วิธี Format Harddisk ไม่ให้เหลือร่องรอยให้กู้ไฟล์ได้ ด้วยคำสั่ง command line บน Windows 8

  วิธี Format Harddisk ไม่ให้เหลือร่องรอยให้กู้ไฟล์ได้ ด้วยคำสั่ง command line บน Windows 8 หากพูดถึงการ format ก็คือการลบข้อมูลทั้งหมดบน harddisk เพื่อจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ใหม่  โดยเฉพาะ Flash drive ,

เทคนิคการสอนของครูที่ดี

 ครูผู้สอนที่ดีควรใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นทักษะกระบวนการ  ในการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมโดยเลือก ได้ดังนี้         ๑. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ เป็นการดำเนินการเรียนการสอน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประมวลหาคำตอบ หรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอนช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน เช่น การสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ

การพัฒนาตนเอง 6 ประการ สู่ความสำเร็จในอนาคต

การพัฒนาตนเอง 6 ประการ สู่ความสำเร็จในอนาคต     มติชน 9 ตุลาคม 2555 โดย ธีระพร วีระถาวร   ความสำเร็จ หมายถึง การทำได้เสร็จในสิ่งที่ต้องการหรือหวังไว้ ซึ่งการจะทำอะไรได้คงจะต้องมีองค์ประกอบบางประการที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะทำว่ามีความยากมากหรือน้อย และอาจขึ้นกับสิ่งที่หวังไว้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากหรือน้อย อย่างไรก็ตาม

10 อันดับ อาหารต้านมะเร็ง

                                                                                                                           1.       ผัก  – ผักมีกากใยปริมาณมาก  ซึ่งผักที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็ง ได้แก่ v   กลุ่มผักมีสี เช่น บีทรูท ผักโขม แครอท มะเขือเทศ  ยิ่งมีสีเข้มมมากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงว่ามีสารที่มีประโยชน์ (phytochemical)

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระธาตุของนักบุญ

พระธาตุคือ ร่างกายหรือศพของนักบุญ ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่นักบุญได้สัมผัส ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชั้นดังนี้คือ พระธาตุชั้นที่ 1คือ ร่างกายหรือศพของนักบุญ พระธาตุชั้นที่ 2 คือ สิ่งที่ติดอยู่กับตัวของนักบุญ (หรือพระเยซู) พระธาตุชั้นที่ 3 คือ สิ่งที่นักบุญได้สัมผัส  

สัตว์เทพประจำทิศทั้งสี่ในคติจีน

นับแต่โบราณกาล ชาวจีนได้มอบน่านฟ้าทั้งสี่ทิศไว้ภายใต้การคุ้มครองของสัตว์เทพทั้งสี่ อันได้แก่ มังกรเขียว เสือขาว หงส์แดง และเต่าดำ ดังคำกล่าวที่ว่า “ซ้ายมังกรเขียว ขวาเสือขาวครอง หงส์แดงนำหน้า เต่าดำสถิตยังเบื้องหลัง” พัฒนาการของแนวคิดความเชื่อดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศาสตร์พยากรณ์และคติความเชื่อในลัทธิเต๋าของชาวจีนที่สืบทอดมานานนับพันปี                ชาวจีนโบราณแบ่งท้องฟ้าออกเป็น 4 ส่วน คือ ตะวันออก ตก

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 และเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มาดูโครงสร้างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน

ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง? เขียนโดย รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง? ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คำว่า “เรียนเก่ง” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ด้านวิชาการในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมอีกด้วย อันที่จริงการสอนให้ลูกเรียนเก่งนั้นไม่มีสูตรตายตัว เด็กแต่ละคนย่อมมีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไป คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยเสริมรากฐานให้ลูกของคุณพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง?

ผ่าทางตัน…การศึกษาไทยผ่านมุมมอง’ภาคเอกชน’

          ประเทศไทยมีปัญหาทางการศึกษาใน ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จนมีการพูดกันว่าการศึกษาไทยติดหล่มมานาน ไม่ว่าจะปฏิรูปการศึกษากี่ครั้ง ก็ไม่อาจข้ามพ้นปัญหาด้านคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลสะท้อนโดยตรงไปยังผลผลิตที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการประเทศได้           โอกาสนี้ "มติชน" จึงสัมภาษณ์ นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการค้าไทย ในฐานะภาคเอกชนผู้คร่ำหวอดการศึกษาอย่างดี มาฉายภาพทางออกของประเทศว่าหากจะมีการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง ประเทศไทยควรจะก้าวข้ามปัญหาต่างๆ

พระราชบัญญัติลูกเสือ มีกี่ฉบับ มีสาระสำคัญ อะไรบ้าง?

พระราชบัญญัติลูกเสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลูกเสือ ตราเป็นพระราชบัญญัติลูกเสือ ประกาศใช้สืบต่อมาถึง 5 ฉบับ คือ     1. พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 2507    2. พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

ไข 5 ความเชื่อผิด ๆ กินแล้วผอม

ไข 5 ความเชื่อผิด ๆ กินแล้วผอม (สสส.) เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th          หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะลดน้ำหนัก น่าจะต้องเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่า ลองกินอาหารประเภทไขมัน 0 เปอร์เซ็นต์ แบ่งมื้ออาหารย่อย

7 อุปนิสัย

อ้างอิง : http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=462||http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=462 แหล่งที่มา : http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=462 โพสต์โดย : บรรจง ลือชา MCP กฤตภาคออนไลน์

เด็กกับการ์ตูน…อีกปัญหาคาใจของพ่อแม่

เด็กกับการ์ตูน…อีกปัญหาคาใจของพ่อแม่   เด็กกับการ์ตูน…อีกปัญหาคาใจของพ่อแม่   คุณพ่อคุณแม่คงไม่ปฏิเสธนะคะว่า          ทุกวันนี้การ์ตูนกลายเป็นสื่อที่มีบทบาทและอิทธิพลกับลูกของเราอย่างมาก เด็กบางคนติดการ์ตูนในโทรทัศน์จนไม่เป็นอันทำอะไร เช้าก่อนไปโรงเรียนก็อยู่หน้าจอ กลับมาบ้านยังไม่ทันอาบน้ำทำการบ้าน ก็มานั่งเฝ้าจอทีวีอีกแล้ว แถมหลายๆ คนยังซึมซับเอาความก้าวร้าวรุนแรงมาจากตัวการ์ตูนที่เป็นฮีโร่ในใจอีกด้วย เจอเข้าแบบนี้คุณพ่อคุณแม่คงหนักใจไปตามๆ กันนะคะ วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ มาฝากกันค่ะ

น้ำพุร้อนเกิดจากอะไร

น้ำพุร้อน หมายถึง น้ำที่พ่นออกมาจากผิวดินขึ้นสู่อากาศ ด้วยความดันจากความร้อนใต้พิภพ ซึ่งน้ำพุร้อนนี้มีหลายขนาดและหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศหรือปัจจัยการเกิดของน้ำพุร้อนนั้นๆ เช่นปริมาณแร่ธาตุที่ละลายผสมอยู่ในน้ำ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถแบ่งน้ำพุร้อนออกเป็นประเภทที่พบเห็นได้บ่อย และวิธีการเกิดได้ดังต่อไปนี้ 1. น้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geyser) เป็นน้ำพุร้อนที่มีขนาดใหญ่และกำลังแรงมาก อาจะพ่นน้ำได้สูงขึ้นไปในอากาศได้ถึง 60 เมตรเลยก็ได้ เกิดจากการสะสมความร้อนจากน้ำในโพรงดินใต้พื้นพิภพ และไม่สามารถระบายออกมาได้ เมื่อความร้อนไม่สามารถระบายออกมาได้ ก็จะสะสมกักเก็บจนมีแรงดันมหาศาลที่สามารถพ่นน้ำให้สูงขึ้นไปได้ในอากาศ

ฝึกทักษะการว่ายน้ำอย่างง่าย

ฝึกทักษะการว่ายน้ำอย่างง่าย  ฝึกทักษะการว่ายน้ำ  ฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นอย่างง่ายครับ สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ลองไปหัดดูนะครับ ถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่มา อย่างน้อยจะพอปะทัง เอาตัวรอดได้ … ส่วนใหญ่ของสาเหตุของคนที่ไม่กล้าว่ายน้ำ …. – กลัวจม – กลัวหายใจไม่ออก – เกร็งและตื่นตระหนกขณะว่ายน้ำ – แม้กระทั่งมีความหลังฝังใจในการจมน้ำ ทั้งปัจจุบัน

พํฒนาการกล้ามเนื้อมือ จากการเขียนของเด็กแต่ละวัย

  เรื่องการเขียนหนังสือของลูกเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกเขียนหนังสือให้ได้ตั้งแต่วัยอนุบาล เมื่อคุณพ่อคุณแม่จับมือลูกเขียนหนังสือ ลูกอาจไม่ค่อยชอบนัก แต่อย่างไรแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้ลูกได้ขีดเขียนบ่อยๆให้ชินมือ เพราะการเขียนหนังสือ จับดินสอ ปากกา ทำให้กล้ามเนื้อมือลูกได้ใช้งานและยังเป็นการฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือของลูกอีกด้วย   มาทำความเข้าใจเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ จากการเขียนของเด็กแต่ละวัยกันเถอะ พัฒนาการกล้ามเนื้อมือ จากการเขียนของเด็กวัย 2-3 ขวบ เด็กวัยนี้ยังเขียนไม่เป็นความหมาย ได้แต่ขีดๆเขียนๆไปเรื่อยๆ เด็กบางคนเขียนไม่ได้ดูเลยว่าอยู่บนกระดาษหรือไม่

ข่าวการศึกษา : มติคุรุสภาออกตั๋วครูให้ผู้จบสาขาอื่น แก้ปัญหาขาดแคลน-ผ่อนผันบรรจุเด็กทุนเป็นขรก.

  ข่าวการศึกษา : มติคุรุสภาออกตั๋วครูให้ผู้จบสาขาอื่น แก้ปัญหาขาดแคลน-ผ่อนผันบรรจุเด็กทุนเป็นขรก.           ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาครูในสาขาขาดแคลน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเปิดช่องให้สามารถรับผู้ที่ไม่ได้จบสาขาวิชาชีพ ด้านการศึกษามาเป็นครูในสาขาขาดแคลนได้

ฝึกเด็กให้รับผิดชอบ

ฝึกเด็กให้รับผิดชอบ   ช่วงปิดเทอมถือเป็นโอกาสที่ดีที่พ่อแม่ลูกมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สิ่งหนึ่งคือควรสร้างวินัยและฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ           นพ.ชาตรี วิฑูรชาิิติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์ ระบุว่า การสร้างสำนึกความรับผิดชอบให้กับเด็กนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ในช่วงปิดเทอมพ่อแม่ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เด็กใช้เวลาอย่างสูญเสียไป แต่ควรสร้างสรรค์กิจกรรมให้เด็กได้ทำ โดยสามารถเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ คือจากเรื่องส่วนตัวก่อน       "ควรเริ่มให้เด็กได้มีความรับผิดชอบใน เรื่องส่วนตัวก่อนแล้วค่อยมีส่วนร่วมในเรื่องของงานบ้าน เช่น ฝึกให้ทำความสะอาดห้องนอน กวาดพื้น

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย อันได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน การศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจึงหมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู้

กระบวนการเกิดหินงอก หินย้อย เกิดจากอะไร

หินงอกหินย้อย คือปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่เกิดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายๆ พันหรือหมื่นปี ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมักเกิดขึ้นในถ้ำหินปูน เพราะมีความชื้นอันเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ประเภทนี้ ลักษณะของหินงอกหินย้อยนั้น เป็นหินที่ยื่นหรือหยดเข้าหากันคล้ายกับเป็นของเหลว โดยมากเราเรียกหินที่หยดลงมาจากด้านบนว่าหินย้อย และเรียกหินที่ยื่นขึ้นไปจากทางด้านล่างว่าหินงอก ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสภาพนี้นั้นสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 1. หินงอกหินย้อยเกิดจากความชื้นต่างๆ ที่สะสมอยู่ในดิ้น คือเมื่อปลายยุคน้ำแข็ง หิมะเริ่มละลายตัว และความชื้นต่างๆ ก็ไหลมาสะสมในดิน หรือช่องว่างระหว่างดิน กลายเป็นธารน้ำใต้ดิน

34 วิธีพูดว่า ไม่ ให้ประทับใจและได้ผล

อ้างอิง : 34 วิธีพูดว่า ไม่ ให้ประทับใจและได้ผล||http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/files/group43kr-184520110811121225.pdf แหล่งที่มา : http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/files/group43kr-184520110811121225.pdf ไฟล์แนบ 18443.pdf โพสต์โดย : พัชราภรณ์ กาวินา MCP กฤตภาคออนไลน์

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย

หลายคนเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถเฉพาะตัวหรือเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่ความจริงแล้วทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวและสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ การฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ควรเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเพราะเป็นช่วงเวลาที่เซลล์สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ยิ่งเด็กได้ใช้ความคิดมากเท่าไร ใยประสาทก็จะยิ่งเจริญเติบโตมากเท่านั้น กิลฟอร์ดนักจิตวิทยาชาวอเมริกาได้อธิบายว่า การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง ประกอบด้วย 1. ความคิดริเริ่ม คือ มีความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดแบบเดิมๆ ชอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กล้าคิดกล้าแสดงออก 2. ความคิดคล่องตัวคือ ปริมาณความคิดที่มีหลากหลายคำตอบในเรื่องเดียวกัน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ฝันอีกไกล..อยากให้เด็กไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์..!!

ฝันอีกไกล..อยากให้เด็กไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์..!!/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน   ขอบคุณภาพจาก appleinsider.com        ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในต่างประเทศ แล้วก็อดชื่นชมพลเมืองของเขาไม่ได้ เพราะบ้านเขาจะให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมากในการปลูกฝังให้เด็กในชาติของเขาเรียนรู้เรื่องราวในทุกด้านทุกมิติของชาติผ่านพิพิธภัณฑ์                ภาพเด็กน้อยหลากหลายวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม ฯลฯ ที่มีคุณครูจูงมือเรียงแถวพาเด็กๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นภาพที่ประทับใจทุกครั้ง                ล่าสุด ได้พบเห็นขบวนเด็กเป็นกลุ่มๆ

อำนาจความโกรธ

อำนาจความโกรธ   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/saladharm/img6/179997.jpg" src="http://variety.teenee.com/saladharm/img6/179997.jpg" '="" align="center" alt="">   ในอดีตกาล พระนางพิมพาจุติจากพรหมโลก มาเกิดเป็นกุมารีงดงามในตระกูลมั่งคั่งในแคว้นกาสี ส่วนพระโพธิสัตว์ก็จุติจากพรหมโลกมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ผู้มั่งคั่งชาวกาสีเช่นเดียวกัน บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่า โพธิกุมาร ครั้นเจริญวัยขึ้น โพธิกุมาร ก็ได้ไปเรียนสรรพวิชาที่เมืองตักกศิลา เมื่อโพธิกุมารสำเร็จการศึกษาแล้ว บิดามารดาจึงจัดการนำกุมารีนั้นมาให้เป็นภรรยา  เนื่องจากจุติมาจากพรหมโลกทั้งคู่ ทั้งสองจึงไม่มีใจในการครองเรือนเลย แม้จะอยู่ร่วมห้องกัน แต่ทั้งสองก็ไม่เคยแลดูกันด้วยอำนาจแห่งราคะ ทั้งสองเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์

หลักการจัดการศึกษาไทยในอนาคต

การจัดการศึกษาไทยในอนาคตพึงยึดหลักการพื้นฐาน 10 ประการ (ทศลักษณะ) คือ   1. หลักการผลิตมนุษย์สมบูรณ์แบบ (Perfect Man)  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตประชาชนที่เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นคนไทยแต่ขาดสำนึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าศาสตร์ วิทยาการ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยดีกว่าของต่างชาติ   2. หลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต (Self-Sufficiency) เป็นจัดการศึกษาที่เน้นการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

ประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก (World’s Most Educated Country)

    บทความโดย : ธีรติร์ บรรเทิง (ต้นซุง Eduzones) สวัสดีชาว eduzones ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก by ต้นซุง eduzones กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งกับข่าวการศึกษาทั่วโลกครับ การศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนในชาติครับ ถ้าประเทศไหนประชากรของประเทศมีการศึกษาที่ดีแล้วหละก็ย่อมนำพาประเทศนั้นๆให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านจากการที่ประชากรของประเทศใช้ความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการประเทศครับ วันนี้ผมมีอันดับประเทศที่น่าสนใจมากมาฝากชาว eduzones ครับ เป็นอันดับประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก (World’s Most Educated

หลักการ ขั้นตอน เทคนิค เคล็ดลับ การสอนสะกดคำ

๑. วิธีฝึกอ่าน(สอน)การสะกดคำ หลักการ          การแจกลูกเป็นกระบวนการฝึกภาษา  เป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาที่ดี มีประสิทธิภาพชั้นสูงต่อไป  หากครูไม่สอนการแจกลูกสะกดคำในระยะเริ่มแรก นักเรียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสมคำ  ทำให้เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้นจะสับสน จนอ่านหนังสือไม่ออก  เขียนหนังสือผิดตลอดไป    การแจกลูก มี ๒ ชนิด