ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอด

ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น “ความเสียสละ” ที่พระเจ้าพระบิดาและพระบุตรทรงแสดงให้เห็น จำเป็นต้องกล่าวถึงศีลมหาสนิทหรือพิธีบูชาขอบพระคุณ “พิธีบูชาขอบพระคุณ” ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็น “ธรรมล้ำลึกปัสกา” เป็นธรรมล้ำลึกเรื่องความรอดพ้นของเรา  ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ ติดแน่นอยู่กับพระธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูเจ้า และดังนี้จึงเกี่ยวข้องกับการที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ พระตรีเอกภาพ ใจกลางของธรรมล้ำลึกการรับสภาพมนุษย์และธรรมล้ำลึกปัสกา ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าพระบิดา ก็คือ การสละพระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระองค์ให้เรา (ยน 3:16-17) การที่พระคริสตเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์เป็นการที่พระองค์ทรงเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดา

เทคนิคลับ ในการอ่านหนังสือให้จำ

หลายคนคงจะเคยเจอปัญหาในการอ่านหนังสือมามากมาย เช่น อ่านยังไงก็ไม่จำ ไม่มีสมาธิ ไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านตรงไหนก่อน เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสอบแล้ว ยังอ่านหนังสือได้ไม่ถึงครึ่งเลย ไม่รู้จะวางแผนการอ่านหนังสือยังไงดี ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดู น่าจะช่วยเพื่อนๆ ได้เยอะ 1. ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือซะก่อน หากมีทัศนคติที่แย่ๆ ต่อการอ่านหนังสือแล้ว อ่านถึง 10 รอบก็ไม่มีทางจำได้ อ่านเยอะอย่างไรก็ไม่เข้าหัวหรอก 2.

ทำไมพระเจ้า จึงเป็น “พระบิดา”

ทำไมพระเจ้า จึงเป็น “พระบิดา” เราเคารพนับถือพระเจ้าในฐานะพระบิดา ประการแรก เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและทรงเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยความรัก ยิ่งกว่านั้น พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงสอนเราให้นับถือพระบิดาของพระองค์เป็นดังพระบิดาของเรา และเรียกขานพระเจ้าเป็น “พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” (238-240) หลายศาสนาก่อนคริสต์ศาสนา มีชื่อเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” แม้ก่อนสมัยพระเยซูเจ้า ชาวอิสราเอลก็กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะ “พระบิดาของพวกเขา” (ฉธบ 32:6,

การศึกษาไทยดิ่งเหว : จตุเหตุแห่งปัญหา

ข่าวที่ทำให้นักการศึกษาผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยแทบช็อกคือ "ที่ประชุมเศรษฐกิจโลก (Word Economic Forum-WEF)" เผยผลจัดอันดับปีการศึกษาอาเซียนว่า ประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษารั้งท้ายอยู่อันดับ 8 ในประเทศอาเซียน  "กล่าวคือประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีคุณภาพการศึกษาดีที่สุด สู่ยอดแย่ที่สุด ดังลำดับต่อไปนี้ อันดับ 1 สิงคโปร์ อันดับ 2 มาเลเซีย อันดับ

ดนตรีป็อป

ดนตรีป็อป หรือ เพลงป็อป (Pop music หรือ Pop song) เป็นแนวเพลงซึ่งมีลักษณะของโมโลดี้ที่ฟังง่าย ฟังสบาย และมีท่วงทำนองที่พริ้วไหว สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ฟังได้ ดนตรีป็อบมักถูกนำมาผสมผสานกับกลิ่นอายของดนตรีแนวอื่นๆ เช่น ร็อก,แจ๊ส, ฮิปฮอป, เร้กเก้ ,ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ , อาร์แอนด์บี,

ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานคือที่มาของความสำเร็จ

ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานคือที่มาของความสำเร็จ โดย มิซูมิ   รูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็ก หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนก็ตามมักเป็นการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่าการทำงานเป็นการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่าการทำงานเป็นทีม(Teamwork) หมดยุคของการทำงานคนเดียว รับผิดชอบงานคนเดียวในทุกเรื่อง หรือเก่งคนเดียวอีกต่อไปฉะนั้นในปัจจุบันคนที่เก่งเพียงอย่างเดียวแต่ขาดการเรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมขาดมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานและเพื่อนร่วมงาน ไม่สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับคนอื่นได้ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จอีกต่อไป การเรียนรู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับทั้งกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน รวมทั้งลูกน้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็น การสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานเพื่อความสำเร็จมีดังนี้ 1. บุคลิกภาพ (Personality) คำว่าบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตา

คิดเลขเร็ว เทคนิคการคูณซ้ายขวา

วิธีคูณเลขแบบซ้ายขวา แตกต่างจากวิธีคูณเลขแบบดั้งเดิมที่เราเรียนในโรงเรียนอย่างไร ? โจทย์ข้อนี้ใช้อธิบายเปรีบบเทียบวิธีคูณแบบดั้งเดิม และวิธีการคูณซ้ายขวาที่นำเสนอในบทความนี้ วิธีหาผลคูณแบบดั้งเดิม เริ่มจากการหาผลคูณทีละหลัก จากขวาไปซ้าย ถ้าได้ผลคูณเป็นเลข 2 หลัก จะเก็บหลักหน่วยไว้เป็นผลคูณ แล้วทดหลักสิบไปหลักถัดไป  ผลคูณของหลักหน่วยคือ 6 x 3 = 18 ใส่

เทคนิคการหารเลขโดยวิธีหารยาว

การหารเลขโดยตั้งหารยาว เป็นวิธีที่ทุกคนคุ้นเคยเพราะมีสอนในโรงเรียนทุกแห่ง วิธีนี้เข้าใจง่าย เพราะเป็นการคิดเลขแบบตรงไปตรงมา แต่มีจุดอ่อนคือเมื่อนำไปใช้กับ ตัวหารขนาดใหญ่จะใช้เวลาคำนวณนาน บทความนี้นำเสนอเทคนิคเพิ่มเติมที่ช่วยให้การหารเลขโดยวิธีหารยาวได้คำตอบเร็วขึ้น   ใช้ตัวอย่างนี้ประกอบคำอธิบาย   ผลหารตัวแรกเกิดจากการนำ 572 ไปหาร 3653  หาว่าเลขจำนวนใดที่คูณ 572 แล้วได้ผลคูณใกล้กับ 3653  ตัวหารเป็นเลข 3