ทำความรู้จักกับ “ภาพยนตร์ระบบ IMAX”

  ทำความรู้จักกับ “ภาพยนตร์ระบบ IMAX” ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นอกจากอุปกรณ์การสื่อสารกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว เทคโนโลยีด้านความบันเทิงอย่างการรับชมภาพยนตร์ก็พัฒนาตามยุคอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากภาพยนตร์ระบบฟิล์มที่ถูกใช้กันมา ก็ถูกแทนที่เกือบสมบูรณ์แบบด้วยระบบดิจิตอล ในขณะเดียวกันก็มีภาพยนตร์ในระบบหนึ่งที่เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมาในช่วงหลายปีมานี้ และในประเทศไทยก็ให้ความสนใจกับภาพยนตร์ระบบนี้มากขึ้น นั่นก็คือภาพยนตร์ในระบบ IMAX IMAX คือ ระบบภาพยนตร์โดยบริษัท IMAX Corporation ประเทศแคนาดา คำว่า IMAX ย่อมาจาก Image

วิธีส่งเสริมพรสวรรค์ของลูกรัก

วิธีส่งเสริมพรสวรรค์ของลูกรัก                  "พรสวรรค์" (Talent) เป็นความสามารถหรือความถนัดเฉพาะบุคคล ที่ทำให้บุคคลนั้นๆ มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นทั่วไป คนบางคนเชื่อว่าพรสวรรค์เป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งถ้าใครไม่มีพรสวรรค์ทางด้านใดตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จทางด้านนั้นได้เลย แต่บางคนก็เชื่อว่า พรสวรรค์เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ และเมื่อได้ฝึกฝนบ่อยๆ จนเกิดความชำนาญแล้ว ก็สามารถพัฒนาความสามารถนั้นให้โดดเด่นขึ้นมาได้เช่นกัน เด็กแต่ละคนนั้นล้วนมีความสามารถหรือมีพรสวรรค์กันทุกคนเพียงแต่แตกต่างกันออกไป

5 สิ่งอัปมงคลผิดฮวงจุ้ยบ้าน ส่อแววลางร้าย

สิ่งอัปมงคลผิดฮวงจุ้ยบ้าน หลายคนรู้หลักฮวงจุ้ยบ้านมากมาย แต่กลับลืมสอดส่องลางร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในของอัปมงคล 5 อย่างต่อไปนี้ รีบแก้ด่วนเลยจ้า มีคนจำนวนไม่น้อยสนใจการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย และยึดถือหลักฮวงจุ้ยมาโดยตลอด แต่กลับพลาดไปนิดตรงที่ลืมสอดส่องสัญญาณอันตราย ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับฮวงจุ้ยบ้านของเรา จนก่อให้เกิดโชคร้าย และอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นประจำ เอาล่ะ ! ถ้าอย่างนั้นคงถึงเวลากำจัดลางร้ายจาก 5

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ และรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ และรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ||file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(1).pdf แหล่งที่มา : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(1).pdf ไฟล์แนบ 18541.pdf โพสต์โดย : พัชราภรณ์ กาวินา MCP กฤตภาคออนไลน์

ปฏิรูปการศึกษา

ยุคนี้คำว่า "ปฏิรูป" พูดถึงกันเกลื่อน เช่น ปฏิรูปการเมือง, ปฏิรูประบบราชการ, ปฏิรูประบบภาษี, ปฏิรูปการเกษตร, ปฏิรูปพลังงาน, ปฏิรูประบบยุติธรรม ฯลฯ           "ปฏิรูป" หมายถึงการปรับเปลี่ยนระบบวิธีการของเดิมที่ใช้อยู่เป็นของใหม่เพราะเหตุว่าของเก่ามีข้อบกพร่อง สาธารณชนทั่วไปได้ฟังคำว่า "ปฏิรูป" เกิดความรู้สึกดีสนองรับ เพราะเป็นคำที่มีความหมายทางบวก ของเก่าไม่ดีมีข้อเสีย ก็เปลี่ยนเป็นของใหม่ให้ดีขึ้น เป็นเรื่องสมควร

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อบ่ายวันที่ 12 กันยายน 2557 โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการศึกษาแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแยกเป็น ๕ นโยบายทั่วไป ๗ นโยบายเฉพาะ และ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน

การเรียงลำดับในโปรแกรม Microsoft Excel

การเรียงลำดับในโปรแกรม Microsoft Excel          โปรแกรม Microsoft Excel มีความสามารถในด้านฐานข้อมูลในตารางทำงาน ซึ่งเรียกว่า ฐานข้อมูล หมายถึง การจัดกลุ่มของข้อมูล เช่น สมุดโทรศัพท์ รายการของบริษัท ลูกค้าทั้งหลาย ต่างก็เป็นฐานข้อมูล

จิตสาธารณะ (Public Mind)

จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้เกิดความรู้สึกที่ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สำนึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระทำเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 

ทำอย่างไร…เมื่อลูกอยากดูภาพโป๊

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต         เรื่องดูคลิปโป๊จนกลายเป็นเรื่อง..ในสภาฯ เมื่อส.ส.หนุ่มถูกนักข่าวจับภาพขณะกำลังดูคลิปวาบหวิว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็น Talk of the town ไปซะแล้ว                ความจริงเรื่องการดูคลิปโป๊ของบรรดาผู้คนโดยเฉพาะเพศชาย ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตาม แทบจะเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบเห็นทั้งคลิปภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่งที่ส่งฟอร์เวิร์ดต่อๆ กันทางอีเมล หรือ สื่อออนไลน์สารพัดชนิด เรียกว่า สามารถหาดูได้ง่ายเหลือเกิน

ประวัติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประวัติคณะรัฐมนตรีแต่ละคน ในรัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์เมื่อ : 31 สิงหาคม 2557 เวลา 22:49:30  รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ ฟรี คลิกที่นี่ << เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม           ประวัติ ครม. ในรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

สร้างวินัยให้ลูกด้วยกีฬาทีม

สร้างวินัยให้ลูกด้วยกีฬาทีม        การเล่นกีฬาให้คุณประโยชน์มากมายมหาศาลทั้งกับร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก กีฬานับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการช่วยกระตุ้นและพัฒนาการทางร่างกาย เช่นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท นอกจากนี้ยังพัฒนาการทางจิตใจเช่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม        ธรรมชาติของการเล่นกีฬาประเภททีม ต้องมีการสอดประสานกันระหว่างผู้เล่นแต่ละคนซึ่งจะมีหน้าที่ของตนเองในแต่ละตำแหน่ง การเล่นลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะเคารพและเชื่อในศักยภาพของตนเองและผู้อื่น และหากผู้ฝึกสอนได้อบรม สั่งสมความรับผิดชอบ และความสำคัญของแต่ละตำแหน่งการเล่น ก็ยิ่งจะช่วยให้เด็กได้ตระหนักถึงสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบและความสำคัญของตนเองมากขึ้น

ตำนานพระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์

  พระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์     พระอินทร์ ชื่ออื่นๆ ท้าวสหัสมนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะ เทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน เพรชรปาณี เป็นต้น มีลักษณะคล้ายพระนารายณ์ พระอินทร์มีรูปร่างที่สวยงาม มีกายสีเขียว บางครั้งก็สีทองจนขาวนวล

ระยะทางที่ส้ัที่สุด

  การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ถ้าเลือกได้เราก็ต้องพยายามหาทางเดินในเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด   รูปที่ 1 การเดินจากมุมหนึ่งของสนาม ABCD ดังรูป 1 หากต้องการเดินจากจุด A ไปยังจุด C ถ้าไม่มีป้าย "ห้ามเดินลัดสนาม" ติดไว้ เส้นทางที่สั้นที่สุดที่ควรจะเดินก็คือ เดินตามแนว     

บทบาทหน้าที่ของสนช.

Previous Next บทบาทหน้าที่ของ สนช.   วันอาทิตย์ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 13:33 น.   พร้อมกับการประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นว่า จากจำนวน 200 คน

แม่พระมหาทุกข์ 15 กันยายน

  ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระมหาทุกข์ได้แพร่หลายในหมู่มวลสัตบุรุษก่อนที่จะนำมาใช้ในพิธีกรรมเสียอีก โดยเฉพะอย่างยิ่งได้รับการเผยแพร่จากคณะนักบวชผู้รับใช้พระแม่มารีย์หรือ “Serviti” ตั้งแต่ปี 1238 โดยใช้พระรูป“แม่พระมหาทุกข์กำลังยืนอยู่ที่เชิงกางเขนของพระเยซูเจ้า” (Stabat Mater) เป็นศูนย์กลายแห่งความศรัทธาภักดีของสมาชิกต่อพระนางมารีย์             ในพระศาสนจักรตะวันตก มีการรำลึกถึงมหาทุกข์ของแม่พระปีละ 2 ครั้งด้วยกัน คือในวันศุกร์ของอาทิตย์พระมหาทรมาน(อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์)ครั้งหนึ่งและในวันที่ 15 กันยายนอีกครั้งหนึ่ง การรำลึกถึงแม่พระมหาทุกข์ในวันศุกร์ของอาทิตย์พระทรมานนั้น เป็นวันฉลองที่เก่าแก่กว่า และทำการฉลองกันที่เมืองโคโลญน์ ประเทศเยอรมันนีในปี 1413 และต่อมาก็ที่เมืองอื่นๆในทวีปยุโรปในปลายศตวรรษที่ 15            ในสมัยกลางโดยเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 

บทบาทหน้าที่ของสปช. (สภาปฏิรูปแห่งชาติ)

สปช. กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เริ่มขึ้นแล้ว โดยตามปฏิทินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ทำหน้าที่เสมือนฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการสรรหา สปช. วันอาทิตย์ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 16:06 น.   กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เริ่มขึ้นแล้ว

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม ( ภาพที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ )   ประวัติความเป็นมา เจ้าแม่กวนอิมเกิดเมื่อปลายราชวงศ์โจว  แผ่นดินจงหยวน  วันที่  19  เดือนยี่จีน  มีเมืองหนึ่งทางทิศตะวันตกมีชื่อว่า  ซินหลิน  ขณะนั้นผู้ครองเมืองมีชื่อว่า  เมี่ยวจ้วน ซึ่งไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนา  ปกครองบ้านเมืองอย่างปราศจากทศพิธราชธรรม  มีมเหสีชื่อว่า 

มนุษย์พิเศษที่มี “ความสามารถในการจดจำ” อันน่าทึ่ง

ว่ากันว่าศักยภาพจริงๆ ของสมองเรามีมากกว่าที่เราคิดหลายเท่านัก นี่คือตัวอย่างของคนบางคนที่ดึงเอาความสามารถของสมองมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง Ramon Campayo ที่มาภาพ eldia digital Ramon Campayo มีความสามารถในการจดจำได้เร็วเป็นเลิศ เขาได้รับสมญานามว่าเป็น “แชมป์ด้านความจำเร็วระดับโลก” (Fast Memory Champion) เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเขาสามารถจดจำได้เร็วแค่ไหน ลองดูที่ตัวเลขฐานสองนี้กัน 101110000110101100001010111000100000111110010010 Ramon สามารถมองและจำเลขฐานสอง 48 หลักแบบนี้ได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที ส่วนสำหรับเลข

ฟังซักนิดว่าคุณจะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างไร

ฟังซักนิดว่าคุณจะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างไร รู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเมื่อคนรอบข้างคุยกันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า? อย่ากังวลไปเลย! ทักษะการฟังที่ดีนั้นอาจจะได้มาอย่างยากซักหน่อยแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาซะเลยเสียเมื่อไหร่ นำเอาคำแนะนำต่อไปนี้ไปใช้เพื่อช่วยดึงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณให้สูงขึ้น!   รู้ขีดจำกัดของตัวเอง ฝึกฟังภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ครั้งละสั้นๆ ก็พอเพราะสมองของคุณไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล! เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเริ่มหงุดหงิดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องล่ะก็ หยุกพักซักหน่อยแล้วค่อยฟังต่อ จำไว้อยู่อย่างว่าการพัฒนาทักษะการฟังนั้นใช้เวลา ความขยันเอาใจใส่ และความอดทนพอดูทีเดียว เลือกฟังให้ดี การมัวแต่หยุดแปลทุกคำที่คุณได้ยินนั้นทำให้คุณพลาดบทสนทนาที่เหลือเพราะคุณเอาสมองไปใช้ในการแปลศัพท์จนฟังส่วนที่เหลือของประโยคไม่ทัน เพราะฉะนั้นจงเลือกฟัง คราวหน้าถ้าคุณได้พูดคุยกับชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ลองพยายามเลือกฟังจับคำหรือวลีใจความสำคัญ

对……有什么看法?

"对……有什么看法?"(duì yǒu shén me kàn fǎ) เป็นสำนวนที่ใช้ในการถามความคิดเห็นของคู่สนทนา มีความหมายว่า "มีความคิดเห็นต่อ…อย่างไร"   zuì jìn chē  huò zhēn duō 最  近 车  祸  真  多! ระยะนี้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยจริงๆ shì a  nǐ duì zhè ge wèn tí yǒu shén me  kàn fǎ 是 啊!你 对  这 

ข่าวการศึกษา : สพฐ.ประชุมเขตพื้นที่เร่งยกระดับโอเน็ต ถก สทศ.จัดสอนตามแนวข้อสอบ ให้รางวัลส่งครูดูงานต่างประเทศ…

  ข่าวการศึกษา : สพฐ.ประชุมเขตพื้นที่เร่งยกระดับโอเน็ต ถก สทศ.จัดสอนตามแนวข้อสอบ ให้รางวัลส่งครูดูงานต่างประเทศ…           ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจุดเน้น

แผนที่ชีวิต เข็มทิศความสุข

  แผนที่ชีวิต เข็มทิศความสุข เขียนโดย ว.วชิรเมธี  และคณะ หมวด 100 ปรัชญาและจิตวิทยา           ชีวิตเป็นของประหลาด ไม่มีฉลากหรือคู่มือการใช้แนบมาด้วย 'การดำเนินชีวิต' จึงมักขึ้นอยู่กับการลองดูลองผิด เรียนรู้ไปเรื่อยๆ…  

วิธีการสอนคัดลายมือ

วิธีการสอนการคัดลายมือ หลักการ       ลายมือแสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัย จิตใจ   ครูจึงควรฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรให้สวยงาม  สะอาด เรียบร้อย  และถูกต้อง   เพื่อเป็นการฝึกจิตใจนักเรียนให้ละเอียดประณีต  มีสมาธิ  และอดทน   (สิ่งที่ครูควรเน้นและใส่ใจในการฝึก คือ ช่องไฟ วรรคตอน ตัวอักษรที่เสมอกัน)  

ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์

15 กันยายน ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์   การฉลองแม่พระมหาทุกข์นี้ เชิญชวนให้เรารำพึงถึงความทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวของพระมารดา 7 อย่างด้วยกัน ที่มีการพูดถึงในพระวรสาร เป็นพระสันตะปาปาปีโอที่ 7 ที่ได้นำการฉลองแม่พระมหาทุกข์เข้ามาในพิธีกรรมของพระศาสนจักร เพื่อเป็นการระลึกถึงความทุกข์ยากลำบากที่จักพรรดินโปเลียนได้กระทำต่อพระศาสนจักร และเป็นต้นที่ได้กระทำต่อประมุขของพระศานจักร การมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากลำบาก ที่พระมารดาพระผู้ไถ่ได้มีร่วมกับพระบุตรของพระนาง ในงานช่วยมนุษย์ให้รอดนั้น ( ลก. 2:

10 วิธีลดเครียดเพียง 5 นาที!

    ความเครียด ไม่ควรเก็บไว้นาน ควรเอามันออกจากหัว และหัดปล่อยวางบ้าง เพราะสังคมทุกวันนี้อาจจะต้องแข่งขันกันสุดๆ                 เรามีวิธีลดเครียดด้วยวิธีแสนง่าย และรวดเร็วมาฝากกันค่ะ ปิ๊ง!! เพียงแค่ 5 นาที หายเครียดเป็นปลิดทิ้ง                1. จิบชาเขียว          ชาเขียวเป็นแหล่งที่มาของ L-Theanine สารเคมีที่ช่วยให้บรรเทาความโกรธ ต้มน้ำที่เทออกและใช้จิบผ่อนคลายเป็นประจำทุกวันช่วยคุณให้รู้สึกผ่อนคลาย สงบนิ่ง แม้จะอยู่ในสิ่งรายล้อมอันแสนจะวุ่นวาย แถมยังทำให้สุขภาพดีด้วยนะ

10 เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ

10 เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ 1. อย่าคิดว่าลูกผิด เรามักโยงพฤติกรรมของเด็กเข้ากับตัวของเขา เช่น ถ้าเด็กไม่เรียนหนังสือ เราก็จะเรียกเขาว่าขี้เกียจ การเหมาว่าเด็กเป็นคนไม่ดีโดยตัดสินจากพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างจะยิ่งทำให้เด็กเชื่อว่าเขาเป็นคนเช่นนั้นจริง ๆ พ่อแม่ที่ดีจะเชื่อมั่นว่าลูกเป็นคนดี มีเจตนาดี ไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติ และเข้าใจว่าพฤติกรรมดื้อรั้นเกเรเป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนออกมาจากความพยายามที่จะให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ เราจำเป็นต้องยอมรับในตัวเด็กและค่อย ๆ ให้โอกาสเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. เข้าใจมุมมองที่แตกต่างของลูก คุณต้องเข้าใจว่าเด็กมองโลกต่างจากผู้ใหญ่ พวกเขาพูดคนละภาษากับเรา คุณอาจจะคิดว่าคุณกำลังให้คำแนะนำแต่เด็กอาจจะเห็นว่าคุณกำลังบ่น

วิธีสอนวิทยาศาสตร์

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 123) กล่าวว่าวิธีสอนหรือกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้มีหลายวิธี แต่ไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีวิธีสอนหรือกิจกรรมใดที่ดีที่สุด เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เนื้อหาวิชา ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ วิธีสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชามีดังนี้ 3.1 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method) เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา ได้กล่าวถึงกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ว่าแบ่งออกเป็น 5

ประเภทของดิน

ประเภทของดิน แบ่งตามลักษณะของเนื้อดินได้เป็น 3 ประเภท คือ            1. ดินเหนียว หมายถึง ดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคดินเล็กกว่า 0.002 มม. เป็นพวกเนื้อดินละเอียดและมีการจับตัวกันอย่างหนาแน่น มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย จึงสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มาก แต่การระบายถ่ายเทอากาศไม่สะดวก            2. ดินร่วน หมายถึง ดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค ตั้งแต่ 0.002 –

แรงเสียดทาน

              แรงเสียดทาน หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชิ้นที่สัมผัสกัน ซึ่งแรงนี้เป็นแรงที่ผิววัตถุผิวหนึ่งต้านทาน การเคลื่อนที่ของผิววุตถุอีกผิวหนึ่ง ส่งผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อย ๆจนกระทั่งหยุดนิ่งในที่สุด                แรงเสียดทานจะกระทำในทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ถ้าไม่มีแรงเสียดทานวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราคงตัวตลอดการ เคลื่อนที่ แต่เมื่อมีแรงเสียดทานวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อย ๆ

ความดันอากาศ

                      อากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตน มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ น้ำหนักของอากาศมีแรงกดหรือแรงดัน  อนุภาคของอากาศ เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ และตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่าง ๆ ที่ล้อมรอบ ทำให้เกิดแรงดัน รอบทิศทาง เรียก แรงดันอากาศ เช่น ถ้าเป่าลูกโป่ง อากาศที่เข้าไปด้านในจะดันลูกโป่งให้พองออกและมีขนาดใหญ่ขึ้น