ศธ.ปรับหลักสูตรใหม่เหลือ 6 กลุ่มวิชา ปีหน้าติดเครื่องลด “ชม.เรียน”

  ศธ.ปรับหลักสูตรใหม่เหลือ 6 กลุ่มวิชา ปีหน้าติดเครื่องลด "ชม.เรียน"   ศธ.เดิน หน้าปรับหลักสูตรใหม่ ประถมฯลดชั่วโมงเรียนเหลือ 5 คาบต่อวัน มัธยมฯ 6 คาบ นำร่อง 3 พันโรงปี""57 "ภาวิช"เผยรื้อใหม่เหลือ 6

เกษียณ เกษียน เกษียร มีความหมายต่างกันอย่างไร

เกษียณ เกษียน และเกษียร       ท่านทราบหรือไม่ว่าคำว่า เกษียณ เกษียน และเกษียร นั้นมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร บางท่านก็เข้าใจว่ามีความหมายที่ต่างกันและใช้ต่างกัน แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ ท่านที่ใช้สับสนและใช้ผิดอยู่  วันนี้มีข้อมูลของการใช้คำข้างต้นจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มานำเสนอ เพื่อจะได้ใช้กันให้ถูกต้อง คำว่า เกษียณ

เทคนิคการใช้ Finder View Options ตอนที่ 1 : Icons View

เทคนิคการใช้ Finder View Options ตอนที่ 1 : Icons View      รูปแบบการแสดงผล file และ folder แรกที่ทุกคนคุ้นเคย นอกจากคุณจะสามารถปรับขนาดของไอคอนทั้งหลายใน Finder Window ได้จาก slider

มาติดตั้งความปลอดภัยให้เครื่อง Mac กันเถอะ Security on Mac

Security on Mac  หากคุณ มีเอกสารหรือไฟล์งานสำคัญที่เป็นความลับ ซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครที่ไม่หวังดีมาเปิดไฟล์งานหรือกู้กลับคืนมาได้ Mac OS X Snow Leopard ซึ่งมีความปลอดภัยสูงก็มีฟังก์ชั่นที่จะช่วยเครื่องแมคของคุณนั้นปลอดภัยมาก ขึ้นด้วยคารับ  วันนี้เราจะมาแนะนำการปรับแต่งตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้นมาฝากกัน การ ตั้งรหัสผ่านผู้ใช้ การตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้นั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับแรกๆ ของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว หลายๆ คนละเลยการตั้งรหัสผ่านเพราะคิดว่าไม่สำคัญ

นิทานชาดก ๑

นิทานชาดก ๑ โดย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ชาดก เป็นนิทานในพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี โดยยกเอาชีวิตในชาติก่อนๆ ของพระพุทธเจ้ามาเล่าเป็นตัวอย่าง รวม 500 ชาติ บางชาติอาจจะเกิดเป็นสัตว์ เป็นคน เป็นเทวดา แต่ทุกชาติต้องทำความดี ใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด