กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม “Smart Me”

"กรมฯ พัฒนานวัตกรรม Smart Me ขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและ  ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการจดบันทึกบัญชีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ลงบัญชีได้รวดเร็ว ทัน  เหตุการณ์ ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะ  เป็นการติดตั้งบน Smart Phone หรือ Tablet

คำอวยพรปีใหม่ภาษาจีน

                       คำอวยพรปีใหม่ภาษาจีน 新年快乐 xin- nián-kuài-lè ซิน-เหนียน-ไขว้-เล่อ สวัสดีปีใหม่ 年年有余 nián-nián-yǒu-yú เหนียน-เหนียน-โหย่ว-อวี๋ เหลือกินเหลือใช้ 招财进宝