการเลี้ยงลูกยุคใหม่  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการเลี้ยงดูลูกว่า ในปัจจุบันอยู่ในยุคเจนเนอเรชัน เอลฟา (Generation Alpha) เป็นเด็กที่เกิดในปี 2553 เป็นต้นมา ที่เทคโนโลยีข่าวสารเฟื่องฟู  มีพ่อแม่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น ทำให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากกว่าบ้าน