แอพสวดมนต์ข้ามปี บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

  แอพสวดมนต์ข้ามปี บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำนวนมากจะเฉลิมฉลองข้ามปีเก่ารับปีใหม่ แบบปาร์ตี้ ไปเที่ยว ไปพร้อมๆ กับดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด การทะเลาะวิวาท และ อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บางรายถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิต   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย นำเสนอกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเริ่มต้นดี

วงจรอุบาทว์ หมายถึง

วงจรอุบาทว์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี     ตัวอย่างและทัศนะในบทความนี้มิได้เสนอมุมมองที่เป็นสากลของเรื่อง คุณสามารถพัฒนาบทความได้ โดยเพิ่มมุมมองสากลให้มากขึ้น หรือแยกประเด็นย่อยไปสร้างเป็นบทความใหม่ บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูล โปรดช่วยพัฒนาบทความนี้โดยเพิ่มแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ไม่มีการอ้างอิงอาจถูกคัดค้านหรือนำออก วงจรอุบาทว์ในวิกฤตซับไพรม์ วงจรอุบาทว์ (อังกฤษ: Vicious Cycle) หมายถึง วงจร หรือ วัฏจักร ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย และหากไม่มีแทรกแซงแก้ไข วัฏจักรนี้จะดำเนิน ต่อไปไม่สิ้นสุด

การปกครองแบบประชาธิปไตย มีลักษณะอย่างไร

ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน           ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักหรือเป็นกติกาที่กำหนดแนวทางสำหรับการที่รัฐจะใช้อำนาจปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เครื่องหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน การที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือไม่           ลักษณะสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาได้จาก รัฐบาล การเลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงข้างมาก   รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย คือ

ตำนานวันปีใหม่(ทั่วโลก)

ตำนานวันปีใหม่(ทั่วโลก)   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163449.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163449.jpg" '="" align="center" alt="">   แต่โบราณเนิ่นนานมาแล้ว หลายชาติในโลกนี้ เริ่มวันปีใหม่ไม่ตรงกัน  ชาว ไอยคุปต์ ชาวฟินิเชียน และชาวอิหร่าน นับวันที่ 21 กันยายน  เป็นวันขึ้นปีใหม่

ประวัติความเป็นมา วันปีใหม่

ประวัติความเป็นมา วันปีใหม่   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img0/163450.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img0/163450.jpg" '="" align="center" alt="">   ความหมายของ วันขึ้นปีใหม่ ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า " ปี" ไว้ดังนี้ ปี

สวัสดีปีใหม่ กับ 10 ประเทศอาเซียน

สวัสดีปีใหม่ กับ 10 ประเทศอาเซียน   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img8/163584.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img8/163584.jpg" '="" align="center" alt="">   คำศัพท์ สวัสดีปีใหม่ เขียนอย่างไรของแต่ละประเทศอาเซียน 1. ประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม ภาษา มาเลย์

สวัสดีปีใหม่ 10 ภาษาทั่วโลก

 สวัสดีปีใหม่ 10 ภาษาทั่วโลก   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img7/163582.png" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img7/163582.png" '="" align="center" alt="">   ภาษาไทย สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ นะคะ / นะครับ   ภาษาอังกฤษ Happy new year

สีมงคลสำหรับกระเช้าของขวัญวันปีใหม่

สีมงคลสำหรับกระเช้าของขวัญวันปีใหม่   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163585.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163585.jpg" '="" align="center" alt="">              สีชมพู หมายถึงความรักที่คงทนและไร้เงื่อนไข ในความหมายด้านสุขภาพพลานามัย สีชมพูจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกายและใจ นอกจากนั้น สีชมพู ยังเป็นสีประจำพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื่อมกันว่าการใช้ สีชมพูจะเป็นการร่วมถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์            สีเหลือง หมายถึงความเจิดจ้า ความสว่างไสว

อาหารมงคล 11 อย่าง ที่ทานแล้วจะโชคดี

อาหารมงคล 11 อย่าง ที่ทานแล้วจะโชคดี   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img6/163581.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img6/163581.jpg" '="" align="center" alt="">   เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประเทศต่างๆเขามีความเชื่อกันอย่างไรบ้าง?  อาหารมงคล 11 อย่าง ที่ทานแล้วจะโชคดี  – ประเทศญี่ปุ่น นิยมทานกุ้ง